Evidence ubytování na koleji (ES0090)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Popis

Evidence ubytování na koleji

Ovládání

Ve formuláři se evidují žádosti studentů o kolej. Zobrazují se zde jednak stávající studenti, jednak uchazeči o studium z přijímacího řízení. Každý student žádá o kolej v rámci univerzity a může zde mít tedy jen jeden záznam (čili je evidován vždy jen v rámci jedné fakulty). Při změně položky Stav se automaticky nastavuje Akceptovat od na aktuální datum (lze měnit) a položka Fakulta dle fakulty aktuálního uživatele (nelze ji měnit). Všichni uživatelé vidí všechny záznamy a mohou si je tedy změnou položky Stav vzájemně přebírat.

V bloku Stav na koleji se zobrazují informace z kolejní databáze, které si zde lze pouze prohlížet. Naplnění daty z kolejní databáze se provádí z externích souborů.

Přístup
  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka