Soubor pro dopisy (Word) (Z_DJ_UCH)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Soubor pro dopisy (Word) - uchazeči o studium. Výsledný soubor (výstup ze Z_PO_UCH):  dop_jedn.txt Výstup je formátován následujícím způsobem:

Příjmení#jméno#ulice + číslo ulice#obec + část obce#psč#dodací pošta#stát#atd.

Toto se pak ve výstupu jmenuje: prijmeni#jmeno#ulice#obec#psc#misto#stat#cis_zk_kom#mistnost#den#cas1#poznamka# rokna #jazyk#osob_idno#uchazec_idno#forma#typ#kod#program#obor#body#body_ss#oznaceni# den2#cas2#mistnost2#poznamka2#den3#cas3#mistnost3#poznamka3#den4#cas4#mistnost4#poznamka 4#den5#cas5#mistnost5#poznamka5#den6#cas6#mistnost6#poznamka6 Vysvětlivky:

 • prijmeni#jmeno#ulice#obec#psc#misto#stat#

  - Adresa uchazeče.

 • cis_zk_kom#mistnost#den#cas1#poznamka#

  - Č. zk. komise, místnost, den, čas, poznámka, údaje se vztahují k poli "termín" z formuláře PJ0015 Komise, termíny, studenti na termínu.

 • body#body_ss#oznaceni#

  - Počet bodů z přijímacího řízení, počet bodů ze střední školy, označení přijímacího oboru pro rychlý přístup.

 • den2#cas2#mistnost2#poznamka2#..den6#cas6#mistnost6#poznamka6

  - Odpovídá poli "rozpis termínu" z formuláře PJ0015.

 • Stát se zobrazuje jen tehdy je-li jiný než ČR.

 • Zobrazí-li se místo "Dodací pošty" symbol " *****", je v db uvedeno: Nepoužívat, není aktuální!

Ovládání

Soubor pro dopisy (Word) - uchazeči o studium. Výsledný soubor se používá jako vstup pro rozepisování dokumentů (MS Word), rozesílaných fakultami v průběhu přijímacího řízení. Volá se ze sestavy Poštovní podací arch, adresní štítky (Z_PO_UCH) se shodnými parametry

Výstup je shodný se sestavou Soubor pro dopisy (Word) (Z_DO_UCH) s tím rozdílem, že pokud v z_dj_uch jsou jsou uchazečovy obory ve skupině, pak se vypisuje uchazeč pouze jednou za každou skupinu oborů (pokud v z_dj_uch obory ve skupině nejsou, vypisuje se uchazec pro každý obor zvlášť), zatímco v sestavě z_do_uch se uchazeč vypisuje tolikrát, na kolik oborů se hlásí.

Pomocí paramerů Jméno od (>=):Jméno do (<): lze blíže specifikovat výběr lidí. Je možno zadat řetězec VELKÝCH písmen např od: MU do: NOV.

Chcete-li vyhledat jedno příjmení zadejte do obou parametrů stejný řetězec. Například Jméno od (>=):NOVÁK Jméno do (<): NOVÁK. Sestava vybere všechny Nováky. Zadáte-li Od: NOVAK Do: NOVAL sestava vybere jak NOVÁK, tak NOVAK dlouhá a krátká písmena nejsou rozlišována.

Sestava hledá od "Jména od" včetně, a do "Jména do" včetně. Upozornění: zadáte-li Do Z, sestava nevybere jména začínající písmenem Z, protože jakékoli slovo začínající tímto písmenem je větší než samotné písmeno Z

Přístup

Není omezen