Seznam uch. na termínu - Prez. listina (GPR_TER3)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam uch. na termínu - prezenční listina bez ohledu na termíny

Ovládání

Sestava tiskne seznam všech uchazečů na vybrané termíny podle abecedy. Údaje však nejsou rozděleny po termínech, ale jsou tištěni všichni uchazeči. Výpis obsahuje podle přednastavených parametrů jméno, rod. číslo a místo pro podpis a poznámku. Nastavením parametru Zobrazit v hlavičce formu, typ a zkratku oboru na Ano lze seznamy vytisknout po skupinách podle přijínacích oborů.

Ve formuláři nastavíme parametry omezující výběr uchazečů do výstupního textového souboru.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program (Kód, Typ, Forma), Studijní Obor, Kombinace, Místo, Datum termínu, Název komise a další omezující parametry. Lze omezit i  Výběr uchazečů na všechny, přijaté, nepřijaté, nerozhodnuté. U studentů můžeme zobrazit číslo univerzitní nebo číslo oborové, datum narození nebo rodné číslo.

Pod čarou lze nastavit, jak chceme uchazeče třídit (podle abecedy, podle univerzitního čísla, podle oborového čísla).

Parametry datum, čas, budova a místnost jsou parametry u termínu, nikoliv u rozšíření termínu - tj. u dalších časových plánů spojených s termínem.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Přijímací řízení

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka