Seznam pro ubytování na koleji (GST_KOL)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam pro ubytování na koleji

Ovládání

Vypisuje seznam studentů pro ubytování na koleji. Sloupec Stav udává aktuální stav studenta (S-studuje, P-přerušeno, N-nestuduje).

Parametr Doktorandi ? nastavujeme na Ano, pokud chceme jen doktorandy a nastavujeme na Ne, pokud chceme všechny studenty, kromě doktorandů.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka