Parametry z oblasti: Ostatní

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • ABS_AKCE_EMAILY. Odesílat správcům absolventů emaily při přihlaš. absolv. na akce (A/N)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda odesílat správcům absolventů emaily při přihlašování absolventů na akce (A/N)

 • ABS_EXTERNI_WEB. URL adresa, na které škola provozuje externí web pro absolventy školy

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr určuje adresu URL, na které má daná škola provozován případný externí web pro absolventy školy. Je-li parametr nastaven, je odkaz na adresu URL zobrazen na portále.

 • ABS_SABLONA_PODPISU. Text, který se připojuje na konec emailu od správce absolventů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hodnota parametru je text šablony podpisu správce absolventů, který se bude připojovat na konec emailu Text parametru, který se připojuje na konec emailu od správce absolventů

 • ADR_CISLO. Default číslo pro adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • ADR_DS. Adresa datové schránky školy

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • ADRESA_STUDENTA_NA_REPORTECH. Zda tisknout na reportech adresu studenta (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zamezit zobrazování/tisku adresy studenta na reportech. Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'N', nebude se adresa studenta na reportech tisknout. Nastavení parametru nyní zohledňuje report 'Podklady pro zadání VŠKP'.

 • ADR_OBEC. ID obce pro default adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • ADR_PSC. Default PSC pro adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • ADR_ULICE. Default ulice pro adresu trvalého bydliště v ČR

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Položka adresy školy - používá se v nemocničním a důchodovém pojištění

 • AKTIVITY_PRO_TYPY_STUDIA. Pro které typy studia jsou aktivity použitelné <p>

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen BCDKMNORU

  Pro které typy studia jsou aktivity použitelné. Lze zadat libovolnou kombinaci následujích písmen.

  B

   Bakalářský

  N

   Navazující

  M

   Magisterský

  D

   Doktorský

  R

   Rigorózní

  C

   Celoživotní

  U

   Univerzita 3.věku

  K

    Mezinárodně uznávaný kurz

  O

   Ostatní

 • AUTOMAT_SYNCHR_UCITELU. Aut. synchronizace učitelů v tabulkách UCITELE_PREDMETU a ROZVRH_AKCE

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'VSE', 'INSERT', 'DELETE', 'NIC'

  Pokud je parametr nastaven na VSE, tak při přidání učitele k rozvrhové akci je zkontrolováno, zda je tento uveden i u předmětu a v případě, že nikoliv, je tam automaticky doplněn. Stejně je zkontrolováno a případně doplněno, zda je správně uveden příznak přednášející / cvičící / vedení semináře. Obdobně pokud je smazán učitel od předmětu, pak je automaticky odmazán i od rozvrhových akcí předmětu. Také v případě smazání příznaku podílu na výuce je učitel odmazán od všech rozvrhových akcí daného typu, tj. např. pokud smažete příznak cvičící, je učitel odmazán od všech cvičení. Všechny tyto akce se provádějí i v případě, že parametr není nastaven - tj. defaultně se automatická synchronizace provede. Při nastavení INSERT se učitel zadaný u rozvrhové akce přidá mezi učitele předmětu (při mazání se neděje nic) a naopak při nastavení DELETE se učitel smazaný od předmětu smaže i z příslušných rozvrhových akcí (při vkládání se neděje nic).

  K předmětům se synchronizuje pouze seznam vyučujících na platných rozvrhových akcích (platnost=A). Při nastavení akce na platnou se tedy všichni vyučující automaticky doplňují k předmětu nebo se u nich zaškrtává výuka daného typu akce. Při nastavení na neplatnou (vše kromě A a B) se naopak všichni vyučující dané akce u předmětu odškrtávají jako vyučující daného typu akce nebo se záznam úplně maže, pokud má vyučující u předmětu všechny funkce odškrtnuté.

 • BLOKOVAT_ZMENU_UCITELU. Blokování změn v tabulce učitelé

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','INS','VSE'

  Parametr se používá pro kontrolu dat v tabulce UCITELE pomocí formuláře Seznam osob (OS0010). Pri opravě a nastavené hodnotě A blokuje změnu položek PRIJMENI, JMENO, TITUL_PRED, TITUL_ZA, ROD_CISLO, PRAC_ZKR, DATUM_NAROZ, POHLAVI, IDC a ZAMESTNANEC. Toto nastavení se používá v případě, že tabulka UCITELE je plněna z externích systémů (např. z personalistiky) a není žádoucí ruční změna těchto položek. Měnit lze tyto položky pouze u externích zaměstnanců. Při vkládání nových dat jiným uživatelem než je admin a při nastavené hodnotě INS, smí uživatel vkládat pouze externisty a kontroluje se, zda již v databázi není osoba se stejným jménem a příjmením. Nekontroluje se žádná oprava záznamu. Při nastavené hodnotě VSE se kontroluje všechno jako při nastavené hodnotě A pro opravy a hodnotě INS pro vkládání.

 • CASOPROSTOR_ZMENY_V_MINULOSTI. Zda je možno provádět změny v časoprostoru u akcí, které již proběhly

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda je možno provádět změny v časoprostoru u akcí, které již proběhly. Pokud je parametr nastaven na 'A' nebo není nastaven, je možné změny provádět. Pokud je nastaven na 'N', není již možno změny provádět.

 • CELKOVA_DOBA_ST_ZAPOC_PRERUS. Zda se maxim. doba studia má prodloužit o dobu prerušení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud se nastaví na "A", tak maximální dobe studia dané studijním programem nebo specializací se studentovi prodlouží o dobu prerušení. Pokud parametr není nastaven, bere se jako by byl nastaven na "A".

 • CISLO_ZAKAZNICKE_KARTY. Číslo zákaznické karty odesílatele

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Číslo zákaznické karty odesílatele pro podací arch České pošty

 • CREATE_STUDENT_COMMAND1. Dodatečné příkazy po založení studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Umožní po standardním založení studenského konta spustit uživatelem definované SQL příkazy. V syntaxi příkazu na místě, kde má být uživatelské jméno, použijte $u, za příkazem neuvádějte středník. Typickým příkladem použití může být alter user $u password expire pro založení konta s expirovaným heslem, tj. vynucením změny hesla při prvním přihlášení. POZOR! Syntaktická správnost není nijak kontrolována a při zadání chybného přikazu nelze studentské konto vytvořit. Vzhledem k použité technologi, kdy referentka nesmí být omezena při zakládání studenta chybami při vytváření konta, není chybná funkčnost nijak indikována, tj. konto se nezaloží bez jakékoliv chybové hlášky. Při používání této funkčnosti je tedy nutno postupovat s maximální pečlivostí a obezřetností.

 • CREATE_STUDENT_COMMAND2. Dodatečné příkazy po založení studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Popis viz parametr CREATE_STUDENT_COMMAND1

 • CREATE_STUDENT_COMMAND3. Dodatečné příkazy po založení studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Popis viz parametr CREATE_STUDENT_COMMAND1

 • DEFAULT_ORACLE_PROFILE. Standardní uživatelský profile Oracle pro všechny uživatele

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametrem se určuje defaultní uživatelský profil v Oracle databázi pro všechny nově vytvářené uživatele IS/STAG. Týká se všech nově vytvářených uživatelů tj. studentů, učitelů i dalších uživatelů vytvářených ve formuláři pro správu uživatelů. V tomto formuláři lze ale případně parametr ručně přepsat na libovolnou jinou hodnotu. Zadaná hodnota musí odpovídat existujícím profilu v databázi, v opačném případě se vytvoření uživatelů s tímto profilem nezdaří a skončí chybou.

 • DOCH_LIST_TEXT_NA_UVOD. Text na úvod docházkového listu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze zadat text, který se bude zobrazovat v úvodu docházkového listu. Text se zadává jako dvojice textů oddělená znakem svislítka (tj. znakem | ) a to v pořadí 'česká varianta textu|anglická varianta textu

 • DOCH_LIST_ZOBRAZENI_OBORU. V případě nastavení na A se v doch. listech zobrazí i obor studenta

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě nastavení na A se v doch. listech u jména studenta zobrazí i obor studenta.

 • EIS. Používaný ekonomický informační systém

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'MAGION','VEMA','iFIS','SAP'

  Umožňuje odlišné chování dle používaného EIS

 • EK_INFO_PO_ZASLANI_EMAILU. Inform. zobrazená po zaslání e-mailu při registraci e-mailového konta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta

  Informace zobrazená po zaslání e-mailu při registraci e-mailového konta, např. e-přihláška či krátkodobá přihláška

 • EVA_URL_SIFROVACI_KLIC. Přesně 16-ti zn. řetězec = šifrovací klíč pro gener. odkazu na anketu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Přesně 16-ti znakový řetězec obsahující náhodný šifrovací klíč pro generování odkazu na ankety

 • FIS_ULOHA. Hodnota položky ULOHA při komunikaci s FIS (běžně: všude 870)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Hodnota položky ULOHA při komunikaci s FIS (běžně: všude 870)

 • FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU. Datum formálního začátku akademického roku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Využívá se pouze den a měsíc, rok je nepodstatný. Používá se v potvrzení o studiu, pro kontrolu, zda vkládané datum pro zápočty a známky odpovídá akad. roku a pro nastavení datumu podání žádosti o ubytovací stipendium.

 • FORMAT_PRIJMENI. Formát příjmení, rodného příjmení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'VSECHNA_VELKA','PRVNI_VELKA'

  Hodnota VSECHNA_VELKA určuje pro příjmení všechna velká písmena, formát je udržován při vložení i aktualizaci příjmení. Toto formátování se použije, pokud není parametr nastavený. Hodnota PRVNI_VELKA nastaví při vkládání příjmení všechna první písmena slov v příjmení na velká písmena. Při aktualizaci příjmení se již žádné automatické formátování neprovádí a uživatel může příjmení změnit libovolně. Parametr se používá i pro rodné příjmení. Tento parametr se nevztahuje na příjmení učitelů (formulář Seznam osob (OS0010)).

 • FOTO_STUDENTA_KDO_ZADAVA. Kdo smí zadávat fotografii studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: ' N', ' S', ' R', ' SR'

  Kdo smí zadávat fotografii studenta, na úrovni UNIVERZITA, s možnostmi: N = Nezadává se / S = Student / R = Všechny role s přístupem k ES0010 / SR = Student i všechny role s přístupem k ES0010. Student bude moci svou fotografii zadávat na portále spolu s vyslovením souhlasu s evidencí fotografie, ostatní rolei zadávají fotografii v ES0010. Pokud nebude parametr nastaven, tak se bere jako by byl nastaven na "N".

 • FOTO_STUDENTA_KDY_ZOBRAZIT. Nastavení přístupu k fotografii studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen ADKTVZRS

  Pro studenty fakulty je možné nastavit, kdo a v jakém případě uvidí jejich fotografii:

  • Role Administrátor a Prorektor mají přístup ke všem fotografiím.

  • Role Studijní referentka a Tajemník fakulty mají přístup k fotografiím studentů své fakulty.

  • Pro ostatní role je možné přístup nastavit takto:

  Role

  Hodnota

  Jaké fotografie uvidí

  Katedra

  A

  Studenti, kteří mají na katedře vedenou VŚKP

  D

  Studenti, kteří na katedře studují (doktorandi)

  K

  Studenti, kteří mají zapsaný nějaký předmět katedry

  Vyučující

  T

  Studenti, kteří mají zapsaný termín vyučujícího

  V

  Studenti, k jejichž VŠKP má osoba nějakou vazbu (vedoucí, oponent …)

  Z

  Studenti, kteří mají zapsaný předmět, kde je osoba nějak vedena (Garant, přednášející …)

  R

  Studenti, kteří mají zapsanou nějakou rozvrhovou akci vyučujícího

  S

  Studenti, kteří mají vybranou semestrální práci nabízenou vyučujícím

 • FOTO_STUDENTA_LZE_NAHRAT_DO. Do kdy mohou studenti nahrávat fotografie

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Parametr určuje, do kdy je studentům povoleno nahrávat fotografie v rámci daného akademického roku. Pokud není parametr nastaven, je možné fotografie nahrávat bez časového omezení.

 • FOTO_STUDENTA_TEXT_SOUHLAS. Text zobrazovaný studentovi pri odsouhlasení využívání jeho fotografie

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Text zobrazovaný studentovi pri odsouhlasení využívání jeho fotografie pro identifikaci v IS/STAG, na úrovni UNIVERZITA. Lze zadat bud jen ceský text nebo i anglický text.

 • GDPR_ANONYMIZOVAT. Dle GDPR anonymizovat osob. data již nestudujících studentů a uchazečů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Dle GDPR anonymizovat osobní data již nestudujících studentů a uchazečů. Pokud není parametr nastaven, bere se, jakoby by byl nastaven na "N".

 • GDPR_POPIS. Popis toho, jak škola zachází s osobními údaji.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Popis toho, jak škola zachází s osobními údaji. Je zobrazen na stránkách, kde studenti/uchazeči zadávají osobní údaje do systému. Může být rozdělen na dvě části. První část bude obsahovat popis v češtině a druhá nepovinná část bude za oddělovačem (kolmítkem) obsahovat popis v angličtině. Na každý jazyk je vyhrazeno maximalně 2000 znaků. Popis může obsahovat odkaz na stránku s dalšími informacemi (v HTML formátování).

 • GDPR_POPIS_URL. URL na stránku, kde je popis toho, jak škola zachází s osobními údaji

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Má-li škola nastavena nějaká pravidla přístupu k osobním údajům v IS/STAG, měla by mít na svém webu někde webovou stránku, na níž bude pro uživatele/studenty/zaměstnance srozumitelně vysvětlena politika ochrany údajů. IS/STAG bude pak ve svých informačních hlášeních (například tam, kde odmítne uživateli ukázat nějaké údaje) odkazovat na tuto webovou stránku.

 • GDPR_ST_ST_POLOZKY. Jaké položky jiného studenta smí vidět student

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA. Zda stud. smí vidět všechny stud. a nebo jen ty v urč. stavech studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY. Zda student smí vidět všechny stud. a nebo jen ty, se kterými studuje

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • GDPR_ST_ST_VYHLEDAVANI. Zda a jak může student vyhledávat jiné studenty v aplikace Prohlížení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-st-st

 • HK_MARBES_URL. URL adresa, kde je modul pro externí hromadnou kores. od firmy Marbes

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Je-li uvedeno, má škola nainstalován externí modul hromadné korespondence od firmy Marbes. Obsahuje pak URL serveru, na kterém běží, například 'https://stag-doc.zcu.cz' (bez lomítka na konci). Dokumentace viz zde: https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/hk/

 • HK_WEB. Webové rozhraní pro generování dokumentů hromadné korespondence

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','P','AP','PA'

  Určuje, zda je aktivováno webové rozhraní pro generování dokumentů hromadné korespondence (hodnota A) a případně, zda je aktivní i modul na elektronické podepisování (hodnota P). Není-li parametr nastavený, platí N.

 • CHECK_CLIENT_NLS. Kontrolovat při přihlášení nastavení NLS parametrů klienta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, pak je na úrovni databáze zkontrolováno správné nastavení NLS parametrů (NLS_LANGUAGE=CZECH a NLS_TERRITORY=CZECH REPUBLIC). V případě nesprávného nastavení není přihlášení umožněno. Kontrola se neprovádí pro systémové uživatele (uživatele s rolí DBA).

 • ISZR_AIS. Číslo IS/STAG jako AIS (agendový inf. systém) jak jej evidují v ISZR.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Číslo IS/STAG jako AIS (agendový inf. systém) jak jej evidují v ISZR. Detailní popis naleznou administrátoři zde: https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/cms/iszr.html

 • ISZR_AKTIVNI. Zda je aktivni napojeni na ISZR.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: IN ('A','N','C')

  Zda je aktivni napojeni na ISZR. Detailní popis naleznou administrátoři zde: https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/cms/iszr.html

 • ISZR_OSOBA_NAVIC_DNI. Počet dní na odregistrování, co osoba přestane být v IS/STAG "živá".

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Počet dní, než systém osobu v ISZR odregistruje poté, co osoba přestane být v IS/STAG "živá". Detailní popis naleznou administrátoři zde: https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/cms/iszr.html

 • ISZR_OVM. Číslo školy jako organizace OVM - typicky je to IČO školy.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Číslo školy jako organizace OVM - typicky je to IČO školy. Detailní popis naleznou administrátoři zde: https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/cms/iszr.html

 • JAZYK3. Třetí používaný jazyk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

 • JAZYK4. Čtvrtý používaný jazyk

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

 • JIS. Používaný kartový identifikační systém

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ZCUJIS'

  Umožňuje odlišné chování dle používaného JIS

 • KA_VIDI_ZN_CIZICH_STUDENTU. Přístup ke známkám

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A (default je N), pak role studijní referentka a fakulta vidí (nemůže ale modifikovat) známky studentů jiné fakulty na předmětech kateder vlastní fakulty. Standardně referentky ani fakulty nevidí žádné známky cizích studentů.

 • KDO_MENI_VYUKU_PRED. Výuku předmětu může změnit UCITEL nebo PRODEKAN

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'UCITEL', 'PRODEKAN'

  Výuku předmětu může změnit UCITEL nebo PRODEKAN. Pokud nebude parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na PRODEKAN. Proděkan má roli FAKULTA.

 • KLAUZURY_SMI_VIDET. Zda vyučující katedry smí vidět klauzurní práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda vyučující katedry smí vidět klauzurní práce. Pokud není parametr zadán, jako by byl zadán na "N".

 • KONTO_DEFAULT_EXPIRE. Pro které role se defaultně založí expirované konto

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro vyjmenované zkratky rolí po vytvoření konta s touto rolí v IS/STAG se rovnou nastaví konto jak expirované. Uživatel si jej musí při prvním přihlášení změnit.

 • KONTO_DEFAULT_RANDOM. 'Pro které role se při vytvoření uživatele nastaví náhodné heslo

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro vyjmenované zkratky rolí po vytvoření konta s touto rolí v IS/STAG se rovnou nastaví náhodné heslo. Heslo obsahuje malá písmena, velká písmena a číslice..Pokud je nastvena nějaká verifikační funkce pro vytváření hesel, pak je nutné mít tento parametrr nastavený na hodnotu VSE.

 • KONTO_EMAIL_ZPRAVA. Šablona emailu posílaného üživateli při založení konta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr obsahuje šablonu zprávy zasílané uživatelům při založení konta. Pokud není vyplněn, žádný email se nezasílá. V textu lze použít tři proměnné: $un - bude nahrazeno skutečným uživatelským jménem, $pw - bude nahrazeno aktuálně nastaveným heslem a $os -bude u studenta nahrazeno osobidnem, pro ostatní role bude ignorován. Dále je možné použít sekvenci \n pro nový řádek. Adresa pro případné zaslání emailu studentům se řídí parametrem STUDENTI_EMAIL_ZASILAT. Komu se má email zaslat se řídí parametrem KONTO_POSLAT_EMAIL

 • KONTO_POSLAT_EMAIL. Pro které role se po vytvoření uživatele pošle informační e-mail

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro vyjmenované zkratky rolí po vytvoření konta s touto rolí v IS/STAG se pošle danému uživateli informační e-mail. Text e-mailu je nutné nastavit v parametru KONTO_EMAIL_ZPRAVA. Pokud nebude tento parametr nastaven, žádný e-mail se nepošle

 • LIMIT_KREDITU_ODKUD. Odkud se má brát limit celkového počtu kreditů za studium

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Odkud se má brát limit celkového počtu kreditů za studium. Pokud student studuje více studijních oborů zároveň, tak se v případě OBOR limity za obor sečtou. Pokud nebude parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na PROGRAM.

 • LIMIT_ODZAPIS_ROZVRHU. Limit pro odzápis rozvrhu studenta při ukončení studia

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 300

  Číslo udává, do kolika dní po začátku semestru se při ukončení studia ještě odmazává rozvrh studenta pro daný semestr. Při ukončení studia před začátkem LS je rozvrh pro LS odmazán vždy. Při nenastaveném parametru se uvažuje hodnota 0, tj. rozvrh není smazán, pokud ukončení studia zasahuje alespoň jedním dnem do daného semestru.

 • MC_PRAVNI_PREDPIS_URL. WEBovská adresa na právní předpis pro Mikrocertifikáty

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • MINOR_PRISTUP. Přístup ke studentům sdruženého studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N''

  Nastavením parametru na N lze zablokovat studijním referentkám přístup ke studentům sdruženého studia, kteří studují minor specializaci jejich fakulty. Při nenastaveném parametru je přístup povolen.

 • MOODLE_NOVA_APLIKACE. Zda použít novou část moodlu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda se mají použít nové vlastnosti aplikace Moodle, které byly přidány v rámci CRP 2018. Zapínejte pouze v případě, že máte aktualizovanou verzi aplikace od společnosti PragoData.

 • MOODLE_PROPOJENO. Zda je aktivní propojení IS/STAG Moodle přes webové služby.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Zda je aktivní propojení IS/STAG Moodle přes webové služby. Pokud je A, pak databáze generuje události související s přenosem dat z/do Moodle prostřednictvím modulu webových služeb.

 • NAZEV_SESTAVY_PREHLED_STUDIA. Zvolení jiného názvu sestavy "Přehled studia"

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Nastavením parametru se na místě názvu sestavy "Průběh studia" bude tisknout tento parametr. Nebude-li parametr nastaven, tiskne se "Průběh studia".

 • NEMENIT_ZPUSOB_ODESLANI. Určuje, zda mohou uživatele měnit přednastavený způsob odeslání

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se ve formulářích hromadné korespondence zakáže možnost měnit přednastavený způsob odeslání.

 • NEM_POJ_DEP. Číslo pobočky OSSZ, na kterou se předává hlášení o nemocenském pojiště

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • NEM_POJ_ID. IČO školy pro hlášení o nemocenském pojištění

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • NEM_POJ_VS. Variabilní symbol školy pro hlášení o nemocenském pojištění

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • NEUMOZNIT_ZMENU_MODULU_OD. Od kdy neumožnit studentům změnu modulu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Datum, od kterého si studenti (role Student) nemohou změnit zvolený modul

 • NOTIFIKACE_ODESILATEL. E-mail adresa odesilatele emailových oznámení (notifikací) z IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  E-mailová adresa odesilatele emailových oznámení (notifikací) z IS/STAG. Není-li tento parametr nastaven, použije se hodnota uložená v parametru SPAM_ODESILATEL

 • NOVE_TISKY. Povolování nových tisků

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Tiskové sestavy jsou postupně převáděny na portálovou verzi, tento parametr slouží k přepnutí konkrétní sestavy na novou verzi. Každá sestava má unikátní jednopísmennou zkratku.

  • K

   Seznam studentů na předmětu (zkouškový katalog)

 • OCENENI_KDO_MUZE_VIDET. Tento parametr slouží jako výčet rolí

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ST', 'KA', 'VY', 'SR', 'SP', 'FA', 'AD'

  Tento parametr slouží jako výčet rolí (oddělené čárkou), které mohou vidět udělená studentská ocenění. Pokud je tento parametr prázdný, studentská ocenění jsou pak veřejná - může je vidět kdokoliv.

 • OS_CISLO_PRELOM_ROKU. Číslo měsíce, od kterého se generuje v osobním čísle akt. rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Jaký rok se generuje na druhém a třetím místě osobního čísla - při nastavení na hodnotu 5 se např. v roce 2010 generují čísla X09… do dubna a čísla X10… od května. Při nenastaveném parametru se generují čísla s aktuálním rokem od května.

  Tip: pro zjištění roku se od aktuálního datumu odečítá příslušný počet měsíců mínus jeden a z takto vzniklého datumu se použije rok. Pokud je tedy z nějaké důvodu potřeba např. v březnu 2010 generovat čísla X08…, stačí pro příslušnou fakultu dočasně nastavit parametr na hodnotu např. 16 a výsledné datum spadne do roku 2008

 • OS_CISLO_ZAKAZAT_ZNOVUPOUZITI. Zakázat znovupoužití osobního čísla

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zakazuje další použití již vygenerovaného os. čísla, které bylo zrušené. Používá se kvůli návaznosti na další systémy, kde není možné os. číslo zrušit.

  Pokud dojde k situaci, kdy tuto vlastnost chceme pro nějakou skupinu os. čísel potlačit (např. hromadné převedení velké skupiny studentů na chybný stud. program a hned vzápětí jejich smazání) může to provést administrátor systému prostým smazáním těchto záznamů z tabulky STUDENTI_OS_CISLO.

 • PDF_A_VERZE. Verze standardu PDF/A, který používat při gener. reportů

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '3a', '3b' ,'none'

  Verze standardu PDF/A, který používat při generování PDF z portálového modulu reportů. Není-li parametr nastaven, použije se hodnota '3b'. V případě nutnosti/nouze lze použít hodnotu 'none' a generovat pouze klasická PDF, to však nedoporučujeme (nemělo by to být nutné).

 • POCTY_VSECHNY. Zpřístupnit počty studentů cizích fakult

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zpřístupnit počty studentů cizích fakult pro roli Studijní referentka a Tajemník fakulty. Při nenastaveném parametru není přístupné, aktivuje se nastavením na A.

 • PORTAL_IP. Určuje IP adresu portálu, tato se kontroluje při logonu z portálu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU. Zda povolit na portále zobrazení formuláře pro tisk potvrzení o studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Nastavením parametru na A se v portale (v portletu Výsledky studia (S012)) zpřístupní studentovi formulář pro tisk potvrzení o studiu do PDF. Před zpřístupněním tohoto formuláře studentovi skrze portál je dobré si uvědomit, že v takovém případě může student získaný PDF dokument dále upravovat (změnit datumy, změnit obsah, přepsat na jiného studenta atd.). Z tohoto důvodu bude muset studijní referentka po příchodu studenta na studijní oddělení s již na papír vytištěnýn potvrzením toto potvrzení celé ověřit vůči údajům ve STAGu, což ji zabere pravděpodobně daleko více času, než kdyby sama toto potvrzení studentovi vytiskla.

 • PORTAL_ZAP_LIST_A_KONTROLY. Zda provádět kontroly na zápisovém listu A generovaném z portálu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A','V'

  Parametrem lze nastavit, zda se mají provádět kontroly na zápisovém listu A generovaném z portálu. Parametr může nabývat tří hodnot a to A, N nebo V. N - kontroly se neprovádějí, A - kontroly se provádějí jen v případě, že je student v posledním nebo vyšším ročníku (bráno dle standardní délky studia v studentovo studijním plánu), V - kontroly se provádějí vždy. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota A.

 • PORTAL_ZAP_LIST_B_KONTROLY. Zda provádět kontroly na zápisovém listu B generovaném z portálu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Parametrem lze nastavit, zda se mají provádět kontroly na zápisovém listu A generovaném z portálu. Parametr může nabývat hodnot A nebo N. N - kontroly se neprovádějí, A - kontroly se provádějí. Pokud není parametr nastaven, bere se jako výchozí hodnota A.

 • PORTAL_ZAP_LISTY_RODNE_CISLO. Na portálu na zápisových listech zobrazit rodné č., tisk stud. (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Po nastavení parametru na hodnotu N se na zápisových listech A a B tisknutých studenty z portálu nebude zobrazovat rodné číslo studenta. V případě nenastavení parametru nebo jeho nastavení na hodnotu A se rodné číslo na zápisových listech bude zobrazovat.

 • PORTAL_ZLA_TISK_SPLNENE_BBLOKY. Na portálu na zápisových listech tisknout i splněné B-bloky

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Po nastavení parametru na hodnotu A se na zápisových listech A tisknutých studenty z portálu budou vypisovat i splněné B-bloky

 • POTVRZENI_TISK_MISTA_NAR. Zda lze tisknout potvrzení o studiu bez vyplněného místa narození

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','A'

  Parametr určuje, zda mohou uživatelé tisknout potvrzení bez vyplněného místa narození. Tento parametr neplatí pro roli Student, studenti si bez vyplněného místa narození potvrzení tisknout nemohou. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na hodnotu N, tj. potvrzení tisknout nelze.

 • POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE. Text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části když není el. peč

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  První povinná česká varianta textu, oddělovač | a pak případně druhá anglická varianta textu. Text se vypisuje pouze pro studenty bakalářského, magisterského, navazujícího a doktorského studia.

 • POTVRZ_STUD_TEXT_DOLE_PECET. Text zobrazený na potvrzení o studiu ve spodní části při el. pečetění

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  První povinná česká varianta textu, oddělovač | a pak případně druhá anglická varianta textu.Text se vypisuje pouze pro studenty bakalářského, magisterského, navazujícího a doktorského studia.

 • POZADAVKY_EMAIL. Kontaktní adresa, na kterou jsou směřovány problémy, přípomínky, dotaz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Úplná emailová adresa, která se zobrazuje v portále a WWW aplikacich jako odkaz (většinou v patičcce stránky) a udává adresu, na kterou se mohou vznášet připomínky a požadavky k aplikaci

 • PREDPOKLADANY_KONEC_AK_ROKU. Datum předpokládaného ukončení v aktuálním ak. roce pro absolventy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE

  Používá se pro absolventy v potvrzení o studiu. Podstatný je pouze den a měsíc, rok je nepodstatný.

 • PREPOCET_MAX_DELKY_STUDIA. Přepočet max. délky studia při převodu studenta na jinou formu studia

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud převádíme studenta v rámci studijního programu z jedné formy studia na jinou, pak při nastavení tohoto parametru se automaticky přepočítá max. délka nového studia tak, aby délka obou studií odpovídala maximální délce studia zadané u studenta nebo studijního programu popř. oboru. To platí i pro vícenásobný převod vždy v rámci jednoho studijního programu.

 • PRERUSENI_OMEZENI_FUNKCI. Param. udává, jaké funkce jsou studentům odepřeny při přerušení studia

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','T','U','P','B','Z','E'

  Parametr udava, jake funkce jsou studentum v IS/STAG odepreny v pripade, ze maji prerusene studium. Parametr se sklada z jednotlivych pismenek uvedenych nize, pokud je pismenko obsazeno, studenti dane fakulty maji danou funkci ODEPRENU v dobe sveho preruseni. Pismenka: S - omezit odevzdavani semestralnich praci, T - omezit zapis na terminy, U - omezit zápis na termíny kromě možnosti zápisů na termíny pro předměty SZZ a obhajob VŠKP, P - omezit predzapis (jakykoliv), B - omezit burzu zapisu, Z - omezit studentske zadosti, E - omezit vyplnovani evaluace.

 • PROHLIZENI_ANONYMOVI_POVOLIT. Jaké části aplikace IS/STAG-Prohlížení povolit anonymnímu uživateli

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-prohlizeni-viditelnost

 • PROHLIZENI_ANONYMOVI_ZAKAZAT. Jaké části aplikace IS/STAG-Prohlížení zakázat anonymnímu uživateli

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Detailní popis konfigurace naleznete zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html#portal-gdpr-prohlizeni-viditelnost

 • PROSTUPNOST_DOKT_ZMENA_FORMY. Nastavení na IGNOROVAT ignoruje změnu formy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'IGNOROVAT'

  Nastavení na IGNOROVAT ignoruje změnu formy a os. čísla a započítává studium jako jedno

  Nastavení na IGNOROVAT ignoruje změnu formy a os. čísla a započítává studium jako jedno

 • PV_VYCHOZI_SKUPINY. Jake typy vychozich skupin nabizet? V-Vsichni, P-Prezencni, K-Komb.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Udava (az do urovne katedra) jake typy vychozich skupin ma aplikace 'Podpora vyuky' nabizet k aktivaci. Parametr muze obsahovat pismenka: V-Vsichni studenti, P-Prezencni studenti, K-Kombinovani studenti. Neni-li parametr vubec uveden, bere se jako vychozi hodnota 'VPK'.

 • QRAM_CISELNIKY_PRAVA. Které nejnížší uživatelské role smí editovat číselníky Q-RAM

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ADMINISTRATOR',' FAKULTA',' VYUCUJICI'

  Uživatelé jakých uživatelských rolí nejníže smí editovat hodnoty číselníku Q-RAM.

 • QRAM_HODN_METODY_POKYN_URL. URL adresa, kde se nachazi nápověda k hodnoticím metodám

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  URL adresa, kde se nachazi nápověda k hodnoticím metodám dle číselníku a vhodnosti jejich uplatnění ve vztahu k výukovým metodám

 • QRAM_HODNOTICI_METODY. Odkud brát pro hodnoticí metody stud.prog./ oboru / plánu / předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro hodnoticí metody u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_PREDPOKLADY. Odkud brát předpoklady studijního programu/oboru/plánu/předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro předpoklady u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_VYSLEDKY_UCENI. Odkud brát pro vysledky učení stud.prog. / oboru / plánu / předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro vysledky učení u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_VYUC_METODY_POKYN_URL. URL adresa, kde se nachazi nápověda k výukovým metodám

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  URL adresa, kde se nachazi nápověda k výukovým metodám dle "Číselníku QRAM"; souvisi to s formularem SY0310.

 • QRAM_VYUCOVACI_METODY. Odkud brát pro vyučovací metody stud.prog. / oboru / plánu / předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_CISELNIK',' JEN_TEXT',' CISELNIK_A_NEPOVINNY_TEXT','CISELNIK_I_TEXT'

  Zda se pro vyučovací metody u studijního programu / oboru / plánu / předmětu mají hodnoty brát jen z číselníku nebo jen volný text nebo kombinace. Parametr je možno zadat až na úroveň fakulty (fakulta studijního programu / fakulta studijního programu studijního oboru / fakulta studijního programu studijního plánu / fakulta katedry vyučující předmět).

 • QRAM_ZPUSOBILOSTI_TEXT. Zda způsobilosti v QRAM je možné zadávat volným textem nebo jen výběr

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_VYBER','I_TEXT'

  V Q-RAM se zadávají způsobilosti. Je možné vybírat způsobilosti z číselníku a je možné vybrané hodnoty z číselníku doplnit volným textem v četině a angličtině. Pokud tento parametr bude nastaven na "JEN_VYBER", potom není možné zadávat volný text. Pokud bude parametr nastaven na "I_TEXT", je možné zadávat i volný text. Pokud nebude parametr nastaven, je možné zadávat i volný text. Je možné nastavit až na úroveň fakulty studijního programu daného studijního oboru.

 • REGPRO. První dva znaky kódu školy z číselníku REGPRO

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • RIZIKOVE_KONTROLOVAT_PODLE. Rizikovost státu u předmětu kontrolovat podle občanství nebo bydliště

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'O','B', 'OB', 'BO'

  Je možno označit, že určitý stát je rizikový a je možné označit, že určitý předmět není pro studenty z rizikového státu. Kontrolu u studenta je možno provádět podle státu občanství nebo podle státu trvalého bydliště. Parametrem je možné zvolit "O" .. občanství, "B" .. trvalé bydliště. Pokud parametr bude obsahovat obě písmena kontroluje se, zda student je občanstvím nebo trvalým bydlištěm z rizikového státu (tedy OR nikoliv AND). Pokud není parametr zadán, kontrola se neprovádí.

 • RIZIKOVE_TVRDOST_KONTROLY. Zda rizikovost má informativní char. nebo zamezuje zapsání předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: in ('I', 'S', 'N']

  Zda má parametr jen informativní charakter nebo se má zamezit zápisu předmětu takovému studentovi. I .. neznemožňovat zapsání předmětu, jen informativní charakter; S .. student si sám nemůže předmět zapsat, ale studijní referentka mu ho zapsat smí; N .. nikdo nemůže takový předmět studentovi zapsat. Pokud není parametr zadán, bere se jako by bylo zadáno "I".

 • SPAM_ODESILATEL. E-mailová adresa odesilatele zpráv z databáze IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  E-mailová adresa odesilatele vyžádaných nebo nevyžádaných zpráv z databáze IS/STAG

 • SPRAVA_KONT_V_OS0010. Role s povolenín zakládat konta v OS0010

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: select rv_abbreviation from cg_ref_codes where rv_domain=''ROLE''

  Tento parametr určije, jaká role bude mít ve formuláři OS0010 - Seznam osob mít povoleno vytvářet, mazat a modifikovat učitelská konta. Pokud není nastaven, pak mají toto právo všechny role, které mají v tomto formuláři právo modifikovat daný záznam.

 • SR_FA_VIDI_ZN_CIZICH_STUDENTU. Přístup ke známkám

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A (default je N), pak role studijní referentka a fakulta vidí (nemůže ale modifikovat) známky studentů jiné fakulty na předmětech kateder vlastní fakulty. Standardně referentky ani fakulty nevidí žádné známky cizích studentů.

 • STAG_PASSWORD_HELP. Popis pravidel pro změnu hesla v IS/STAG

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Obsahuje znakem "|" oddělenou českou a anglickou verzi textu, který je uživatelům zobrazen v aplikaci pro změnu hesla v IS/STAG. Může obsahovat HTML formátovací příkazy. Pokud není parametr uveden, je v aplikaci zobrazen výchozí popis tvaru hesla.

 • STIPENDIJNI_RAD. URL na Stipendijní řád

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prozatím neimplementováno

 • ST_PROGRAM_UPRAVA_GARANTEM. Povolení úpravy detailů studijních programů pro garanty programu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolna kombinace znaku *ABCDEFGHIJKLMNOPQR

  Parametr umožňuje povolit úpravy údajů studijních programů garantům programů. Pokud je parametr prázdný, editace garantům není povolena. Povolit lze paušálně všechny úpravy (hodnota *), nebo jen vybrané části, potom je hodnota parametru složena z písmen, které reprezentují jednotlivé části: * pro vsechny polozky A pro nazev B pro Profesní status C pro VŠKP D pro CŽV E pro Podmínky pokračování studia F pro Praxe G pro Spolupráce H pro Poznámky I pro Vzdělávací cíle J pro Obsahové zaměření K pro Návaznost na další studijní programy L pro Uchazeč M pro Požadovaná zdravotní způsobilost N pro Požadavky rovného přístupu zdravotně postižených O pro Profil absolventa P pro Předpoklad uplatnitelnosti Q pro Možné pracovní pozice R pro Regulované povolání Např. hodnota parametru 'CDF' umožní garantovi úpravy popisu témat VŠKP, CŽV a popisu praxí.

 • STUDENT_DEFAULT_EXPIRE. Určuje, zda má mít studentské konto po vytvoření expirovaného hesla

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje, zda má mít studentské konto po vytvoření expirovaného hesla. Default je N.

 • STUDENTI_DORUC_ADRESA_CIZINA. Umožnit studentům zadat svoji zahraniční doručovací adresu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda umoznit zadat studentum na portalu ve svych osobnich udajich svoji adresu pro dorucovani do zahranici, tj. do jineho statu nez CR. Neni-li uvedeno, plati N.

 • STUDENTI_EMAIL. Doména pro odesílání pošty studentům

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Část emailové adresy z níž (a uživ. jména) se skládá adresa na kterou se studentům odesílá pošta. Jedná se o celou část adresy za zavináčem, včetně tohoto znaku - např pro ZČU: @students.zcu.cz

 • STUDENTI_EMAIL_STAV. Pro nestudující použít vždy domácí emailovou adresu bez ohledu na nast

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N-DOMACI'

  Pro nestudující použít vždy domácí emailovou adresu bez ohledu na nastavení parametru STUDENTI_EMAIL_ZASILAT

 • STUDENTI_EMAIL_ZASILAT. Kam se má zasílat e-mail studentovi (S, D, O nebo kombinace)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','D','O','SD','DS','DO','OD'

  Kam se má zasílat e-mail studentovi (S..školní e-mail, D..domácí e-mail, SD a DS jen určují priority, O..osobní číslo studenta). Pro nestudující má (pokud je nastavený) přednost parametr STUDENTI_EMAIL_STAV.

 • STUDENTI_SMI_EDITOVAT_TITULY. Zda student (uchazeč) smí zadávat a měnit svůj titul před a za jménem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda studenti a uchazeči smí zadávat a měnit svůj titul před a za jménem. Pokud není parametr zadán, chová se systém, jakoby byl zadán na ANO

 • STUDENTI_ZADANI_DAT_SCHRANKY. Určuje, zda je dovoleno stud, v portálu zadávat adresu datové schránky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda je dovoleno (A) studentům v portálu zadávat adresu datové schránky. Škola by tuto možnot měla zapnout v okamžiku, kdy má zprovozněn proces odesílání písemností na adresy datových schránek, např. přes spisovou službu. Neni-li uvedeno, plati (N).

 • STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU. Min. počet dní mezi žádostmi stud. o vystavení el. potvrzení o studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze jednak povolit tisk potvrzení o studiu s pečetí instituce a jednak i stanovit minimální prodlevu pro studenta mezi jednotlivými pečetěními potvrzení o studiu. Pokud není parametr nastaven, nenabízí se studentovi ani možnost tisku potvrzení o studiu s pečetí. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 0, pak je studentovi umožněno tisknout potvrzení o studiu s pečetí bez omezení kolikrát potřebuje. Pokud je parametr nastaven na nějaké kladné číslo N, pak je studentovi po vytisknutí/vygenerování si potvrzení o studiu s pečetí znemožněno toto provést znovu v následujících N dnech. Všechna již jednou nagenerovaná potvrzení o studiu s pečetí v PDF má student automaticky uloženy v spisové službě a může si tedy dané PDF případně znovu stáhnout.

 • STUDIJNI_ODDELENI_WEB. Odkaz na webové stránky studijního oddělení.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Vždy musí být vyplněn odkaz české stránky a může následovat odkaz na stránky v angličtině oddělený znakem '|'.

  Odkaz na webové stránky studijního oddělení. Parametr může volitelně obsahovat i odkaz na verzi stránek v angličtině, oddělený znakem '|'.

 • TISK_CISLA_DIPL_NA_POTVRZENI. Tisknout/netisknout číslo diplomu na potrvzení o studiu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Číslo diplomu se na potrvzení o studiu tiskne má-li parametr hodnotu "A".

 • TISK_ZNAMKA_CISLO. Způsob tisku hodnocení studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pro uvedené roky studia se na DS, ZLA, PRHA tiskne RV_LOW_VALUE a nikoliv RV_ABBREVIATION

 • UZIS_EMAIL_KONTAKTNI_OSOBY. E-maily osob, které se na fakultě starají o export dat do UZIS.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Čárkou oddělený seznam e-mailových adres kontaktních osob, které mají pro danou fakultu na starost export dat do UZIS. V případě, že dojde k problému s automatickým každodenním exportem dat pro UZIS (viz https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/uzis.html ), je kromě informace administrátorům taktéž odeslán e-mail těmto kontaktním osobám zadaným pro fakultu problémového studenta.

 • UZNANY_PREDMET_KREDITY. Smí SR měnit kredity předmětu při jeho uznávání studentovi?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N','0','M','L'

  Smí SR měnit kredity předmětu při jeho uznávání studentovi? "N" = Nesmí, musí nechat hodnotu, která odpovídá kreditům předmětu dané varianty. "0" = Smí nastavit buď nula kreditů nebo nechat hodnotu, která odpovídá kreditům předmětu dané varianty. "M" = může nastavit cokoliv od nula kreditů až po hodnotu, která odpovídá kreditům předmětu dané varianty. 'L' = muže nastavit libovolnou hodnotu kreditu. Pokud je parametr nevyplněn, bere se hodnota "N".

 • UZN_DOBA_RODIC_MEZNI_DATUM. Datum, před které není možno zadat začátek uznané doby rodičovství

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1.4.2013'

  V případě nenastaveného parametru není začátek uznané doby rodičovství omezen

 • VKP_SKRYT_ZADAVANI_PODKLADU. Zakázání používání portál. formul. pro zadání podkladu pro VŠKP stud.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu A nebude v studentské aplikaci pro vyplnění podkladu pro zadání VŠKP a doplnění údajů o VŠKP přístupný formulář pro vyplnění podkladu pro zadání VŠKP. Pokud je navíc nastaven parametr VKP_EVIDENCNI_LIST na hodnotu 'N', pak místo úvodního rozcestníku bude zobrazen rovnou formulář pro doplnění údajů o VŠKP (pokud má student nějakou VŠKP zadanou).

 • VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE. Zadávání jednorázových akcí do vlastních místností

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','F','N'

  Parametr se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Komerce, které mohou vkládat jednorázové akce bez omezení. Ostatní role mohou zadávat jednorázové akce do vlastních místností pouze pokud je parametr nastavený na A nebo F. V takovém případě je pak pro pracoviště vkládání jednorázových akcí povolené i do cizích místností povolených pro pracoviště ve formuláři Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300).

  • při nastavení REK = A mohou všichni zadávat akce do svých vlastních místností - fakulty do svých fakultních a svých katedrálních, katedry do svých katedrálních,

  • při nastavení A u fakulty může fakulta zadávat akce do svých fakultních a svých katedrálních místností, katedry do svých katedrálních

  • při nastavení A u katedry může katedra zadávat akce do svých katedrálních místností

  • při nastavení F u fakulty může fakulta zadávat akce do všech vlastních místností fakulty a příslušných kateder fakulty a katedry do svých místností a do místností fakulty

  • při nastavení F u katedry může katedra zadávat akce do svých místností a do místností fakulty

  Stejné podmínky jako pro katedru platí pro fakultního rozvrháře a stejné podmínky jako pro fakultu platí pro fakultního superrozvrháře. Pokud by fakultní rozvrhář měl nastavenou u svého účtu jako katedru zkratku fakulty, může využít pouze místnosti patřící fakultě nikoliv jednotlivým katedrám fakulty.

 • VLASTNI_MIST_POVOLIT_SPRAVU. Nastavení omezeného přístupu k místnostem pracoviště

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením parametru na A určujeme, že místnosti může použít pouze vlastník místnosti a uživatelé či role, kterým k tomu dá právo vlastník místnosti ve formuláři Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300). Pokud pro pracoviště bude parametr zadán na N nebo nezadán, lze místnosti pracoviště používat bez omezení. Parametr se nevztahuje na plánování údržby místností.

  Zda si vlastník místnosti může ovládat přístup ostatních k místnosti. Pokud "A", potom si sekretářka katedry či fakulty, studijní referentka, tajemník fakulty či proděkan může do vlastních místností spravovat kdo (činnosti určitého pracoviště, určitý uživatel, uživatelé určité uživatelské role). kdy (datum od-do, den v týdnu od-do, čas od-do) smí do dané místnosti vybrané činnosti (rozvrh, výukové akce, komerční akce, zkoušení, přijímací řízení, státnicové komise, ročníkové zápisy) zadávat. Zároveň pokud bude parametr pro dané pracoviště nastaven na "A", tak je do jeho místností možno zadávat činnosti daného pracoviště a nebo i činnosti jiného pracoviště, pokud je zadá uživatel z tohoto pracoviště. Jedinou výjimkou je, pokud by pro daný čas byla místnost výhradně uvolněna pro něco jiného. Pokud bude parametr zadán na "N" nebo nezadán, tak jednak nemůže vlastník místnosti danou správu provádět a také do místností tohoto pracoviště může kdo chce zadávat co chce bez omezení. Parametr se nevztahuje na plánování údržby místností.

 • ZADOST_POPIS_INST1_PRI_TISKU. Možnost zadat popis 1. instance pro tisk. verzi žádosti.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze zadat text/popis první instance, která rozhoduje o uznání jednotlivých předmětů na žádosti. Tento popis se pak bude případně zobrazovat na tiskové verzi žádosti v nadpisu sloupce určeného pro zadání rozhodnutí o uznání/neuznání jednotlivých předmětů první instancí. Popis první instance se zadává jako dvojice a to nejprve česká verze popisu a následně anglická verze popisu. Obě tyto jazykové mutace musí být odděleny svislítkem, tj. tímto znakem: | .

 • ZADOST_UZN_PREDM_HODNOCENI. Výčet hodnocení odděl. střed., na základě kterých lze předmět uznat

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat výčet hodnocení, se kterými jsou předměty z předchozího studia uznávány. Jednotlivá hodnocení musí být oddělena středníkem. Příklad: stupnice na škole obsahují hodnocení 1,2,3,4 a Splnil, Nesplnil. Nastavení parametru na 1;2;S říká, že se uznávají předměty z předchozího studia zakončené hodnocením 1 , 2 nebo Splnil . Nastavení parametru však nijak nezabraňuje studentovi předmět,který nesplňuje dané parametrem, k žádosti připojit. V případě nastavení parametru je v podstatě student (při tvorbě žádosti o uznání předmětů) jen upozorněn u předmětu z předchozího studia, který dané kritérium nesplňuje, na skutečnost, že takovýto předmět nemusí být uznán.

 • ZADOST_UZN_PREDM_MAX_DOBA. Max. doba od uplytnutí absol. předm., po které nemusí být předm. uznán

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Parametrem lze definovat maximální dobu v letech, po jejímž uplynutí po absolvování předmětu již nemusí být předmět uznán. Nastavení parametru však nijak nezabraňuje studentovi předmět, který nesplňuje kritérium dané parametrem, k žádosti připojit. V případě nastavení parametru je v podstatě student (při tvorbě žádosti o uznání předmětů) jen upozorněn u předmětu z předchozího studia, který dané kritérium nesplňuje, na skutečnost, že takovýto předmět nemusí být uznán.

 • ZAPIS_AUTOMAT_DATUM_ZAPISU. Jaký datum zápisu se při automatickém zápisu má nastavit.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU', 'DATUM_PROJEVENI_VULE_SE_ZAPSAT'

  Jaký datum zápisu se při automatickém zápisu má nastavit. in (FORMALNI_ZACATEK_AK_ROKU, DATUM_PROJEVENI_VULE_SE_ZAPSAT). Pokud nebude parametr nastaven a bude nastaven parametr ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA, tak se vezme jako datum zápisu datum projevení vůle se zapsat.

 • ZAPIS_AUTOMAT_FINANCOVANI. Jaký způsob financování se má při automat. zápisu do studia nastavit.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1','2','6','7','10','80','81','82','83'

  Jaký způsob financování se má při automatickém zápisu do studia nastavit. in (1,2,6,7,10,80,81,82,83) Pokud nebude parametr nastaven a bude nastaven parametr ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA, tak se použije financování "1".

 • ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA. Pro které typy studia se má automaticky provést zápis do studia.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Pro které typy studia se má automaticky provést zápis do studia po projevení vůle se zapsat. Typy studia se uvedou číslicemi z domény TYP_OBORU (7..Bc., 0..Navaz., 8..Mgr., 9..Ph.D. atd.) oddělené čárkou. Pokud není parametr zadán, automatický zápis se neprovede.

 • ZAPIS_AUTOMAT_ZTOTOZNENI. Zda se automatický zápis má provést až po ztotožnění.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A',' N'

  Zda se automatický zápis má provést až po ztotožnění. in (A, N). Pokud není parametr nastaven a je nastaven parametr ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA, tak se automatický zápis provede bez nutnosti ztotožnění.

 • ZAP_LISTY_Z_ES0010_PARAMETRY. Zda při volání záp. listů z ES0010 zobrazit parametry sestavy

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • ZBYV_POVINNOST_PROPUSTKY_POPIS. Popis mechanismu zápisových propustků aplikace "Zbývající povinnosti"

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Jedna povinná část (česká varianta), za ní odděleno znakem | nepovinně anglická varianta.

  Popis mechanismu zápisových propustků do aplikace "Zbývající povinnosti". Text v české a anglické verzi oddělené znakem |.

 • ZIDLO_HODINA_CENA. Cena v Kč za jednu židlo-hodinu při platbě za využívání učeben

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Počet židlo-hodin udává počet židlí v učebně krát počet 60 minutových hodin. Tento parametr stanovuje částku v Kč za jednu židlo-hodinu.

 • ZIDLO_HODINA_JEDAKCE_POV_PRAC. U kterých typů jednorázových akcí musí být povinně vyplněno pracoviště

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen VKR

  U kterých typů jednorázových akcí musí být povinně vyplněno pracoviště. Možnost vyjmenovat více typů akce uvedením více písmenek za sebou. V-výuka, K-komerce, R-rekonstrukce

 • ZL_PREDMETY_NIZSI_UROVEN. Na záp. lis. upozornění na C-předměty s úrovní Bc. u navazujících st.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Na zápisových listech upozornění na C-předměty s úrovní Bc. u navazujících studentů, vypisuje se vykřičník u statutu

 • ZOBRAZIT_KONTAKTY_STUDENTA_UC. Zobrazit na portále učitelům a katedrám kontakty na studenta.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Zobrazit na portále učitelům a katedrám kontakty na studenta. Jednotlivá písmena v hodnotě parametru říkají, které kontaktní údaje studentů smějí učitelé a katedry vidět. Možná hodnoty jsou: L: telefon a mobil, E: e-mail školní, P: e-mail osobní.

 • ZOBRAZIT_NEZADANE_CTYRKY. Zobrazit na portále záporné hodnocení předmětu, když není vyplněné?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se má studentovi na portále zobrazovat záporné hodnocení ("4" resp. "5" resp. "F" resp. "Nesplněno") u předmětu, pokud hodnocení není v databázi u studentova předmětu zadané a předmět byl skládán v prošlých akademických rocích. Parametr je možno stanovit až na úroveň fakulty, kde se bere fakulta ze studentova studijního programu. Pokud parametr není nastaven, bere se že se má zobrazovat příslušné záporné hodnocení. Na předměty zakončené nějakou formou státní závěrečné zkoušky nebo obhajobou VŠKP nemá nastavení/nenastavení tohoto parametru žádný vliv - u těchto předmětů se v případě neuděleného hodnocení nezobrazuje nic a to vždy (i když byl předmět skládán v již prošlých akademických rocích).

 • ZP_CISLO_PRAC. Číslo pracoviště VZP, se kterým okresní instituce komunikuje

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Používá se v názvu souboru odevzdávaného přes VZP Point

 • ZP_HOME. Cesta a adresář pro ukládání hlášení ZP

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • ZSDR_DAT_ZAPISU_DO_ROC. Datum.interval pro volbu data zápisu do roč. a data ukon. předch. roč.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Dvakrát datum bez roku (oddělovač |)

  Parametrem lze zadat datumový interval, ze kterého bude vybrán datum, který se uloží jako datum ukončení stávajícího ročníku studenta a jako datum zápisu do nového ročníku studenta při provádění (samo)zápisu do dalšího ročníku studentem. Interval se zadává ve formě dvou datumů oddělených svislítkem (začátek a konec intervalu) a oba tyto datumy jsou zadány bez uvedení roku. Příklad možného zadání tohoto parametru je tedy třeba řetězec '01.09.|25.09.' (nezapomenout na všechny tečky a svislítko). Pokud bude student provádět zápis do dalšího ročníku v uvedeném datumovém intervalu, uloží se u studenta jako datum ukončení stávajícího ročníku a datum zápisu do nového ročníku právě ten den, ve kterém zápis provádí. Pokud bude student provádět zápis datumově dříve než udává interval, uloží se jako datum ukončení stávajícího ročníku a datum zápisu do nového ročníku začátek tohoto intervalu. Pokud bude student provádět zápis datumově po uplynutí tohoto intervalu, uloží se jako datum ukončení stávajícího ročníku a datum zápisu do nového ročníku konec zadaného intervalu. Tento datumový interval je zadáván bez udání roku, aby nemusel být parametr každý rok aktualizáván. Konkrétní rok vždy systém automaticky doplní. Pokud je potřeba zadat místo intervalu jen jeden konkrétní datum/den, pak lze zadat začátek i konec intervalu stejný, tj. např. '05.09.|05.09.' . Pokud není tento parametr/interval zadán, vezme systém tento interval z parametru ZSDR_SAMOZAPIS_DO_ROC_OD_DO.

 • ZSDR_HLASKA_PRO_ZLA_A_ZLB_CS. Česká hláška pro studenta zobrazená pod ZLA a ZLB

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat českou verzi informační hlášky, která se při provádění (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výzvami ke kontrole zápisového listu A a zápisového listu B.

 • ZSDR_HLASKA_PRO_ZLA_A_ZLB_EN. Anglická hláška pro studenta zobrazená pod ZLA a ZLB

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat anglickou verzi informační hlášky, která se při provádění (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výzvami ke kontrole zápisového listu A a zápisového listu B.

 • ZSDR_KOD_UKONCENI_ROCNIKU. Kód ukončení předch. ročníku při samozápisu studentem do dalšího roč.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat kód ukončení ročníku, který se uloží u ukončovaného ročníku studenta při provádění (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku. Pokud není parametr nastaven, ukládá se při (samo)zápisu studenta do dalšího ročníku jako kód ukončení stávajícího ročníku 0 .

 • ZSDR_NESPL_KONTROLY_HLASKA_CS. Česká hláška pro studenta v případě nesplnění kontrol studia

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat českou verzi informační hlášky, která se v aplikaci pro (samo)zápis studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výpisem kontrol studia, kterými daný student neprošel a proto nemůže provést (samo)zápis do dalšího ročníku skrze tuto aplikaci. Pokud není parametr nastaven, zobrazuje se v takovém případě defaultní hláška informující studenta o této skutečnosti a s výzvou na návštěvu jeho studijního oddělení.

 • ZSDR_NESPL_KONTROLY_HLASKA_EN. Anglická hláška pro studenta v případě nesplnění kontrol studia

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze zadat anglickou verzi informační hlášky, která se v aplikaci pro (samo)zápis studenta do dalšího ročníku zobrazí pod výpisem kontrol studia, kterými daný student neprošel a proto nemůže provést (samo)zápis do dalšího ročníku skrze tuto aplikaci. Pokud není parametr nastaven, zobrazuje se v takovém případě defaultní hláška informující studenta o této skutečnosti a s výzvou na návštěvu jeho studijního oddělení.

 • ZSDR_POTVRZ_KONTROL_ZLA_A_ZLB. Potvrzování kontroly záp. listů A a B studentem

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N','ZLA','ZLB'

  Nastavením parametru lze omezit povinné potvrzování kontroly zápisových listů A a B studentem na jejich aktuálnost při provádění samozápisu studentem do ročníku. V případě nastavení parametru na hodnotu N nebude po studentovi požadováno žádné potvrzování záp. listů. V případě nastavení parametru na hodnotu ZLA bude po studentovi požadováno pouze potvrzení záp. listu A. V případě nastavení parametru na hodnotu ZLB bude po studentovi požadováno pouze potvrzení záp. listu B. V případě nenastavení parametru nebo jeho nastavení na hodnotu A bude požadováno potvrzení záp. listu A i záp. listu B. (Pokud je povolen samozápis i prvním ročníkům (viz parametr ZSDR_SAMOZAPIS_I_PRVNI_ROCNIKY), pak studenti prvních ročníků nepotvrzují záp. list A pro žádné nastavení tohoto parametru, jelikož pro ně záp. list A z předch. ročníku neexistuje.)

 • ZSDR_SAMOZAPIS_DO_ROC_OD_DO. Datumový interval povolení samozápisu do dalšího roč. pro studenty.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Dvakrát datum bez roku, případně i s časovým údajem (oddělovač |)

  Parametrem lze zadat datumový interval, ve kterém je povolen (samo)zápis studentů do dalšího ročníku skrze portál. Interval se zadává ve formě dvou datumů oddělených svislítkem (začátek a konec intervalu) a oba tyto datumy jsou zadány bez uvedení roku. Příklad možného zadání tohoto parametru je tedy třeba řetězec '01.09.|25.09.' (nezapomenout na všechny tečky a svislítko). Pokud je potřeba zadat místo intervalu jen jeden konkrétní datum/den, pak lze zadat začátek i konec intervalu stejný, tj. např. '05.09.|05.09.' . Pokud není tento parametr/interval zadán, je brána jako výchozí hodnota nastavení tohoto parametru '01.09.|01.10.' . Ke datu lze případně i volitelně přidat konkrétní čas - hodnota parametru pak může vypadat např. takto '01.09. 11:00|15.09.' nebo '01.09. 11:00|15.09. 12:00' (datum a čas je oddělen mezerou).

 • ZSDR_SAMOZAPIS_DO_ROC_POVOLEN. Povolit samozápis studentů do dalšího ročníku

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze povolit (tedy jeho nastavením na A) provádění (samo)zápisu studentů do dalšího ročníku skrze portál. V případě nenastavení parametru se bere jako jeho výchozí hodnota N .

 • ZSDR_SAMOZAPIS_I_PRVNI_ROCNIKY. Povolení samozápisu i v prvním rocníku studia.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze povolit (samo)zápis studentem do ročníku i studentům prvních ročníků. Studenti prvních ročníků mají po zavedení do systému vždy rovnou vyplněn datum zápisu do prvního ročníku, a proto jim defaultně aplikace pro samozápis studentů do ročníků sděluje, že již byli zapsáni do ročníku studijním oddělením. V případě nastavení tohoto parametru na hodnotu 'A' je tento datum zápisu do prvního ročníku aplikací pro samozápis studentů ignorován a studentům prvních ročníku je nabízeno provedení zápisu do ročníku. Po provedení takovéhoto zápisu studentem (v prvním ročníku) nedojde ke změně již existujícího data zápisu u studentova záznamu pro první ročník, ale pouze k doplnění data, kdy student tento samozápis provedl.

 • ZST_SEZO_OBORY_STUD_NA_RADEK. Default. hodnota par.sest. ZST_SEZO Víceoborový student na jeden řádek

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Přednastavení defaultní hodnoty parametru sestavy ZST_SEZO Víceoborový student na jeden řádek . Pro hodnotu "A" parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "Ano", pro hodnotu "N" nebo null parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "Ne".