Hlášení pro nemocenské pojištění (ES0162)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Ovládání

Formulář slouží ke zpracování hlášení pro nemocenské pojištění pro OSSZ za určité období. Zašlou se změny vyvolané do posledního dne daného období. Např. při zpracování hlášení za období 2005/07 je poslední zpracovávané datum 31.7.2005. Na druhou stranu, směrem dozadu existuje omezení dané datem 1.7.2005, starší změny se do zpracování nezahrnují. Počáteční stav byl nastaven tak, že všem osobám, které k 30. 6. 2005 měly pro některé studium stav Studuje, byl nastaven příznak hlášení na A(no).

Parametry, které je nutné nastavit

NEM_POJ_DEP

Číslo pobočky OSSZ, na kterou se předává hlášení o nemocenském pojištění, více na http://www.cssz.cz/nemocenske/prihlasky/soubory/ciselniky_pr.htm NEM_POJ_I ID školy pro hlášení o nemocenském pojištění NEM_POJ_VS Variabilní symbol školy pro hlášení o nemocenském pojištění

Generování testovacího hlášení

Umožňuje kdykoli provádět testovací vygenerování hlášení za období dle aktuálního stavu databáze. Při tomto generování nedochází ještě ke změně nastavení příznaku nem_hlasen u osob. V tabulce NEM_ZMENY se všechny záznamy zpracovávané za dané období nastavi na stav TH (Testovací-Historie) - záznam zpracován a neodesílán nebo TO (Testovací-Odeslat) - záznam zpracován a odeslán. Záznamy s novějším datumem než je zpracovávaný měsíc zůstávají ve stavu N (Nový). Aktualizací údajů u studentů (doplnění zápisu, přerušení, ukončení studia, změna kódu ukončení) a opětovným spuštěním testovacího vygenerování lze odladit případné nesrovnalosti. Je-li již za dané období vygenerováno ostré hlášení, testovací hlášení nelze generovat a zobrazí se seznam vzniklý ostrým generováním.

Generování ostrého hlášení

Toto generování lze spustit za dané období pouze jednou, dojde zároveň k aktualizaci nastavení příznaku nem_hlasen u osob. V tabulce NEM_ZMENY se všechny záznamy zpracovávané za dané období nastavi na stav H (Historie) - záznam zpracován a neodesílán nebo O (Odesláno) - záznam zpracován a odeslán. Záznamy s novějším datumem než je zpracovávaný měsíc zůstávají ve stavu N (Nový).Je-li již za dané období vygenerováno ostré hlášení, nelze ho znovu generovat a zobrazí se seznam vzniklý prvním generováním. Změny v databázi provedené po vygenerování ostrého hlášení se tedy mohou objevit nejdříve v hlášení za následující období.

Uložit do souboru …

Vytváří soubor se změnami za dané období. Pokud je pro dané období již vygenerováno ostré hlášení, má soubor formát NERRRRMM.XML, pokud je vygenerováno testovací hlášení, má soubor formát TERRRRMM.XML. V tomto souboru jsou všechny záznamy, které mají korektní rodné číslo. Kromě toho se vytváří soubor CZRRRRMM.XML, kde jsou záznamy studentů(cizinců), kteří mají přidělený pseudorodný kód.

Položka Akce má tento význam:

Z

vyplnění datumu zápisu

P

vyplnění datumu přerušení od

N

vyplnění datumu nástupu po přerušení

U

vyplnění datumu ukončení

X

změna sledovaných osobních údajů

Spolupráce se systémem MAGION

V případě, že používáte ekonomický systém Magion, jsou všechna data určená pro odeslání automaticky do tohoto systému importována při generování ostrého hlášení. Parametr STAGu EIS musí být nastaven na hodnotu MAGION.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor