Parametry z oblasti: Časová omezení, předměty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • DEADLINE_PREDM. Časové omezení pro přípravu předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru znemožní změny (včetně vkládání či mazání) předmětů. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59.

 • DEADLINE_PREDM_UCIT. Časové omezení pro zadávání a opravy učitelů u předmětu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Parametr DEADLINE_PREDM_UCIT umožňuje vkládat, opravovat nebo rušit učitele u předmětu ještě i v době, kdy jsou opravy ostatních údajů o předmětu již zakázány. Parametr se nevztahuje na garanta předmětu. Změny garanta se řídí parametrem DEADLINE_PREDM.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_LS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v LS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_ZS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_START_LS. Aktualizace změn programu a lit. pro vyučované v ZS i LS povolena od

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data lze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS i LS znovu upravovat program a literaturu. Slouží k tomu, aby se předmět do této doby neměnil pro studenty, kteří ho měli zapsaný v ZS. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.