Parametry z oblasti: Platby - obecné

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • MIKROPLATBY_JEN_KARTOU. Uložení plateb s formou úhrady I je možné pouze kartou

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení parametru na hodnotu A je možné uložení plateb s formou úhrady I pouze kartou

 • MIKROPLATBY_PRENASET. Určuje propojení s finančním systémem pro přenos mikroplateb

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'P', 'Z', 'PZ'

  Určuje, zda je aktivní propojení s finančním systémem z hlediska přenášení mikroplateb. Pokud je NULL, propojení aktivní není. Jinak obsahuje hodnoty P (přenášet jen pohledávky), Z (jen závazky), PZ (pohledávky i závazky).

 • PLATBY_BANKA_DRUHA_RADKA. Text, který se uvádí v hromadném příkazu bance jako druhá řádka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • PLATBY_BANKA_PRVNI_RADKA. Text, který se uvádí v hromadném příkazu bance jako první řádka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • PLATBY_CIS_BANK. Nastavení, zda se má u bankovního účtu kontrolovat číslo banky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Výčet bank, které jsou pak akceptovány, se uvede do domény CIS_BANK

 • PLATBY_CIS_BANK_EURO. Nastavení, zda se má u bankovního účtu EURO kontrolovat číslo banky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Výčet bank, které jsou pak akceptovány, se uvede do domény CIS_BANK_EURO

 • PLATBY_MAZAT_FIKTIVNI. Zda mazat fiktivní splátky vytvářené pro platební bránu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V systému se po zaplacení prostřednictvím platební brány vytvoří fiktivní splátka, aby bylo zřejmé, že platba byla uhrazena. Pokud systém funguje tak, že jsou z EIS přebírány do IS/STAG i platby kartou, je třeba parametr nastavit na A. Po několika dnech totiž přijde z EIS i skutečná platba kartou a původní fiktivní splátku spárovanou s platbou je třeba odmazat.

 • PLATBY_NEUSP_01_09_2016_ZAPOC. Která předch. neúsp. studia se započítají u dalšího studia po 1.9.2016

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'UKONCENA_A_STUDOVANA_JEN_OD_01_09_2016', 'ZAPOCATA_PO_01_09_2016'

  Která předchozí neúspěšná studia se započítají do celkové doby zkoumaného studia v případě, že se jedná o další studium po 1.9.2016. Tento parametr se bere v úvahu jen pokud parametr PLATBY_USP_01_09_2016_OVLIVNUJ není NEOVLIVNUJE. Pokud chcete do celkové doby zkoumaného studia započítat jen studia započatá po 1.9.2016, nastavte parametr na ZAPOCATA_PO_01_09_2016. Pokud chcete navíc započítat i studia k 1.9.2016 studovaná a to jen dobu po 1.9.2016, nastavte parametr na UKONCENA_A_STUDOVANA_JEN_OD_01_09_2016. Pokud není parametr nastaven, jako kdyby byl nastaven na UKONCENA_A_STUDOVANA_JEN_OD_01_09_2016.

 • PLATBY_PAROVAT_POKLADNU. Omezení pro párování plateb

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno N, nebude systém při automatickém párování párovat záznamy plateb, které nemají zadaný bankovní účet a nebo které mají nastavenu formu platby pokladnou

 • PLATBY_PLATCE_POVOLENO. Zda uchazeči/studentovi povolit zadávat plátce jeho závazků vůči škole

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: in ('U', 'S', 'US']

  Hodnota U povolí zadávání plátce v e-přihlášce u uchazeče. Hodnota S u studenta v Moje Údaje. Kombinace US je možná. Funkcionalita následného přenosu této informace do finančního systému je realizována pouze pro systém BBM iFIS.

 • PLATBY_PZ0010_POVINNOST-X/P/N. Má se v PZ0010 povinně nabízet číselník pro zdroje?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'X', 'P', 'N'

  Má se v PZ0010 povinně nabízet číselník pro zdroje? X .. Nenabízet číselník vůbec, P .. Povinně z číselníku, N .. Nepovinný číselník, ale nabízí se. Defaultně (pokud nebude vyplněno nic) se bere X. Od listopadu 2018 se nově nastavuje v doméně PLATBA_DRUH_PREDPISU v položce POM_HODNOTA3.

 • PLATBY_RA0060_POVINNOST-X/P/N. Má se v RA0060 povinně nabízet číselník pro zdroje?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'X', 'P', 'N'

  Má se v RA0060 povinně nabízet číselník pro zdroje? X .. Nenabízet číselník vůbec, P .. Povinně z číselníku, N .. Nepovinný číselník, ale nabízí se. Defaultně (pokud nebude vyplněno nic) se bere X.

 • PLATBY_SLEVA_EPRIHLASKA. O kolik se má slevnit částka pohledávky u e-přihlášky oproti papírové

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • PLATBY_SPECSYM_STUD_POHLEDAVKA. Použitý specifický symbol u pohledávky studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'OS_CISLO', 'NIC', 'DOKLAD_IDNO_BEZ_DOPLNENI_NA_10_MIST', 'STUDENTI_IDENTIFIKATOR'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u pohledávky školy vůči studentovi ('ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'DOKLAD_IDNO_BEZ_DOPLNENI_NA_10_MIST', 'STUDENTI_IDENTIFIKATOR', 'OS_CISLO', 'NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a student má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na hodnotu OS_CISLO, jsou písmena nahrazena ve spec. symbolu jejich ASCII hodnotou. Pokud přesáhne délka takto převedeného os. čísla hodnotu 10, je vypsána chyba a parametr je nutné nastavit na jiný identifikátor. Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Při DOKLAD_IDNO_BEZ_DOPLNENI_NA_10_MIST se vloží čisté číslo dokladu, při DOKLAD_IDNO se vloží číslo dokladu dorovnané na 10 znaků přičemž první znak je '1'. Při STUDENTI_IDENTIFIKATOR se vloží obsah položky IDENTIFIKATOR v tabulce STUDENTI. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na DOKLAD_IDNO.

 • PLATBY_SPECSYM_STUD_ZAVAZEK. Použitý specifický symbol u závazků studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO','OS_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u závazků školy vůči studentovi ('ROD_CISLO', 'OSOBIDNO', 'DOKLAD_IDNO','OS_CISLO','NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a student má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na hodnotu OS_CISLO, jsou písmena nahrazena ve spec. symbolu jejich ascii hodnotou. Pokud přesáhne délka takto převedeného os. čísla hodnotu 10, je vypsána chyba a parametr je nutné nastavit na jiný identifikátor. Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na DOKLAD_IDNO.

 • PLATBY_SPECSYM_UCH_PAPIR. Použitý specifický symbol u pohledávky uchazeče při papírové přihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u pohledávky školy vůči uchazeči ('ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a uchazeč má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na ROD_CISLO.

 • PLATBY_SPECSYM_UCH_WWW. Použitý specifický symbol u pohledávky uchazeče při epřihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako specifický symbol u pohledávky školy vůči uchazeči u elektronické přihlášky ('ROD_CISLO', 'UCHAZEC_IDNO', 'OSOB_IDNO', 'DOKLAD_IDNO', 'NIC'). Pokud je parametr nastaven na hodnotu ROD_CISLO a uchazeč má pseudorodné číslo, tak se nastaví datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože specifický symbol nemůže obsahovat nečíselné údaje). Pokud je parametr nastaven na NIC, tak specifický symbol zůstane prázdný. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na UCHAZEC_IDNO.

 • PLATBY_USP_01_09_2016_OVLIVNUJ. Studium po 1.9.2016 je dalším studiem, jak ovlivňuje předchozí studia?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NEOVLIVNUJE', 'UKONCENA_DO_01_09_2016', 'UKONCENA_A_STUDOVANA_K_01_09_2016'

  Která předchozí úspěšná studia ovlivní, že zkoumané studium je po 1.9.2016 dalším studiem. Pokud je parametr nastaven na UKONCENA_DO_01_09_2016, tak zkoumané studium bude dalším studiem, jen když úspěšné studium bude ukončeno do 1.9.2016, jinak se již o další studium nejedná. Tj. model "František Komoň" - pokud předchozí úspěšné studium probíhalo k 1.9.2016 nebo započalo po 1.9.2016, tak už se u zkoumaného studia o další studium nejedná. Pokud je parametr nastaven na UKONCENA_A_STUDOVANA_K_01_09_2016, tak zkoumané studium bude dalším studiem, jen když úspěšné studium bude ukončeno nebo bude probíhat k 1.9.2016, jinak se již o další studium nejedná. Tj. model "Jan Podola" - pokud je předchozí úspěšné studium započato po 1.9.2016, tak už se u zkoumaného studia o další studium nejedná. Pokud nechcete po 1.9.2016 již další studium ve smyslu původního §58 odst. 4 započítávat, nastavte parametr na NEOVLIVNUJE. Pokud není parametr na škole nastaven, jako kdyby byl nastaven na NEOVLIVNUJE.

 • PLATBY_VARSYM_STUD_POHLEDAVKA. Použitý variabilní symbol u pohledávky studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u pohledávky školy vůči studentovi. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je student přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo studenta, resp. pokud se jedná o studenta s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_VARSYM_STUD_ZAVAZEK. Použitý variabilní symbol u závazků studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u závazků školy vůči studentovi. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je student přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo studenta, resp. pokud se jedná o studenta s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_VARSYM_UCH_PAPIR. Použitý variabilní symbol u pohledávky uchazeče při papírové přihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u pohledávky školy vůči uchazeči. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je uchazeč přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo uchazeče, resp. pokud se jedná o uchazeče s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_VARSYM_UCH_WWW. Použitý variabilní symbol u pohledávky uchazeče při epřihlášce

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'OD_PREDPISU','ROD_CISLO','NIC'

  Udává, jaký identifikátor se má automaticky přednastavit jako variabilní symbol u pohledávky školy vůči uchazeči u elektronické přihlášky. OD_PREDPISU znamená, že se zkopíruje hodnota od předpisu, ke kterému je uchazeč přiřazován. ROD_CISLO znamená, že se uvede rodné číslo uchazeče, resp. pokud se jedná o uchazeče s pseudorodným číslem, tak datum narození ve formátu DDMMRRRR (protože variabilní symbol nesmí obsahovat nečíselné údaje). NIC znamená, že variabilní symbol se automaticky nenastaví. Pokud parametr nebude nastaven, bere se jakoby byl nastaven na OD_PREDPISU.

 • PLATBY_ZOBRAZOVAT_AZ_PO_SIMS. Mají se údaje o platbách za stud. zobrazovat až po získání dat ze SIMS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Mají se údaje o platbách za studium zobrazovat až po získání dat ze SIMS? "A" = ano údaje o platbách se mají zobrazovat až po získání dat ze SIMS. "N" = údaje o platbách se mají zobrazovat hned na základě dat v IS/STAG a po získání dat ze SIMS se jen aktualizují. Pokud není parametr nastaven, bere se "N".

 • PLATBY_58_3_SPLATNOST_DNU. Kolik dní se má připočíst ke dni vystavení předpisu platby

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Kolik dní se má připočíst ke dni vystavení předpisu platby pro poplatek za delší studium při přiřazování studentů na předpis platby.

 • STUD_POHL_VZDANI_PRAVA_ODVOL. Pravo na odvolani

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje, zda bude studentům přímo v portálu umožněno vzdát se práva na odvolání u pohledávek studentů (tj. např. u výplat stipendií). Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A' a zároveň pokud bude u předpisu platby tato možnost také zapnuta, bude moci student v portálu kliknout na tlačítko "vzdávám se práva na odvolání" u konkrétních plateb tohoto předpisu a tím se vzdát práva na odvolání.

 • TISK_POZNAMKY_KPC_SOUBORY. Do souboru pro banku (kpc, ne MultiCash) se doplní poznámka.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','A_JMENO','N'

  Do souboru pro banku (kpc, ne MultiCash) se doplní poznámka ve tvaru PREDPIS_IDNO-PLATBAIDNO (je-li parametr A) nebo poznámka ve tvaru PREDPIS|PRIJMENI JMENO (je-li parametr A_JMENO).

 • UMOZNIT_ZADAVAT_EURO_UCET. Komu se umožní zadávat (editovat) EURO účet

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIKOMU', 'JEN_VYJEZDOVYM_STUDENTUM', 'JEN_PRIJEZDOVYM_STUDENTUM', 'VSEM'

  Komu se umožní zadávat (editovat) EURO účet. Možnosti: 'NIKOMU', 'JEN_VYJEZDOVYM_STUDENTUM', 'JEN_PRIJEZDOVYM_STUDENTUM', 'VSEM'

 • VZDANI_PRAVA_ODVOL_CEKANI_TEXT. Text zobraz. stud. v době platnosti par. VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Česká varianta textu a za znakem kolmítka | i anglická varianta textu

  Pokud je zadán parametr VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI, může zde být zadán český (a za znakem kolmítka | i anglický) text, který bude studentovi vypsán. Pokud tento parametr nastaven není, použije se následující výchozí text: "Vzdát se práva na odvolání bude možné až po zveřejnění rozhodnutí o přiznání stipendia".

 • VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI. Počet dní oddálení na vzdání se práva na odvolání od vyměření stip.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Je-li parametr nastaven a u daného předpisu platby jsou splněny všechny podmínky pro možnost vzdání se práva na odvolání studentem, je možno toto ještě o několik dní oddálit. Vzdát se práva na odvolání pak lze až zadaný počet dní od data vyměření poplatku (platí na celé dny, tj. od půlnoci). Během doby, kdy se kvůli tomuto parametru nelze vzdávat práva na odvolání, může bude studentovi zobrazen informační text zadaný v parametru VZDANI_PRAVA_ODVOL_CEKANI_TEXT.

 • ZADOST_MIMOSKOLNI_EMAIL. Zda student na WEBu smí zadávat i mimoškolní e-mail

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZADOST_MODIFIKOVAT_KONTAKT_ADR. Zda student na WEBu smí modifikovat svou kontaktní adresu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZADOST_TEXT_U_BANKOVNIHO_UCTU. Zobrazovaný variabilní text v žádosti studenta na WEBu pro bank. účet

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Např. na ZČU: "Je možno zadat jen číslo bankovního účtu vedeného v české měně některou z bankovních institucí se sídlem na území ČR."

 • ZADOST_ZADAVAT_IBAN. Zda student na WEBu smí u svého bankovního účtu zadávat IBAN

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZOBRAZIT_KDY_MA_STUDENT_PLATIT. Zobrazit na portále, kdy má student platit dle §58 3,4?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se má na portále zobrazovat, kdy má student začít platit za studium dle zákona 111/1998Sb. §58 odst. 3 a 4. Soukromé školy nastavují N.