Matrika - seznam (GST_MPO1)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Matrika - seznam studentů

Ovládání

Volby pro parametr Stav (studenta):

  • % - všichni studenti

  • N - nestudující studenti

  • P - studenti, kteří mají přerušené studium

  • R - studenti s uznanou dobou rodičovství

  • S - studující studenti (bez studentů s uznanou dobou rodičovství)

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka