Parametry z oblasti: SIMS

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • MATRIKA_EMAIL_PREFERENCE. Preference emailu pro vykazování na SIMS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','D','SD','DS','O'

  Parametr určuje, který studentův email se bude vykazovat do SIMS. Může nabývat hodnoot D - pouze domácí, S - pouze školní, SD - preferuje se školní, pokud není znám, pak domácí a DS - preferuje se domácí, pokud není znám, pak školní a O - osobní číslo studenta plus doména. Pozor na to, že položka je povinná, tj. např. pokud bude parametr nastaven na D a student svůj email do IS/STAG nezadá, pak takového studenta nebude možné na SIMS vykázat. Standardně je přednastaveno na DS tak, jak to novela VŠ zákona vyžaduje.

 • MATRIKA_KONVERZE_FORMY. Definuje způsob vykázání změny formy na SIMS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Hodnota A nastaví generování matriky tak, že změna formy se dějě v rámci jednoho studia, nastavení na N pak se změnou formy zakládá nové studium. Pokud není nastaven, předpokládá se N.

 • MATRIKA_ODESLANI. Odeslání matriky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Parametr omezuje aktualizaci datumů zápisu, ukončení a přerušení studia a vztahuje se k hodnotě vkládaných, měněných a mazaných datumů, nikoliv na dobu, kdy je změna prováděna. Nelze vložit záznamy s hodnotou datumu starší, než udává parametr, nelze měnit datum starší než udává parametr a nelze zrušit záznam, který má datum starší než udává parametr. Např. bude-li parametr nastaven na hodnotu 1.4.2009, nelze vložit ani smazat záznam s datumem zápisu 31.3.2009 a starší ani měnit hodnotu datumu zápisu starší než 1.4.2009. Tento parametr zároveň ovlivňuje, jaké záznamy se budou zobrazovat v evidenční kartě v záložce Matrika. Zde se objeví pouze záznamy, u kterých datum zahájení platnosti je starší než daný datum, datumy ukončení platnosti počínaje od hodnoty parametru se nezobrazují, odpovídající políčko je prázdné.

  Parametr se přenastavuje 4x ročně, vždy pro příslušné období sběru dat, tj. typicky na hodnoty 1.1., 1.4., 1.7. a 1.11.

 • MATRIKA_POVOLIT_ZMENY_UDR. Povolit zpětné změny rodičovské pro běžné uživatele

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr povolí zpětné změny uznané doby rodičovství pro běžné uživatele (např. studijní referentky) i při zadaném parametru MATRIKA_ODESLANI. Změny jsou povoleny bez ohledu na hodnotu tohoto parametru, týká se to ale pouze UDR. Pokud parametr není zadán, bere se jako N tj. zpětné změny nejsou povolené.

 • MATRIKA_STAND_DELKA. Definuje způsob vykazování standardní délky studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PROGRAM','OBOR'

  Dle nastavení bere pro SIMS standardní délku od studijního programu nebo oboru.

 • MATRIKA_ST_DEFAULT_EMAIL. Defaultní email studenta pro vykazování

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud se dle aktuálního nastavení nepodaří dohledat e-mail studenta, tak se pro sběr SIMS použije tato hodnota. Může nastat např. při červencovém sběru, kdy nemáme studentovo osobní e-mail už díky tomu, že již v červnu absolvoval už nemusí mít ani školní e-mail.

 • MATRIKA_VYKAZAT_NARUSENI. Umožňuje vykázat stav narušení studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • MATRIKA_VYKAZOVAT_CELY_PROGRAM. Určuje, zda se mají vykazovat všichni studenti na studijním programu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je tento parametr nastaven na A, pak se ignorují příznaky VYKAZOVAN u oboru a u studenta a vykazování se řídí pouze příznakem VYKAZOVAN u studijního programu. Pokud není nastaven, předpokládá se N

 • MATRIKA_VYKAZ_PRAC_VYJEZD. Určuje, zda se na SIMS budou vykazovat i pracovní výjezdy

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Standardně se na SIMS vykazují pouze studijní výjezdy, toto platí v případě, že parametr není nastaven nebo je nastaven na hodnotu N. Pokud je nastaven na hodnotu A, pak se vykazují i pracovní výjezdy. Pozn. parametr funguje pouze v modulu SIMS verze 2

 • MATRIKA_ZKRACENA_VETA. Pro vykazování se používá zkrácená matriční věta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, používá se pro vykazování dat na SIMS zkrácená matriční věta (pro české pobočky zahraničních škol). Pokud parameter není nastaven, defaultní hodnota je N.

 • NEKONTROLOVAT_REGPRO_V_RC. Kontrola kódu REGPRO v pseudorodných číslech

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se přestane provádět kontrola pseudorodných čísel - 7. a 8. znak nemusí být kódy z číselníku REGPRO dané školy. Fakultou je míněna fakulta uživatele, nikoliv fakulta studenta, protože v okamžiku vkládání záznamu nemusí a obvykle ještě není osoba spojena s konkrétním studiem.