Počty financovaných studentů na fakultě (GST_34)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava tiskne tabulku s počty financovaných studentů a vychází z této struktury :

 1. studenti v bakalářských studijních programech ve standardní době studia +1 rok

 2. studenti v prvních třech letech dlouhých magisterských programů

 3. studenti v dalších letech dlouhých magisterských programů do dosažení standardní doby studia plus 1 rok

 4. studenti v navazujících magisterských studijních programech ve standardní době studia plus 1 rok

 5. studenti doktorských studijních programů ve standardní době studia plus 1 rok

Délka studia se rovná počtu záznamů studenta v tabulce STUDENTI_V_ROCE.

Ovládání

Počty studentů na fakultě se tisknou podle místa výuky, oborů a forem jednotlivých studijních programů a jsou rozdělené podle typů studijních programů a délky studia. Důležitý pro způsob výběru je parametr Výběr Obor/Kombinace. Při nastavení volby Kombinace se vybírají pouze studenti, kteří studují některou kombinaci oborů a mají tuto kombinaci přiřazenou (tj. zobrazenou v evid. kartě na záložce Student v položce Kombinace).

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Management

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka