Souhrn výsledků přijímacího řízení (G_PR_SO1)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Souhrn výsledků přijímacího řízení

Ovládání

Sestava shrnuje výsledky přijímacího řízení. Po jednotlivých studijních programech, oborech/kombinacích vypisuje počty zapsaných, přijatých, nepřijatých a nerozhodnutých uchazečů.

Údaje jsou rozděleny podle fakulty.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program, Obor/kombinace, Typ, Forma, Místo, Omezení výběru uchazečů (všechny, přijaté, nepřijaté, nerozhodnuté), Rozhodnutí o přijetí, Výsledek zápisu

Přístup

  • Administrátor

  • Management

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty