Číselník vysokých škol (CI0160)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Popis

Číselník vysokých škol

Ovládání

Kvůli možnosti zadávání jednorázových předmětů je nutné mít v číselníků i vlastní školu, pro kterou je zkratka nastavená shodně se zkratkou uvedenou u domény ORGANIZACE. Není-li to takto nastavené, hlásí Evidenční karta studenta (ES0010) chybu Doplňte si Číselník škol o Vaši univerzitu.

Tlačítko Sloučit shodné školy umožňuje nahradit školu zaškrtnutou ve sloupci P. za školu zaškrtnutou ve sloupci N.. Nahrazovaná škola je z číselníku smazána. Výběr škol je zcela v režii administrátora IS/STAG a podobnost záznamů se nijak nezkoumá.

Přístup
  • Administrátor