Matrika - počty 3- a 4+ (GST_3M4P)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava sčítá studenty podle údajů v matrice. Sčítá zvlášť studenty studující 1-3 ročník (3-) a zvlášť studující vyšší ročník (4+).

Studenti studující NAVAZUJÍCÍ programy jsou zahrnováni do skupiny 4+.

Výstup lze omezit zadáním vstupních parametrů.

Poznámky

Studenti studující navazující programy jsou zahrnováni do sloupce 4+.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka