Import a export aktivit (EL0099)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Import a export aktivit

Ovládání

Formulář slouží pro výměnu dat mezi IS/STAG a systémem EDEN, popř. libovolným jiným e-learningovým systémem. Přenos dat se provádí prostřednictvím textových souborů, jednotlivé položky jsou oddělené čárkou.

Skládá se ze tří oddělených bloků.

1. Import aktivit (EDEN->STAG)

Slouží k načtení aktivit založených v e-learningovém systému do STAGu. Vstupní soubor se jmenuje aktivity.txt a má následující formát:

kod_kurzu,kod_behu,nazev,url varchar2(4),varchar2(3),varchar2(2000),varchar2(255) kod_kurzu||kod_behu->el_aktivity.kod, el_aktivity.nazev, el_aktivity.url

2. Import výsledků studia (EDEN->STAG)

Slouží k načtení výsledků studentů z e-learningového systému do STAGu. Vstupní soubor se jmenuje vysledky.txt a má následující formát:

kod_kurzu,kod_behu,os_cislo,datum,vyhovel,bodu,komentar varchar2(4),varchar2(3),varchar2(10),date,varchar2(1),varchar2(255),varchar2(4000)

3. Export (STAG->EDEN):
 • Založení studentů na aktivitách

  Před generováním výstupních souborů je třeba zaškrtnout požadované aktivity. Vygenerují se dva soubory:

  studenti.txt: seznam všech studentů, kteří se nacházejí na vybraných aktivitách, využije se pro založení studentů v e-learningovém systému. Soubor má formát:

  os_cislo,jmeno,prijmeni,rod_cislo,username studenti.os_cislo,osoby.jmeno,osoby.prijmeni,osoby.rod_cislo,orion.username

  studenti_na_aktivitach.txt: pro přiřazení studentů na aktivity má následující formát:

  kod_kurzu,kod_behu,os_cislo varchar2(4),varchar2(3),varchar2(10) kod_kurzu||kod_behu->el_aktivity.kod, studenti.os_cislo

 • Zrušení studentů z aktivit

  Soubor odstranovani_studentu.txt pro vyřazení studentů z příslušných aktivit má následující formát:

  kod_kurzu,kod_behu,os_cislo varchar2(4),varchar2(3),varchar2(10) kod_kurzu||kod_behu->el_aktivity.kod, studenti.os_cislo

 • Zrušení studentů z e-learningu

  Soubor odstranovani_studentu.txt pro vyřazení studentů z e-learningového systému má následující formát:

  os_cislo

Přístup

 • Administrátor

 • Správa předmětů

 • Tajemník fakulty