Parametry z oblasti: Evaluace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • EVA_DELEGOVANI_ROLE. Nastavení práv pro delegování evaluačních rolí

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N', 'P'

  Parametrem lze nastavit možnost pro uživatele s rolemi EVA_VEDOUCI_KATEDRY a EVA_DEKAN (kteří tyto role mají automaticky již ze své funkce) delegovat tyto evaluační role na další osoby. Tyto osoby (na které bude případně role delegována) pak budou mít roli EVA_ZASTUPUJICI_VEDOUCI_KATEDRY nebo EVA_ZASTUPUJICI_DEKAN pro stejné pracoviště jako osoba, která danou roli deleguje. Parametr může nabývat třech hodnot: A - aplikace umožní delegování těchto rolí a nahlížení na seznam osob, kterým byla daná role již delegována. P - aplikace umožní pouze nahlížení na seznam osob, kterým byla daná role již delegována. N - aplikace se vůbec nezobrazí - tj. není pak možné ani delegování a ani nahlížení na seznam osob, kterým byla daná role již delegována. Pokud není parametr nijak nastaven, bere se jako defaultní nastavení parametru hodnota N.

 • EVA_EXTERNI_APLIKACE_URL. URL externího systému pro evaluaci, bude pak odkaz. z portálu IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Používá-li škola nějaký externí systém pro evaluaci, lze do tohoto parametru umístit jeho URL. Bude pak odkazován z portálu IS/STAG.

 • EVA_PRIPOMINKA_K_PREDM_NAPOV. Nápověda pro políčko Připomínka k předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná ceská varianta textu, odelovac | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze definovat nápovědu u políčka pro vložení připomínky k předmětu na dotazníku pro studentské hodnocení kvality výuky. Nápověda se zobrazí jednak jako tooltipová nápověda nad popiskem k tomuto políčku a jednak jako informační text v pozadí v okně pro doplnění připomínky k předmětu od studenta. Parametr musí obsahovat 2 řetězce oddělené znakem | (tzv. svislítko). První řetězec má obsahovat českou verzi nápovědy pro zmíněné formulářové políčko a druhý řetězec má obsahovat anglickou verzi nápovědy.

 • EVA_PRIPOMINKA_K_PREDM_POPISEK. Popisek pro políčko Připomínka k předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze změnit nadpis u políčka pro vložení připomínky k předmětu na dotazníku pro studentské hodnocení kvality výuky. Parametr musí obsahovat 2 řetězce oddělené znakem | (tzv. svislítko). První řetězec má obsahovat nový nadpis pro zmíněné formulářové políčko a druhý řetězec má obsahovat anglickou verzi tohoto nadpisu.

 • EVA_PRIPOMINKA_K_SLUZB_NAPOV. Nápověda pro políčko Připomínka k službě

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná ceská varianta textu, odelovac | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze definovat nápovědu u políčka pro vložení připomínky k službě na dotazníku pro studentské hodnocení kvality. Nápověda se zobrazí jednak jako tooltipová nápověda nad popiskem k tomuto políčku a jednak jako informační text v pozadí v okně pro doplnění připomínky k službě od studenta. Parametr musí obsahovat 2 řetězce oddělené znakem | (tzv. svislítko). První řetězec má obsahovat českou verzi nápovědy pro zmíněné formulářové políčko a druhý řetězec má obsahovat anglickou verzi nápovědy.

 • EVA_PRIPOMINKA_K_SLUZB_POPISEK. Popisek pro políčko Připomínka k službě

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze změnit nadpis u políčka pro vložení připomínky k službě na dotazníku pro studentské hodnocení kvality. Parametr musí obsahovat 2 řetězce oddělené znakem | (tzv. svislítko). První řetězec má obsahovat nový nadpis pro zmíněné formulářové políčko a druhý řetězec má obsahovat anglickou verzi tohoto nadpisu.

 • EVA_PRIPOMINKA_K_VYUCE_POPISEK. Popisek pro políčko Připomínka k výuce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu, odělovač | a pak povinná třetí česká varianta textu, odělovač | a pak povinná čtvrtá anglická varianta textu

  Parametrem lze změnit nadpis a popisek u políčka pro vložení připomínky k výuce na dotazníku pro studentské hodnocení kvality výuky. Parametr musí obsahovat 4 řetězce oddělené znakem | (tzv. svislítko). První řetězec má obsahovat nový nadpis pro zmíněné formulářové políčko a druhý řetězec má obsahovat anglickou verzi tohoto nadpisu. Třetí řetězec má obsahovat text s podrobnějším popisem toho, co má respondent v políčku vyplňovat a čtvrtý text má být anglickým překladem třetího textu.

 • EVA_UPOZORNENI_TERMINY. Zobrazení upozornění u termínu na nezodpovězená tvrzení v evaluaci

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pro hodnotu A se studentovi při zápise (odzápise) na termín předmětu, u kterého nemá ještě zodpovězená všechna tvrzení ve vypsaných anketách v aplikaci pro hodnocení kvality výuky, zobrazí varovná hláška (okno). Hláška upozorňuje studenta na nezodpovězená tvrzení a nabizí link do aplikace pro hodnocení kvality výuky.

 • EVA_ZOBRAZ_HODNOCENI_PREDMETU. Zobrazování výsledků studentského hodnocení kvality výuky u předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze povolit zobrazování výsledků studentského hodnocení kvality výuky jednotlivých předmětů i v dalších částech portálu (sylabus predmetu, predzápis ….). Hodnotou A je toto zobrazení povoleno, hodnotou N nebo nevyplněním parametru je zobrazení výsledků SHK zakázáno.