ze SŠ po předmětech (G_POR_SP)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Pořadí uchazečů podle předmětů

Ovládání

Sestava vypisuje seznam uchazečů po jednotlivých oborech v pořadí podle získaných bodů ze SŠ po jednotlivých předmětech. Údaje jsou seskupeny podle těchto polí: fakulta, studijní program, obor/kombinace, typ, forma.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program, Obor/kombinace, Typ, Forma, Místo

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty