Počty studentů podle programu, typu a formy studia (GST_POC2)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Počty studentů podle programu, typu a formy studia na jednotlivých oborech po ročnících

Ovládání

Počty studentů na jednotlivých oborech studijních programů rozdělené podle typu, formy studia a po ročnících a k tomu celkové součty. Dělení na obory se provádí podle oboru, specializace a zkratky (pokud je vyplněná), pokud je daný obor aprobace (má zaškrtnuto Je aprobace), vypisuje se navíc číslo aprobace. V případě, že na fakultě existují kombinace studijních oborů (typicky kombinace aprobací na pedagogických fakultách), je možné změnou nastavení parametru Výběr Obor/Kombinace získat další součty:

 • Při nastavení volby Kombinace se vybírají pouze studenti, kteří studují některou kombinaci oborů a mají tuto kombinaci přiřazenou (tj. zobrazenou v evid. kartě na záložce Student v položce Kombinace). V tomto případě se místo oborů zobrazují zkratky kombinací a k nim počty studentů s touto kombinací (každý student je tedy započítán pouze jednou).

 • Při nastavení volby Obor (bez oborů v kombinaci) se vybírají pouze studenti na oborech nezařazených do kombinací

 • Při nastavení volby Společně kombinace a obory mimo kombinaci se spočítají počty studentů na kombinacích a na všech oborech mimo kombinaci. Má-li tedy student zapsané dva obory, které nejsou v kombinaci, je započítán dvakrát (jednou pro každý z oborů). Má-li student zapsanou kombinaci oborů a k ní ještě samostatný obor, je započítán dvakrát (jednou v kombinaci a jednou u samostatného oboru).

Parametr Výběr studia umožňuje dle kódu financování vybrat skupiny studentů takto:

 • Všichni

  - všichni studenti

 • Jen krátkodobé studium

  - započítá studenty s kódem financování v rozsahu 51 až 69

 • Bez krátkodobého studia

  - nezapočítá studenty s kódem financování v rozsahu 51 až 69

Při nastavení parametru Vykazován na 'A', aby byl student vybrán, musí být:

 • položka VYKAZOVAN v tabulce STUDINI_PROGRAMY rovna 'A' a zároveň

 • položka VYKAZOVAN v tabulce OBORY rovna 'A' a zároveň

 • položka VYKAZOVAN v tabulce STUDENTI rovna 'A'

Pokud alespoň jedna z výše uvedených položek bude rovna 'N', pak se student při nastavení parametru Vykazován na 'A' nevybere.

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Management

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka