Přihlašovací formulář (D_LOGIN)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k přihlášeni do systému.

Ovládání

Přihlášení do aplikace

Na úvodní obrazovce je nutno vyplnit uživatelské jméno a heslo. V případě neúspěšného přihlášení se objeví příslušná hláška signalizující chybu. Jde-li o nestandardní neošetřenou chybu, otevře se mailový klient s předvyplněnými údaji o chybě pro odeslání. Pokud není předvyplněn adresát, doplňte servisní email pro podporu aplikace IS/STAG na Vaší škole.

V případě úspěšného přihlášení se objeví obrazovka s logem IS/STAG a dvěma tlačítky, v horní části obrazovky se objeví menu, ze kterého lze vybrat požadovanou funkci. Tlačítko Ukončení aplikace slouží k ukončení aplikace, tlačítko Nové přihlášení slouží k novému přihlášení do systému - např. pod jiným uživatelským jménem.

Automatická aktualizace aplikace

Při přihlašování do databáze se provádí automatická aktualizace aplikace, pokud jsou splněny tyto podmínky:

  1. Je nastaven zdrojový adresář aplikace IS/STAG v registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\APL_HOME (nastavuje se automaticky při použití instalačního CD/DVD)

  2. Uživatel má do tohoto adresáře právo zápisu

Nejsou-li splněny tyto podmínky, automatická aktualizace se neprovede a je nutno ji zajistit jiným způsobem, nicméně doporučujeme využít možnost automatické aktualizace. Odpadají tím veškeré problémy s udržováním aktuální verze aplikace na stanicích. Při první automatické aktualizaci se vytvoří ve zdrojovém adresáři aplikace soubor STAG.INI a zároveň se provede aktualizace celé aplikace, v tomto prvním případě trvá poněkud déle (zhruba 30s). Informace o aktualizaci souborů se zapisují do souboru STAG.LOG.

V souboru STAG.INI jsou tyto sekce:

[aktualizace]

datum

- pokud z nějakého důvodu nechcete automatickou aktualizaci provádět, přepište na nějaké datum do budoucnosti dle potřeby

email

- tato adresa se přednastaví v mailovém programu při odesílaní nestandardní chyby

[novinky]

Používá se pro výpis novinek, pro uživatele nemá význam

[databaze] Zde je možné nastavit data pro připojení do jednotlivých databází. Lze zadat až 20 různých připojení. V první trojici je uloženo poslední úspěšné připojení, které se při dalším spuštění nabízí jako výchozí. Formát vypadá takto:

posl_database=vyvoj
posl_popis=vyvoj-janecekp
posl_username=janecekp

database=vyvoj
popis=vyvoj-janecekp
username=janecekp

database1=stag2
popis1=stag
username1=janecekp

database2=stagtest
popis2=stagtest
username2=install2

…

database19=stag2li
popis19=TUL Liberec
username19=install2

První parametr udává název připojení (ze souboru TNSNAMES.ORA). Druhý parametr je libovolný popis, pod kterým se dané připojení objeví v seznamu dostupných připojení. Třetí nepovinný parametr je předvyplněné uživatelské jméno. Pokud je formulář spouštěn z ikony na ploše, u které jsou tyto parametry uvedeny starým způsobem na řádce, jsou převzaty do souboru STAG.INI a příkazová řádka se již dále nepoužívá. Její případná změna se nijak neprojeví, je třeba editovat soubor STAG.INI.

Není-li nic uvedeno v příkazové řádce ani neexistuje soubor STAG.INI, objeví se v seznamu dostupných připojení dvě předdefinovaná připojení - IS/STAG (database=stag2) a Demo IS/STAG (database1=demo). To znamená, že pokud je v  TNSNAMES.ORA připojení do databáze nazvané stag2 (nebo stag2.utb.cz, stag2.jcu.cz apod.), bude připojení fungovat hned. Jinak je třeba upravit název připojení ve STAG.INI podle TNSNAMES.ORA.

Co dělat, pokud některý modul (formulář, sestava) není aktuální

Výjimečně se může stát, že pokud máte právě otevřený např. nějaký formulář a zároveň se znovu přihlašujete do IS/STAG v době, kdy byla mezitím vydána nová verze tohoto formuláře, nedojde k jeho aktualizaci, protože otevřený soubor nelze přepsat. Řešením je ručně přepsat v souboru C:\orant\a_stag2\STAG.INI v sekci [aktualizace] položku datum na starší datum, aby se aktualizace provedla znovu.

Novinky

Po přihlášení se vypisuje seznam novinek od poslední aktualizace aplikace, v daném dni se objevuje stále stejný seznam. Novinky přidané v aktuálním dni se objeví až při spuštění aplikace další den. Každá změna v aplikaci se nemusí nutně promítnout i v novinkách, zobrazují se pouze změny, které jsou pro uživatelé důležité.

Přístup

Není omezen