Poštovní podací arch, adresní štítky (Z_PO_UCH)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Výstupem této sestavy je poštovní podací arch.

Sestava je vypracována podle tohoto vzoru Česká pošta - poštovní podací arch.

Sestava automaticky spouští další sestavy:

Ovládání

Pomocí paramerů Jméno od (>=):Jméno do (<): lze blíže specifikovat výběr lidí. Je možno zadat řetězec VELKÝCH písmen např od: MU do: NOV.

Chcete-li vyhledat jedno příjmení zadejte do obou parametrů stejný řetězec. Například Jméno od (>=):NOVÁK Jméno do (<): NOVÁK. Sestava vybere všechny Nováky. Zadáte-li Od: NOVAK Do: NOVAL sestava vybere jak NOVÁK, tak NOVAK dlouhá a krátká písmena nejsou rozlišována.

Sestava hledá od "Jména od" včetně, ale do "Jména do" mimo tento řetězec.

Přístup

Není omezen