Obce - ubyt. stip, 6.pád (CI0150)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Popis

Formulář má dvě funkce. Umožňuje označit obce, na které se nevztahuje ubytovací stipendium a slouží k zadávání 6.pádu obcí pro tisk diplomu a vysvědčení.

Ovládání

Na záložce Obce bez ubytovacího stipendia je možné ze seznamu obcí určit ty, pro které se nebude vyplácet (pro konkrétní zvolené místo výuky) ubytovací stipendium. Na záložce Šestý pád názvu obce lze ke každé obci přířadit 6.pád jejího názvu, který se využívá pro tisk diplomu nebo vysvědčení.

Přístup
  • Administrátor