Podle termínu - oborové č. (PJ0055)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání výsledků testů přijímací zkoušky.

Ovládání

V bloku Předmět - termíny zadáme filtr pro výběr termínu a vybereme ho. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy.

Ve druhém bloku Výsledky uchazeče zobrazuje všechny uchazeče, kteří jsou přihlášeni na vybraný termín. Lze zde omezit vybrané uchazeče dalším dotazem. V pravé části vidíme všechny předměty aktuálního uchazeče. Do prázdného pole nad sloupcem Datum zkoušky je možné předvyplnit datum. Při stisknutíEnterna vyplněném poli Bodů se automaticky doplní předvyplněné datum a přeskočí na další předmět. Z posledního předmětu se automaticky přesune na první předmět dalšího uchazeče.

Po kliknutí na tlačítko vedle rodného čísla se pro aktuální záznam (modře podbarvený) vyvolá formulář Zadání uchazeče po oborech (PJ0020), zobrazující detailní informace o uchazeči a jeho výsledcích.

Tento formulář je modifikací formuláře Podle termínu po předmětech (PJ0051), k uchazečům zde nepřistupujeme přes vybraný předmět, ale vidíme všechny předměty k aktuálnímu uchazeči.

Do formuláře byla k předmětu přidána položka "Varianta testu". Jedná se o nepovinou textovou položku, která umožňuje zadat o jakou variantu testu, který uchazeč skládal, se jedná. Formulář umožňuje si variantu testu nahoře přednastavit tak jako datum a tato přednastavená hodnota se zkopíruje do příslušného políčka pro uchazeče, kterému se zadává počet bodů. Podle této položky se vytvářejí statistiky pro každou variantu testu zvlášť tak, jak to požaduje vyhláška MŠMT 343/2002.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty