Studenti bez provedeného předzápisu (G_NEZAPS)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vypisuje fakultní seznamy studentů, kteří neprovedli předzápis - nemají zapsanou žádnou rozvrhovou akci

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka