Parametry z oblasti: Předměty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • AKRED_N_P. Změna příznaku akreditace z N na P - časové omezení

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Pomocí parametru je možné zadat datum, od kdy již není možné měnit příznak akreditace z N na P.

 • AKRED_PREDM. Stanoví, co se děje při změně klíč. položek předmětu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PRIZNAK','POVOLENO','NEPOVOLENO', 'NEMENIT_P'

  Hodnota PRIZNAK nastaví při změně klíčových položek příznak akreditace na N, hodnota NEPOVOLENO neumožní žádnou změnu těchto položek, hodnota POVOLENO umožní jakoukoliv změnu. Hodnota NEMENIT_P znamená - pokud má akreditace příznak P, při změně klíčových položek zůstane tento příznak nezměněn. Pokud parametr není nastaven použije se hodnota POVOLENO. Toto neplatí pro uživatele s rolí PROREKTOR nebo ADMINISTRATOR, ti mohou provádět veškeré změny bez omezení i bez změny příznaku.

 • DEADLINE_PREDM. Časové omezení pro přípravu předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru znemožní změny (včetně vkládání či mazání) předmětů. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59.

 • DEADLINE_PREDM_UCIT. Časové omezení pro zadávání a opravy učitelů u předmětu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Parametr DEADLINE_PREDM_UCIT umožňuje vkládat, opravovat nebo rušit učitele u předmětu ještě i v době, kdy jsou opravy ostatních údajů o předmětu již zakázány. Parametr se nevztahuje na garanta předmětu. Změny garanta se řídí parametrem DEADLINE_PREDM.

 • LITERATURA_FORMAT_CITACE. Formát citací u literatury předmětu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'APA', 'ISO'

  Formát citací u literatury předmětu. Povolené hodnoty jsou 'APA' a 'ISO'. ISO znamená že se použije formát ISO 690, APA znamená použití citací podle publikačního manuálu APA. Pokud není parametr nastavený, použije se formát ISO. V případě hromadné korespondence bude správně pouze struktura formátu, nikoliv grafická podoba (např. název nebude kurzívou).

  Příklad ISO formátu: Heineman G., Pollice G., Selkow S. Algorithms in a Nutshell. O'Reilly, USA, 2008. ISBN 978-0-596-51624-6. A stejný titul zapsaný podle APA: Heineman, G. T., Pollice, G., & Selkow, S. (2009). Algorithms in a nutshell. O'Reilly Media.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_LS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v LS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_ZS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_FILTR. Omezení výběru literatury v seznamu hodnot

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_KONTROLA','JEN _IDENTIFIKATOR','OBOJI'

  Pokud parametr není nastaven, vybírají se v seznamu hodnot záznamy z číselníku literatury bez omezení. Nastavením parametru lze omezit výběr takto:

  • JEN_KONTROLA

   - zobrazují se pouze zkontrolované záznamy z číselníku literatury (zkontrolovano='A')

  • JEN_IDENTIFIKATOR

   - zobrazují se pouze záznamy z číselníku literatury s vyplněným identifikátorem v knihovním systému (položka ident_v_syst)

  • OBOJI

   - zobrazují se pouze záznamy z číselníku literatury splňující obě předchozí podmínky

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL. URL na místo, kde se v knihovním systému nalézá titul

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se v knihovním systému nalézá titul. Na konec URL se prida ID v knihovnim systému a tím je ho možné vyhledat.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL_AUTOR. URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle autora

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle autora. Používá se ve formuláři PM0060, aplikace autora uvedeného u titulu přidá za uvedenou adresu a vyvolá webový prohlížeč.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL_ISBN. URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle ISBN

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle ISBN. Používá se ve formuláři PM0060, aplikace ISBN uvedené u titulu přidá za uvedenou adresu a vyvolá webový prohlížeč.

 • PROGRAM_PREDMETU_LIT_URL_NAZEV. URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle názvu

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL na místo, kde se dá v knihovním systému vyhledat titul dle názvu. Používá se ve formuláři PM0060, aplikace název uvedený u titulu přidá za uvedenou adresu a vyvolá webový prohlížeč.

 • PROGRAM_PREDMETU_MIN_OBSAZENI. Minimální obsazení studenty, při kterém se předmět ještě otevře

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 9999

  Minimální obsazení studenty, při kterém se předmět ještě otevře. Možnost nastavit v PM0060.

 • PROGRAM_PREDMETU_PRISTUP_CILE. Určuje, kdo smí měnit cíle předmětu (garant, katedra)

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'G','K','GK','N'

  Platnost parametru je pouze pro přihlášené uživatele s rolí VYUCUJICI nebo KATEDRA. Při nastavení na G má přístup k cílům předmětu jeho garant, při nastavení na K kateda předmětu, při nastavení GK jak garant tak i katedra a při nastavení N nikdo. Přístup pro tyto role k cílům předmětu nijak nezávisí na nastavení parametru SPRAVA_PREDMETU.

 • PROGRAM_PREDMETU_START_LS. Aktualizace změn programu a lit. pro vyučované v ZS i LS povolena od

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data lze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS i LS znovu upravovat program a literaturu. Slouží k tomu, aby se předmět do této doby neměnil pro studenty, kteří ho měli zapsaný v ZS. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • SPRAVA_KAPACIT. Správa kapacit

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'ROZVRHAR','DLE_PREDMETU','PAR_PLUS_ROZVRH','PAR_PLUS_KATEDRY','PAR_PLUS_ROZVRH_PLUS_KATEDRY'

  Parametr určuje přístupová práva ke kapacitám předmětů. Pokud neexistuje, nemá k nim přístup nikdo. Pokud je nastaveno ROZVRHAR, mají k nim přístup rozvrháři, kteří mají alespoň jednu narozvrhovanou akci daného předmětu, resp. v případě role FAKULTNI_SUPERROZVRHAR pokud je u předmětu alespoň jedna akce narozvrhovaná rozvrhářem shodné fakulty jako je superrozvrhář. Role UNIVERZITNI_ROZVRHAR má v tomto případě přístup ke kapacitám všech předmětů. Pokud je nastaveno DLE_PREDMETU, pak je přístup ke kapacitám odvozen od parametru SPRAVA_PREDMETU. Pokud je nastaveno PAR_PLUS_*, pak jde o kombinaci obou výše uvedených přístupů, tedy např. pokud je nastaveno PAR_PLUS_KATEDRY, řídí se přístup parametrem SPRAVA_PREDMETU ale navíc mohou ještě kapacitu měnit uživatelé s rolí KATEDRA.

 • SPRAVA_PREDMETU. Správa předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'KATEDRA', 'FAKULTA', 'VSICHNI'

  Parametr určuje přístupová práva k předmětům. Pokud parametr neexistuje, přístup k předmětům nemá nikdo. Je-li nastaveno KATEDRA, pak se musí shodovat katedra u předmětu a katedra uvedená u uživatele v seznamu uživatelů, je-li nastaveno FAKULTA, pak katedra uvedená u předmitu musí být v číselníku pracovišť uvedena jako podřízené pracovišti té fakulty, která je uvedena u uživatele v seznamu uživatelů nebo se musí jednat o předmět garantovaný a vyučovaný přímo touto fakultou. Pokud je nastaveno VSICHNI, pak se jedná o sjednocení obou výše uvedených případů. Parametr předpokládá vazbu garantující fakulta - garantující katedra.

 • SPRAVA_UCITELE_PREDMETU_GARANT. Povolení vkládání učitelů pro garanta předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení parametru na A smí garant předmětu přidávat nové vyučující k předmětu a odstraňovat vyučující od předmětu, kteří nejsou garanty. Měnit garanty není dovoleno vůbec.

 • ZMENA_PREDMETU_VE_STUD_PLANU. Možnost měnit vlastnosti předmětu až na úrovni stud. plánu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na A, potom je možné položky počet kreditů, typ ukončení předmětu, způsob hodnocení (slovně či známkou) a zda před zkouškou předchází zápočet nastavené u předmětu měnit pro předmět ještě ve studijním plánu. Student má předmět zapsaný s údaji uvedenými u stud. plánu (prozatím není implementováno).