Katalogy podle katedry (G_S_KAT)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vypisuje seznam studentů s předměty (zkouškový resp. zápočtový katalog) pro jednotlivé katedry v daném akademickém roce a daném semestru. Seznam je určen pro vyplňování výsledků.

Ovládání

Součástí tohoto seznamu může být Protokol o předání zkouškového (zápočtového) katalogu do Spisovny. Jedná se o seznamy předmětů, k tomu příslušející počty studentů na konkrétním předmětu podle katedry a akademického roku.

Nastavením parametru "Tisknout protokol o předání do archivu" na "Ne", je možné získat sestavu bez Protokolu.

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka