Seznam studentů na předmětu (G_KATAL)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Studijní referentka zádává v ročníkovém záznamu studenta jeho ročník. Pokud v aktuálním akademickém roce má student stejný ročník jako v předchozím akademickém roce, následuje za jeho jménem *.

Písmeno U ve sloupci Zápočet znamená, že zápočet je splněn, ale uznáním (uznaný zápočet před zkouškou).

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Univerzitní rozvrhář

  • Zahraniční referentka