Zápisový list B (G_ZL_B)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam předmětů zapsaných studentem pro následující akademický rok, kontrola zapsaných předmětů

Ovládání

V sestavě se vybírají studenti, kteří mají pro daný akad. rok zapsaný alespoň jeden předmět a studenti bez zapsaných předmětů, kteří jsou na výjezdu. V případě modulárního studia, pokud si student vybere modul segmentů v portletu Zbývající povinnosti, se vypisuje v závorce název modulu a kontroly se provádí pouze proti segmentům vybraného modulu. Při vlastním předzápisu je možné zapisovat si předměty v podstatě libovolně, v zápisovém listu B se formou upozornění objevují tyto kontroly :

 1. Výpis upozornění, pokud v průběhu zadaného akad. roku dojde k dosažení data max. doby studia

 2. Seznam zapsaných předmětů, které jsou vylučující k dříve splněným předmětům a seznam aktuálně zapsaných vzájemně se vylučujících předmětů (každá dvojice se objeví v seznamu dvakrát: předmět A se vylučuje s předmětem B a zároveň předmět B se vylučuje s A).

 3. Seznam předmětů, které nelze zapsat, protože nejsou splněné (tam kde je to vyžadováno) nebo alespoň zapsané všechny jeho prerekvizity. Vždy se vypíše zapsaný předmět a k němu předmět nebo skupina předmětů, z nichž musí být alespoň jeden splněn (OR předměty). Například v případě tří prerekvizit, které musí být splněné či zapsané všechny tři (jsou zadané ve vazbě AND), se vypíší pro předmět dvě řádky, pokud dvě prerekvizity nebudou splněné či alespoň zapsané. Pokud nějaká prerekvizita bude zapsaná, ale je u ní vyžadováno před zápisem předmětu striktně její splnění (nastavení podmínek pro povinnost splnění předmětu jsou popsané u parametru PODMINENY_PREDZAPISPODMINENY_PREDZAPIS_VYBR), bude také vypsána.

 4. Seznam potřetí zapsaných předmětů, u kterých není možný vícezápis (nesplněný předmět lze opakovaně zapsat pouze jednou).

 5. Seznam podruhé zapsaných (a již splněných) předmětů, u kterých není možný vícezápis (tj. lze je vykonat pouze jednou)

 6. Seznam předmětů, u kterých není možný vícezápis, zapsaných v daném roce na ZS i LS

 7. Nesplnění limitu kreditů za 4 semestry: dva předchozí a dva právě zapsané

 8. Nesplnění limitu kreditů za 4 semestry: tři předchozí a právě zapsaný ZS

Parametr Třídit umožňuje zvolit systém třídění podle toho, jak to pro daný program/obor nejvíce vyhovuje.

Parametr Kontroly určuje, zda se budou provádět výše uvedené kontroly. Není zde kvůli rychlosti zpracování, ale spíše pro případ, kdy nás kontroly nezajímají a kontrolní výpisy (které mohou být v některých případech rozsáhlé) zápisové listy zbytečně natahují.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studenti

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka