Parametry z oblasti: ECTS

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • CASOVA_NAROCNOST_DELITEL. Časová náročnost studenta při výuce předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Dělitel pro výpočet počtu kreditů, kde dělenec je celková časová náročnost

 • ECTS_AKREDITACE_KDO. role CFP nebo FP nebo P mohou provádět změnu akreditace

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'CFP' , 'FP', 'P'

  CFP=role DEPATRMENTAL_COORDINATOR nebo FAKULTA nebo PROREKTOR, FP=role FAKULTA nebo PROREKTOR, P= role PROREKTOR

 • ECTS_CC_POPIS. Informace, které se vypíší na titulní straně Course Catalogu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Informace, které se vypíší na titulní straně Course Catalogu

 • ECTS_JAZYK_PRISTUP_STUDENT. Může student měnit položku 'hlavní vyučovací jazyk' u svého výjezdu?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda může student sám měnit položku 'hlavní vyučovací jazyk' u svého výjezdu (A/N). Ve výchozím případě nesmí, může to udělat pouze koordinátor.

 • ECTS_KONTAKT_OS_FAK_PODEP_KOOR. Kontaktní osoba LA, CHLA a TOR má být fakult. podepisující koordinátor

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu 'A' je zobrazena na ECTS dokumentech LA, CHLA a ToR jako kontaktní osoba vždy fakultní podepisující koordinátor, který je u výjezdu/příjezdu zadán. Pokud není fakultní podepisující koordinátor u výjezdu/příjezdu zadán, nezobrazí se zde žádné jméno, telefon ani email.

 • ECTS_KOORDINATOR_POVOLENI. Povolení přístupu ECTS_koordinátorů do ES0010, ES0020 a VZNAMKY

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má-li parametr hodnotu 'A', potom koordinátoři mají přístup do ES0010 a ES0020 a mají právo SELECT, INSERT, UPDATE a DELETE na VZNAMKY, ale jen na studenty s FINANCOVANI >= 51 nebo kteří mají záznam ve STUDENTI_VYJEZDY.

 • ECTS_LA_CHLA_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na LA a CHLA

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Výcet hodnot PST,PSI,PRI,PSC,PRC,VST,VSI,VRI,VSC,VRC

  Parametrem lze povolit zobrazení formulářových polí pro vložení el. podpisu na ECTS dokumentech LA,CHLA,CHLA2 a CHLA3. Pro každé místo pro podpis na těchto dokumentech existuje příznak, kterým lze povolit zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v PDF verzi daného dokumentu. Jednotlivé příznaky jsou: VST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu vyjíždějícího studenta. VSI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institution signature' u výjezdu. VRI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institution signature' u výjezdu. VSC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institutional coordinator' u výjezdu. VRC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institutional coordinator' u výjezdu. PST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu přijíždějícího studenta. PSI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institution signature' u příjezdu. PRI - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institution signature' u příjezdu. PSC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The sending institutional coordinator' u příjezdu. PRC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v části 'The receiving institutional coordinator' u příjezdu.

 • ECTS_LA_CHLA_ZOBRAZ_DOMACI_IC. Při volbě A se na LA a CHLA zobrazí i koordinator vysílající instituce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má na ECTS dokumentech LA a CHLA tisknout v části 'The sending institution signature' také jméno koordinatora vysílající instituce spolu s místem na jeho podpis a datem podpisu. Jméno koordinatora vysílající instituce atd. se na LA a CHLA tiskne v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • ECTS_LA_CHLA_ZOBRAZ_PRIJIM_IC. Při volbě A se na LA a CHLA zobrazí i koordinator přijímací instituce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má na ECTS dokumentech LA a CHLA tisknout v části 'The receiving institution signature' také jméno koordinatora přijímací instituce spolu s místem na jeho podpis a datem podpisu. Jméno koordinatora přijímací instituce atd. se na LA a CHLA tiskne v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • ECTS_LA_CHLA_ZOBRAZ_VYSIL_IC. Při volbě A se na LA a CHLA zobrazí i koordinator vysílající instituce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda se má na ECTS dokumentech LA a CHLA tisknout v části 'The sending institution signature' také jméno koordinatora vysílající instituce spolu s místem na jeho podpis a datem podpisu. Jméno koordinatora vysílající instituce atd. se na LA a CHLA tiskne v případě, že je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • ECTS_LA_POVINNY_EMERGE_KONTAKT. Povinnost vyplnit emergency kontakt u výjezdu/příjezdu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnění položky Emergency kontakt u krátkodobého výjezdu nebo příjezdu. Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, bude po studentovi vyžadováno povinné vyplnění této položky.

 • ECTS_NABIDKY_ZAKAZ_ZMEN. Jake části nabídky se nesmí po začátku registrace pro uch. již měnit.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'P','I','S','PI','IP','PS','SP','IS','SI','PIS','IPS','ISP','SIP','PSI','SPI'

  Parametrem lze zamezit změně popisu podmínek u nabídky výjezdů a úpravám u nabídky definovaných požadovaných informací a požadovaných souborů v případě, že již nastal začátek registrace uchazečů k nabídce výjezdu, popř. pokud není tento datum začátku registrace definován, pak po přihlášení prvního uchazeče k nabídce výjezdu. Parametr může nabývat třech písmen P, I a S nebo jejich libovolných kombinací. Pokud je v parametru nastaveno písmeno P , pak bude omezení platit na text popisu podmínek u nabídky výjezdu. Pokud je v parametru nastaveno písmeno I, pak bude omezení platit na jakoukoliv změnu v definici požadovaných informací u nabídky výjezdů. Pokud je v parametru nastaveno písmeno S, pak bude omezení platit na jakoukoliv změnu v definici požadovaných souborů u nabídky výjezdů.

 • ECTS_OS_CISLO. Znak přidaný na konec os. čísla k rozlišení ECTS studentů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Znak přidaný na konec os. čísla k rozlišení ECTS studentů

 • ECTS_PRIJEZD_EMAIL1_DOPL_TEXT. Text doplňující 1. automat. zasílaný email uchaz. o krátkodobé studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat text, o který bude doplněn automaticky zasílaný email uchazeči o krátkodobé studium v momentě, kdy uchazeč podá přihlášku o krátkodobé studium. Text může obsahovat html značky. V případě potřeby odřádkování v tomto textu použijte html značku

 • ECTS_PRIJEZD_EMAIL2_DOPL_TEXT. Text doplňující 2. automat. zasílaný email uchaz. o krátkodobé studium

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat text, o který bude doplněn automaticky zasílaný email uchazeči o krátkodobé studium v momentě, kdy je uchazeči přiděleno osobní studijní číslo. Text může obsahovat html značky. V případě potřeby odřádkování v tomto textu použijte html značku

 • ECTS_PRIJEZD_INST_KOORD_ADMIN. Ucitidno administrujícího inst. koord. k dopl. k vznikajícímu příjezdu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze definovat administrujícího institucionálního koordinátora, který má být automaticky doplněn k vznikajícímu příjezdu, u kterého není žádný administrující institucionální koordinátor uveden. Do parametru je nutné doplnit tzv. ucitidno daného koordinátora, což je id (primární klíč) osoby/záznamu v tabulce UCITELE.

 • ECTS_PRIJEZD_INST_KOORD_PODEP. Ucitidno podepisujícího inst. koord. k dopln. k vznikajícímu příjezdu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze definovat podepisujícího institucionálního koordinátora, který má být automaticky doplněn k vznikajícímu příjezdu, u kterého není žádný podepisující institucionální koordinátor uveden. Do parametru je nutné doplnit tzv. ucitidno daného koordinátora, což je id (primární klíč) osoby/záznamu v tabulce UCITELE.

 • ECTS_PRIJEZD_KONTAKTNI_INFORM. Obecná kontaktní informace na koordinátory pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Povinná první část a to email |povinná druhá část a to telefon | nepovinná třetí část a to fax.

  Parametrem lze stanovit obecné ECTS kontaktní informace, které se budou automaticky doplňovat k ECTS příjezdu po vyplnění administrujícího nebo podepisujícího ECTS administrátora pracoviště. Parametr lze stanovit až na úroveň katedry. Určení pracoviště pro načtení hodnot parametru se bere od pracoviště spojené s kontem administrátora, který je k příjezdu přiřazován. Případné ECTS kontakty z parametru se automaticky doplňují jen tehdy, pokud nejsou již nějaké ECTS kontakty ve formuláři vyplněny. Pokud jsou načteny jiné hodnoty parametru pro podepisujícího a administrujícího koordinátora pracoviště, pak se přednostně doplní hodnoty z parametru pro administrujícího koordinátora. Kontaktní informace se do parametru zadávají ve forme 'ecstsemail@mail.cz|telefon|fax' s tím, že položka faxu není povinná, lze tedy případně zadat i pouze 'ecstsemail@mail.cz|telefon'.

 • ECTS_PRIJEZD_POVINNE_ZAB_PRAC. Povinné vyplnění pracoviště zabespečujícího mobilitu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnení položky Pracovište (pracovište zabezpecujícího mobilitu na prijímací strane) ve formulári pro vložení príjezdu ke krátkodobému studiu . V prípade nastavení parametru na hodnotu A je zadání pracovište zabezpecujícího mobilitu povinne požadováno. V prípade, že není parametr nijak vyplnen, bere se jako výchozí hodnota parametru N. Prípadná povinnost vyplnení se týká uchazece.

 • ECTS_PRIJEZD_POVINNY_CIZI_DC. Povinné vyplnení fakultního koordinátora vysílající inst. u príjezdu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnění fakultního koordinátora vysílající instituci při vyplňování formuláře (studentem) pro příjezd studenta na krátkodobý pobyt. V případě nastavení parametru na hodnotu A je zadání fakultního koordinátora formulářem povinně požadováno. V případě, že není parametr nijak vyplněn, bere se jako výchozí hodnota parametru N.

 • ECTS_PRIJEZD_POVINNY_CIZI_MAIL. Povinné vyplnení kontakt. emailu na vysílající instituci u príjezdu.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze stanovit povinnost vyplnění emailového kontaktu na vysílající instituci při vyplňování formuláře (studentem) pro příjezd studenta na krátkodobý pobyt. V případě nastavení parametru na hodnotu A je tento email formulářem povinně požadován. V případě, že není parametr nijak vyplněn, bere se jako výchozí hodnota parametru hodnota N.

 • ECTS_PRIJEZD_POVIN_URAD_VIZUM. Povinné vyplnění kontaktního úřadu ČR v zahraničí pro získání víza

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Při nastavení parametru na hodnotu A bude při vyplňování přihlášky ke krátkodobému studiu pro studenty ze zemí, u kterých není dle číselníku států zrušena vízová povinnost, pole 'Kontaktní úřad ČR v zahraničí pro získání víza' povinné k vyplnění. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu N, pak bude toto pole nepovinné.

 • ECTS_PRIJEZD_POVIN_UR_JAZ_ZN. Povinné vyplnění úrovně jazyk. znalostí přijíždějícího uchazeče.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Při nastavení parametru na hodnotu A bude pro uchazeče při vyplňování přihlášky ke krátkodobému studiu pole 'Úroveň jazykových znalostí' povinné k vyplnění. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu N, pak bude toto pole nepovinné.

 • ECTS_PRIJEZD_TYP_PRAC_ZAB_MOB. Typ pracoviste zabespecující mobilitu u prijímací školy.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'FAKULTA','KATEDRA','VSE'

  Parametrem lze určit, jaký typ pracovišť se má nabízet při vyplňování formuláře pro příjezd studenta na krátkodobý pobyt v části 'Hostitelská škola' ve formulářovém políčku 'Pracoviště' resp. 'Department'. V případě nastavení parametru na hodnotu 'FAKULTA' se budou v daném výběrovém seznamu nabízet k volbě pouze fakulty. V případě nastavení parametru na hodnotu 'KATEDRA' se budou v daném výběrovém seznamu nabízet k volbě pouze katedry. V případě nastavení parametru na hodnotu 'VSE' se budou v daném výběrovém seznamu nabízet k volbě fakulty i katedry. Pokud není parametr nastaven na žádnou hodnotu, nabízí se v daném výběrovém seznamu k volbě pouze katedry.

 • ECTS_PRIJEZD_URL_NA_PRIHLASKU. URL na portálovou elektronickou přihlášku pro ECTS příjezd

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr obsahuje url na portálovou elektronickou přihlášku pro ECTS příjezd.

 • ECTS_PRIJEZD_VLASTNI_NAPOVEDA. URL na vlastní nápovědu k ECTS přihlášce ke krátkodob. studiu/mobilitě

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat URL na vlastní nápovědu/postup pro vyplňování ECTS přihlášky ke krátkodobému příjezdu (studiu/mobilitě). Pokud je parametrem takto zadaná URL na vlastní nápovědu, bude na tuto URL vést i odkaz 'Nápověda aplikace' (resp. 'Application help') v úvodní části portletu 'ECTS: Příjezdy studentů na krátkodobý pobyt (S034)' v záložkách 'Uchazeč/ECTS příjezdy'. Pokud není URL v parametru vyplněna, vede tento odkaz na standardní nápovědu k aplikaci/portletu. (Případnou URL je potřeba zadávat i s počátečním http:// popř. https:// nebo podob.)

 • ECTS_RITOR_DATUM_PODPISU. Jaké datum tisknout u podpisu na ECTS v dokumentech RIToR a CFN

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'U','T','N'

  Parametrem lze definovat jaké datum se má tisknout v části pro podpis na ECTS dokumentech RIToR a CFN. V případě nastavení na hodnotu U se bude tisknout datum ukončení studentova studia/pobytu. V případě nastavení na hodnotu T se bude tisknout aktuální datum, tj. datum tisku/vygenerování dokumentu. V případě nastavení na hodnotu N se nebude tisknout žádný datum. V případě, že není parametr nijak nastaven bere se jako výchozí hodnota U .

 • ECTS_ROR_SITOR_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na ROR a SIToR

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Hodnota VV

  Parametrem lze povolit zobrazení formulářových polí pro vložení el. podpisu na ECTS dokumentu RoR a SIToR. Pro každé místo pro podpis na těchto dokumentech existuje příznak, kterým lze povolit zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v PDF verzi daného dokumentu. Jednotlivé příznaky jsou: VV - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě pro podpis koordinátora u výjezdu.

 • ECTS_SAF_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na SAF

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Výcet hodnot PST,PDC,PIC,VST,VDC,VIC

  VST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu vyjíždějícího studenta. VDC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Departmental coordinator's signature' u výjezdu. VIC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Institutitonal coordinator's signature' u výjezdu. PST - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu přijíždějícího studenta. PDC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Departmental coordinator's signature' u příjezdu. PIC - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Institutitonal coordinator's signature' u příjezdu.

 • ECTS_SML_CO_POROVNAVAT. Jaké všechny podmínky porovnávat u smlouvy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze stanovit, jaká kritéria se mají porovnávat u smlouvy vzhledem k uchazeči o nabídku výjezdu. Jde o to, jaká pravidla se mají brát v potaz, aby mohla být nabídka výjezdu nabídnuta uchazeči k přihlášení. Parametr může nabývat několika písmen současně: Písmeno B znamená, že se musí schodovat pracoviště uvedené u oboru studenta s některým domácím pracovištěm uvedeným u smlouvy, která je svázána s nabídkou výjezdu. Písmeno C znamená, že se musí schodovat fakulta studenta s některou domácí fakultou uvedenou u smlouvy, která je svázána s nabídkou výjezdu. Písmeno D znamená, že se musí schodovat fakulta studenta s nadřazenou fakultou některého pracoviště uvedeného u smlouvy, která je svázána s nabídkou výjezdu. Pokud je v parametru uvedeno více písmen, platí mezi jednotlivými podmínkami logická spojka NEBO.

 • ECTS_TOR_BODY. Zobrazovat na ECTS ToR zahr. stud. i případné bodové hodnocení předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','SHB','SH','B','A'

  Nastavením parametru lze docílit na ECTS ToR zahr. studenta zobrazování i případně zadaného bodového hodnocení předmětu. Hodnoty parametru mohou být: N - bodové hodnocení se nezobrazuje; SHB - zobrazí se pouze počet získaných bodů a to pouze u předmětů hodnocených slovním hodnocením; SH - zobrazí se počet získaných bodů studentem spolu s možným maximem bodů a minimem bodů pro splnění předmětu a to pouze u předmětů hodnocených slovním hodnocením; B - zobrazí se pouze počet získaných bodů studentem a to u všech předmětů ; A - zobrazí se počet získaných bodů studentem spolu s možným maximem bodů a minimem bodů pro splnění předmětu a to u všech předmětů.

 • ECTS_TOR_EL_PODPIS. Zobrazení polí pro el. podpis na TOR

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Výcet hodnot PD,VD

  Parametrem lze povolit zobrazení formulářových polí pro vložení el. podpisu na ECTS dokumentu RIToR a ToRBM. Pro každé místo pro podpis na těchto dokumentech existuje příznak, kterým lze povolit zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v PDF verzi daného dokumentu. Jednotlivé příznaky jsou: VD - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Signature of registrar/dean/administration officer' u výjezdu. PD - povolí zobrazení formulářového pole pro vložení el. podpisu v místě 'Signature of registrar/dean/administration officer' u příjezdu.

 • ECTS_TOR_GRADE_SYST_IMG_URL. URL na obrázek s popisem systému hodnocení instituce/fakulty

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametr obsahuje URL na obrázek s popisem systému hodnocení instituce (popř. fakulty instituce) ve formátu GIF, PNG nebo JPEG. Pokud se na dané URL bude vyskytovat obrázek v některém z uvedených formátů, pak bude tento obrázek zobrazen na ECTS dokumentu ToR zahraničního studenta (RIToR) v části 2(a) 'Description of the institutional grading system'. Rozměry obrázku: obrázek nalezený na dané URL bude zobrazen maximálně s šířkou 260 px. Pokud bude mít obrázek větší šířku, bude zmenšen na šířku 260 px. Výška obrázku bude případně zmenšena ve stejném poměru jako šířka.

 • ECTS_TOR_NESPLNENE_PREDMETY. Dokument ECTS ToR může pro zahr. studenta obsahovat i nesplněné předm.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje zda má výstupní dokument ECTS ToR pro zahraničního studenta obsahovat i jeho nesplněné předměty. V případě nastavení na A se budou na ECTS ToR výstupním dokumentu zahraničního studenta zobrazovat i jeho nesplněné předměty v rámci příjezdu. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota nastavení N.

 • ECTS_TOR_PODPIS. Určuje kdo ma podepsat ECTS dokument ToR.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'IC','DC','DE'

  Parametrem lze určit, kdo bude předtištěn na ECTS dokumentu ToR pro podpis tohoto dokumentu. Možnosti nastavení jsou tři: DC - koordinátor fakulty, IC - koordinátor instituce a DE - děkan fakulty. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota DC.

 • ECTS_TOR_PODPIS_ZA_SEZN_PREDM. Kolonka pro podpis a suma kreditů tištěna až za seznamem předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na hodnotu 'A' se kolonka pro podpis a celková suma kreditů v ECTS sestavě ToR bude tisknout až za celým seznamem předmětů a vysvětlivky k jednotlivým sloupcům seznamu spolu s grading scale se budou tisknout vždy až na poslední straně sestavy. Pokud není parametr nastaven bere se jako výchozí hodnota 'N'.

 • ECTS_VLASTNI_DOTAZ_TITULEK. Popis položky u příjezdu lze použít na cokoliv - na libovolný dotaz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Popis (český, přpadně anglický) položky u příjezdu, kterou lze použít na cokoliv - na libovolný dotaz uchazeči. Je-li vyplněna alespoň česká část, zobrazí se v ECTS přihlášce položka se zaškrtávátkem, kterou uchazeč bude moci vyplnit. Ukládá se do tabulky STUDENTI_PRIJEZDY_STUDIA.VLASTNI_DOTAZ.

 • ECTS_VYJEZD_PLATNOST. Zda smí koordinátoři měnit platnost výjezdu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'EI','EP','EIiEP','Nikdo'

  Parametrem lze případně povolit koordinátorům měnit u výjezdu i platnost výjezdu. Pokud je parametr nastaven na hodnotu EI, pak smí platnost výjezdu měnit jen institucionální koordinátor. Pokud je parametr nastaven na EP, pak smí platnost výjezdu měnit jen koordinátor pracoviště. Pokud je parametr nastaven na hodnotu EIiEP, pak smí platnost výjezdu měnit koordinátor pracoviště i institucionální koordinátor. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu Nikdo, pak koordinátoři nesmí měnit platnost u výjezdu. Pokud je parametr nastaven různě pro různé fakulty, pak se pro konkrétní výjezd bere nastavení parametru pro fakultu studenta, kterého se výjezd týká.

 • ECTS_VYJEZD_ST_ZADAVA_NAHR_PR. Povolit studentům navrhovat př. k uznání za př. abs. na výjezdu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze povolit studentům přiřazení si k předmětům absolvovaným na cizí škole v rámci výjezdu předmět/předměty své školy, které mají být po absolvování předmětu na cizí škole uznány. Nastavením parametru na hodnotu A je studentům tato možnost povolena. Předpokládá se, že koordinátor provede kontrolu takto studenty přiřazených předmětů k uznání.

 • ECTS_VYJEZDY_DOPLNUJICI_INFO. Doplňující informace do portletu ECTS výjeydy (S035)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná část - česká varianta informace, za ní odděleno znakem | druhá povinná část - anglická varianta informace, za ní odděleno znakem | nepovinně url na stránku s infomacemi.

  Do parametru lze zadat buďto krátký text s doplňující informací nebo odkaz na stránku s doplňujícími informacemi. Odkaz nebo text se pak zobrazí studentům na začátku portletu 'ECTS výjezdy (S035)' v záložce 'Moje studium' / 'ECTS výjezdy'. Pokud je v portletu potřeba zobrazit jen krátkou textovou informaci, vloží se tento text do parametru v pořadí nejprve česká mutace textu, oddělovač ve formě svislítka | a následně anglická mutace textu. Pokud je potřeba v portletu zobrazit odkaz na doplňující informace, pak se do parametru vloží nejprve česká mutace textu odkazu, oddělovač ve formě svislítka | , následně anglická mutace textu odkazu, oddělovač ve formě svislítka | a jako poslední se vloží url samotného odkazu (včetně http://).

 • ECTS_VYJEZDY_Z_VYBERU_PLATNOST. Přednastavení platn. výjezdu při jeho vzniku z přihl. k nabídce vyj.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'K'

  Parametrem lze stanovit, jakou platnost bude mít výjezd vzniklý na základě kladně schválené přihlášky studenta k nabídce výjezdu. Parametr může nabývat hodnoty K , tj. v takovém případě vznikne ze schválené přihlášky vždy výjezd ve stavu 'Ke kontrole'.

 • EWP_ERASMUS_CHARTER. Obsahuje identifikátor Erasmus Charter (EUC, ECHE, atd.).

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Obsahuje identifikátory EUC (Erasmus University Charter), ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) nebo další podobné identifikátory vydané Evropskou komisí, které budou nahrazovat ECHE identifikátor. Může obsahovat poslední platný identifikátor nebo čárkou oddělené starší identifikátory.

 • EWP_ERASMUS_PIC. Devítimístný Personal Identifier Code (PIC).

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 000000000 až 999999999

  Devítimístný identifikátor označuje organizaci, která se podílí na projektech financovaných EU. Jaký má organizace identifikátor je možné zjistit na stránce https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.

 • EWP_ERASMUS_PREDCHOZI_SCHAC. Seznam dříve používaných SCHAC ID uvedených v param. EWP_ERASMUS_SCHAC

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Řetězec ve formátu jmén internetových domén oddělených čárkou

  Pokud došlo ke změně hodnoty v parametru EWP_ERASMUS_SCHAC, je nutné původní hodnotu přidat do tohoto parametru. Pokud jich existuje více, oddělte je čárkou.

 • EWP_ERASMUS_SCHAC. Identifikátor v EWP síti, který jednoznačně identifikuje organizaci

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Řetězec ve formátu jména internetové domény

  Identifikátor je vytvořený podle jména internetové domény, kterou má organizace registrovanou. Například zcu.cz pro Západočeskou univerzitu v Plzni. DŮLEŽITÉ: Pokud budete tento parametr někdy měnit na jinou hodnotu podle nové domény, je nutné původní hodotu přidat do seznamu dříve používaných SCHAC ID, které se uvádí v parametru EWP_ERASMUS_PREDCHOZI_SCHAC.

 • EWP_ZVEREJNENA_API. Nastavuje, která API budou zveřejněna v EWP síti.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen ICSFVLPT

  Výběr API, která bude chtít univerzita zveřejnit v EWP síti. Pokud není nastaveno, je zveřejněno vše. Stále ve vývoji, proto bude dostupná jen podmnožina uvedených API. I - informace o instituci a jejích pracovištích. Informace vhodné při tvorbě smluv a výjezdů. C - informace o studijních programech a předmětech. Informace vhodné do LA. S - informace o meziinstitucionálních smlouvách. Tvorba i schvalování. F - informace o factsheet. V - informace o výjezdu (nominace). Zatím pouze studentské mobility za studiem. L - informace o LA. Tvorba, úpravy i podepisování. P - informace o příjezdu. Zatím pouze studentské mobility za studiem. T - informace o ToR.

 • PRIJEZDY_HLASENI_U_PREDMETU_AN. Hlášení v AN, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hlášení v anglickém jazyce, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů z číselníku předmětů naší školy pro studium v rámci příjezdu. Pokud nebude vyplněno, vypíše se standardní hlášení.

 • PRIJEZDY_HLASENI_U_PREDMETU_CZ. Hlášení v CZ, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hlášení v českém jazyce, které se zobrazí studentům na místě výběru předmětů z číselníku předmětů naší školy pro studium v rámci příjezdu. Pokud nebude vyplněno, vypíše se standardní hlášení.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_1_DO. Povolené období č. 1 pro přidávání nových příjezdů - do.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_1_OD. Povolené období č. 1 pro přidávání nových příjezdů - od.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_2_DO. Povolené období č. 2 pro přidávání nových příjezdů - do.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_OBDOBI_2_OD. Povolené období č. 2 pro přidávání nových příjezdů - od.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Pokud jsou zadány oba korespondující parametry pro období č. 1 (či adekvátně pro období č. 2), pak je v aplikaci ECTS příjezdy umožněno vytváření nových příjezdů pouze uvnitř zadaného/zadaných období. Období obsahuje oba krajní dny (tj. celý den počátku i konce období je ještě přihlašování povoleno). Není-li zadána ani jedna dvojice období, pak žádné omezení není aplikováno.

 • PRIJEZDY_POVINNY_EMAIL. Je povinný email u uchazečů o krátkodobý pobyt?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda je v aplikaci ECTS příjezdy na krátkodobý pobyt na portále povinné zadání emailu uchazeče o krátkodobý příjezd

 • PRIJEZDY_PRILOHA_INFORMACE. Nápověda k položce "příloha" v ECTS přihlášce - česká verze

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud je uvedeno, zobrazuje se uvedený text jako nápověda (tooltip) nad položkou "příloha / attachement" v aplikaci ECTS - příjezdy v české verzi.

 • PRIJEZDY_PRILOHA_INFORMACE_EN. Nápověda k položce "příloha" v ECTS přihlášce - anglická verze

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud je uvedeno, zobrazuje se uvedený text jako nápověda (tooltip) nad položkou "příloha / attachement" v aplikaci ECTS - příjezdy v anglické verzi.

 • PRIJEZDY_URL_KOLEJI. WEBovská adresa zobrazující se v prohlížeči při příjezdech studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pokud bude parametr vyplněn, bude v aplikaci zobrazen s tím, že se zde zájemce může podívat na detailní informace k dané položce tj. na informace o kolejích příslušné vysoké školy.

 • PRIJEZDY_ZOBRAZOVAT_PREDMETY. Jaké nabízet domácí předměty zájemci o krátkodobý příjezd

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','JO','PO'

  Jaké nabízet domácí předměty zájemci o krátkodobý příjezd. V = všechny předměty, JO = jen předměty označené pro příjezd (v PM0010 "Nabízet u ECTS příjezdů"), PO = prioritně předměty označené pro příjezd, ale umožnit i další předměty. Default = V.