Parametry z oblasti: VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • ABS_NEUSPESNE_UKONCENI. Způsob zpracování neúspěšných absolventů převedených do absolventa

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'S','Z'

  Pokud není parametr nastavený, se studentem se v modulu Absovent nestane nic. Při nastavení na hodnotu S je student z modulu Absolvent smazán, při nastavení na hodnotu Z je převeden do zálohy (tj. přestane se standardně ve formulářích absolventa objevovat). V případě, že bylo ukončení studia zadáno omylem, je možné záznam v modulu Absolvent převést zpět ze zálohy a dál s ním normálně pracovat.

 • ABS_POVINNE_MISTO_NAROZENI. Zda je povinné zadat místo narození v modulu Absolvent

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda je povinné zadat místo narození v modulu Absolvent. Pokud není parametr nastaven, jako by byl nastaven na ANO.

 • ABS_PRIHLASENI_IDENT. Jaký ident. se používá při registraci do Klubu absol. (RČ/č.diplomu)

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'R','D'

  Parametr určující, zda bude při registraci požadováno rodné číslo (pro dohledání původní osoby/studií v IS/STAG) nebo číslo diplomu. Hodnoty parametru: "R" (nebo nevyplněno) znamená rodné číslo, "D" znamená číslo diplomu.

 • ABS_REGISTRACE_UDAJE. Par. určuje, jaké údaje se zobrazí v registrač. formuláři Klubu absol.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Určuje, které údaje se zobrazí v registračním fomuláři a zda jsou povinné. Jeho hodnota je nastavena dle vzorce UX-AX-KX-PX-SY: U - doplňující údaje o studiu - osobní číslo, číslo diplomu, vedoucí práce, vyznamenání, A - adresa, K - další kontaktní údaje - telefon, www atd., P - pracovní pozice, S - podmínky používání a souhlasy. U údajů o studiu, kontaktních údajů a pracovní pozice lze nastavit tyto hodnoty: P - povinně, N - nepovinně (sekce bude ve výchozím stavu zavřena), M - nepovinně (sekce bude ve výchozím stavu rozevřena), Z - zakázat (vůbec se nezobrazí). U podmínek používání lze nastavit tyto hodnoty zobrazení: I - inline - přímo na stránce, D - v dialogovém okně. Příklad nastavení: UZ-AN-KZ-PZ-SD - Údaje o studiu (osobní číslo, číslo diplomu) zakázány, adresa nepovinně, ostatní kontaktní údaje zakázány, pracovní pozice zakázána a podmínky používání se zobrazí v dialogovém okně. V případě nenastavení parametru se použije hodnota UN-AP-KN-PN-SI.

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_BAKA. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení bakal. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_DIPL. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení dipl. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_DISE. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení disert. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • CO_PRI_HODNOCENI_POVINNE_RIGO. Údaje, které musí být vyplněné před vkládáním hodnocení rigor. práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'V','O','P','VO','VP','OP','VOP'

  Možnost nastavit na úrovni katedry dané práce (resp. fakulty této katedry), jaké soubory či položky musí být při nastavování hodnocení obhajoby naplněny. Pokud nebudou naplněny, systém nedovolí uložení hodnocení. Parametr neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

  • V - povinný soubor s hodnocením vedoucího

  • O - povinný soubor s posudkem oponenta

  • P - povinný soubor nebo text s průběhem obhajoby

 • DIPLOM_KDE_CISLO_DIPLOMU. Výběr místa na diplomu, kde se zobrazí číslo diplomu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'LEVY_HORNI_ROH','VLEVO_NAHORE','VPRAVO_NAHORE'

  Číslo diplomu je umístěno na diplomu podle volby uživatele - levý horní roh, vlevo nahoře nebo vpravo nahoře. Volba vlevo nahoře znamená cca 5 cm od horního okraje. Podobně pro volbu vpravo nahoře. Pokud parametr není zadán, tiskne se číslo diplomu vlevo nahoře.

 • DIPLOM_KDE_DATUM_VYSTAVENI. Výběr místa na diplomu, kde se zobrazí datum vystavení diplomu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'LEVY_DOLNI_ROH', 'POD_UDELOVANY_TITUL'

  Datum vystavení je umístěno na diplomu podle volby uživatele - levý dolní roh nebo nebo pod udělovaný akademický titul. Pokud parametr není zadán, tiskne se datum vystavení do levého dolního rohu diplomu.

 • DIPLOM_KDE_VETA_O_STEJNOPISU. Výběr místa na diplomu, kde se zobrazí věta o stejnopisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'LEVY_HORNI_ROH','PRAVY_HORNI_ROH'

  Věta o souhlasu stejnopisu s prvopisem je umístěna na diplomu podle volby uživatele - levý horní roh nebo pravý horní roh. Pokud parametr není zadán, tiskne se věta v levém horním rohu.

 • DOD_OSV_VYSLEDKY_CZV. Text uvedený na reportu "dodatek k osvědčení" v sekci 4.2.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text uvedený na reportu "dodatek k osvědčení" v sekci 4.2: " Požadavky v rámci programu: "

 • DP_AKAD_ROK. Datum, od kterého se odvozuje tisk akademického roku na zadání BP/DP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'Z','O'

  Z - akademický rok, do kterého spadá datum zadání VŠKP. O nebo nenastaveno - akademický rok, do kterého spadá datum plánovaného odevzdání VŠKP. Pokud není pro datum vyplněn kalendář STAGu definující akademický rok, do kterého příslušné datum zadání nebo datum plánovaného odevzdání spadá, bere se jako přelom akad. roků pro kalendářní rok uvedený ve vloženém datu den 1.9. Pokud je parametr nastaven na hodnotu O nebo není nenastaven a není u VŠKP vyplněno datum plánovaného odevzdání VŠKP (resp. je případně vyplněna pouze textová varianta plánovaného data/termínu odevzdání), pak se akad. rok určuje z data zadání VŠKP (tedy jako by byl parametr nastaven na hodnotu Z).

 • DP_BLOKACE_POLOZEK_V_ZADANI. Zapíná/Vypíná kontrolu změn položek v zadání VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr s hodnotou 'A' zapíná kontrolu změn následujících položek v zadání VŠKP (pro hodnotu parametru 'N' a prázdnou hodnotu je kontrola změn uvedených položek vypnuta). *Zadané téma* (tema_hlavni), *Název práce* (nazev_dle_stud), *Název v angličtině* (tema_hlavni_ang), *Souběžný název* (tema_soubezne), *Podnázev* (tema_vedlejsi), Tyto položky nejdou změnit má-li položka abn_diplomova_prace.zkontrolovano hodnotu 'A' a parametr DP_BLOKACE_POLOZEK_V_ZADANI má také hodnotu 'A' . Zákaz platí pro role Student, Studijní referentka, Katedra a Vyučující.

 • DP_DATUM_ODEVZDANI_KONTROLA. Povinnost vyplnění údajů před odevzdáním

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'VSE','SOUBOR','NIC'

  Před vyplněním datumu odevzdání katedrou musí mít student povinně vyplněné údaje pro různá nastavení takto:

  VSE

  anglické téma práce, anotace, klíčová slova, anotace anglicky, klíčová slova anglicky, rozsah práce, soubor s textem práce

  SOUBOR

  musí být vložen soubor s textem práce

  NIC

  (takto se chová při nenastaveném parametru) - žádná z položek uvedených ve volbě VSE nemusí být povinně vyplněná

 • DP_MAX_VSKP_NA_UCITELE. Maximální počet VŠKP na jednoho učitele.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 1 až 99

  Maximální počet VŠKP na jednoho učitele. Aplikace nehlídá při zadávání, jen informuje pomocí e-mailu překročení.

 • DP_NAZEV. Tisk názvu místo tématu na vysvědčeni, DS a ZSZZ

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zajistí tisk názvu BP/DP místo tématu na vysvědčení, DS a zápisy o st. záv. zkoušce.

 • DP_POCET_STEJNYCH_PODPISU. Počet stejných podpisů, které se tisknou na Zadání VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: '1','2'

  Počet stejných podpisů na sestavě Zadání vysokoškolské kvalifikační práce. Pokud hodnota není nastavena, bere se hodnota 1.

 • DP_PODKLAD_AKAD_ROK. Určuje jaký akademický rok se tiskne na podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 2

  Zadané číslo udává počet let, které se přičtou (popř. odečtou) od ak. roku, zjištěného na základě aktuálního datumu z kalendáře STAGu

 • DP_PODKLAD_LITERATURA. Šablona pro zadání literatury studentem v podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Šablona pro zadání literatury studentem v podkladu VŠKP. Zde nastavený text se přednastaví v položce "Seznam doporučené literatury" při prvním otevření Podkladu VŠKP studenta.

 • DP_PODKLAD_PODPISY. Jaké podpisy se mají tisknout na Podklad pro zadání kvalifikační práce

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolná kombinace písmen SUVDGP

  Jaké podpisy se mají tisknout na Podklad pro zadání kvalifikační práce. S=Student, U=Učitel (Vedoucí práce, v případě disertačních prací se před kolonkou na tento podpis tiskne popisek 'Školitel'), V=Vedoucí pracoviště (pro disertační práce lze případně definovat vlastní popisek před kolonkou na tento podpis a to pomocí parametru DP_PODKLAD_PODPISY_V), D=Děkan, G=Garant studijního programu, P=Prorektor.

 • DP_PODKLAD_PODPISY_V. Popis k podp. na VKP pro disert. práce, je-li par. DP_PODKLAD_PODPIS=V

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze pro disertační práce definovat (na podkladu pro zadání VŠKP) popisek před kolonkou na podpis, která je zobrazována v případě, že parametr DP_PODKLAD_PODPISY obsahuje i písmeno V. V případě, kdy parametr DP_PODKLAD_PODPISY obsahuje i písmeno V a parametr DP_PODKLAD_PODPISY_V není nijak nastaven, zobrazuje se před kolonkou pro tento podpis (i u disertačních prací) automaticky popisek 'Podpis vedoucího pracoviště'

 • DP_PODKLAD_TISK_STAVU. Na podklad zadání vškp tisknout i aktuální stav schvalování (A/N)

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na hodnotu 'A', na podklad zadání vysokoškolské kvalifikační práce se vytiskne aktuální stav schvalování tohoto podkladu.

 • DP_PODKLAD_VEDOUCI. Zda má být vedoucí povinná položka na Podkladu pro zadání VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

 • DP_PODKLAD_ZASADY. Šablona pro zadání zásad studentem v podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Šablona pro zadání zásad studentem v podkladu VŠKP. Zde nastavený text se přednastaví v položce "Zásady pro vypracování" při prvním otevření Podkladu VŠKP studenta.

 • DP_PREVOD_PODKLADU. Kopírování podkladu pro VŠKP zadaného učitelem ke studentovi

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení na A se studentovi automaticky překopírují údaje z podkladu pro VŠKP zadaného vyučujícím ve chvíli, kdy mu vyučující téma přiřadí

 • DP_PRISTUP_VEDOUCI. Určuje, zda k vš. kval. práci má přístup její vedoucí

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení A získává vedoucí práce stejná práva ve formuláří Vysokoškolské kvalifikační práce (AN0030), jako studijní referenka nebo sekretářka katedry. Jediným rozílem je, že přístup je omezem pouze na ty záznamy vš. kval. prací, u kterých je daný vyučující uveden jako vedoucí. Defaultní hodnota tohoto parametru je N.

 • DP_TISK_TIT_PRO_DIPLOM. Defaultní hodnota parametru Tisk titulu pro DIPLOM

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Přednastavení defaultní hodnoty parametru Tisk titulu pro DIPLOM. Pro hodnotu A nebo null se dříve získaný titul tiskne, pro hodnotu N se dříve získaný titul netiskne.

 • DP_UZAMKNOUT_PO_PREDANI_KNIH. 

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na A, údaje VŠKP nelze měnit od chvíle, kdy je vyplněné datum převzetí práce nebo nastavený příznak o převzetí práce knihovnou. Neplatí pro role Administrátor a Prorektor.

 • DP_ZADANI_Z_PODKLAD_LITERATURA. Jakou odrážkou či číslováním mají být odděleny odstavce literatury

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIC','TECKY','CARKY','ARAB','RIM_MALE','RIM_VELKE','ODSTAVEC'

  Jaká TeXovská značka pro odrážku či číslování se má použít pro jednotlivé odstavce (oddělené studentem pomocí ENTER) u literatury převáděné z Podkladu VŠKP do Zadání VŠKP ve formuláři AN0030. Jedná se o defaultní nastavení, které potom může sekretářka katedry u každé VŠKP změnit. Pokud není parametr vyplněn, nebude se provádět žádná úprava = NIC.

 • DP_ZADANI_Z_PODKLAD_ZASADY. Jakou odrážkou či číslováním mají být odděleny odstavce zásad

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NIC','TECKY','CARKY','ARAB','RIM_MALE','RIM_VELKE','ODSTAVEC'

  Jaká TeXovská značka pro odrážku či číslování se má použít pro jednotlivé odstavce (oddělené studentem pomocí ENTER) u zásad převáděné z Podkladu VŠKP do Zadání VŠKP ve formuláři AN0030. Jedná se o defaultní nastavení, které potom může sekretářka katedry u každé VŠKP změnit. Pokud není parametr vyplněn, nebude se provádět žádná úprava = NIC.

 • G_PR_DIP_SKRYT_RC. Skrýt v sestavě Potvrzení o převzetí diplomu (G_PR_DIP) rodné číslo.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Skrýt v sestavě Potvrzení o převzetí diplomu (G_PR_DIP) rodné číslo. A/N

 • LIMIT_DNU_SPLNENI_SZZ. Počet dnů na splnění SZZ od splnění stud. povinností

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Počet dnů, které má student k dispozici na splnění SZZ od dne, kdy splnil studijní povinnosti

 • PRAVYDIPLOM_INFORMACE. Zda zasílat a jaké informace o diplomu na server PravyDiplom.cz

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Zda zasílat a jaké informace o diplomu na server PravyDiplom.cz. Pro tento parametr se nastavuje hodnota složená z písmen "A" až "I" za sebou bez mezery a dalších oddělovačů, přičemž každé písmeno určuje, co si škola přeje předávat spolu s číslem diplomu o studentovi za data. Možnosti jsou: "A" = přijmení studenta, "B" = jméno studenta, "C" = fakulta studentova studia, "D" = akademický rok ukončení studentova studia, "E" = udělený titul studentovi, "F" = název studijního programu studenta, "G" = název(y) studijního(ch) oboru(ů) studenta, "H" = název kvalifikační práce studenta, "I" = URL na studentovu VŠKP. Parametr je možné určit až na úroveň fakulty studenta. Pokud není parametr nastaven, zasílání dat na server PravyDiplom.cz se neprování. Pro odesílání dat na server PravyDiplom.cz je třeba nastavit parametr alespoň jedním z uvedených písemen. K odeslání dojde v okamžiku, kdy studijní referentka absolventovi ukončí studium a přitom je uvedené jeho číslo diplomu. Pokud není možné delší dobu server PravyDiplom.cz kontaktovat a data přenést, bude o tom záznam v příslušném logu.

 • TISK_NEPREVED_RIGOR_ABS. Tisknout (A/N) nepřevedené rigorózní absol. v sestavě Seznam absol.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Tisknout (A) / netisknout (N nebo null) nepřevedené rigorózní absolventy v sestavě Seznam absolventů

 • TISKY_ZOBRAZOVAT_FAKULTU. Zda na tiskových sestavách zobrazovat fakultu studenta

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze zamezit zobrazení názvu fakulty na tiskových sestavách. Pokud je parametr nastaven na hodnotu N , název fakulty (studenta) se na tiskové sestavě nezobrazí. Pokud není nastaven nebo je nastaven na A, název fakuty se bude zobrazovat. Nastavení na N je určeno typicky školám, které nejsou členěny na fakulty a jejich použití v systému je jen fiktivní.

 • VKP_DATUM_ZPRISTUPNENI_POSUDKU. Datum od kdy mají být student. zpřístupněny posudky k jeho BP nebo DP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Parametrem lze stanovit datum, od kdy mají být nejdříve studentovi zpřístupněny posudky k jeho bakalářské VŠKP nebo diplomové VŠKP. Parametr ovlivňuje zveřejnění posudků k VŠKP jen u VŠKP, které mají vyplněn datum odevzdání VŠKP a zároveň u nich není doposud uvedené žádné hodnocení obhajoby VŠKP (tj. týká se jen VŠKP ve stavu 'Dokončená (odevzdaná) VŠKP zatím bez pokusu o obhajobu').

 • VKP_EL_PODOBA_VSKP_INSTRUKCE. URL na soubor obsahující instrukce k souboru s el. podobou VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Parametr může obsahovat URL na stránku obsahující libovolnou nápovědu/instrukce/návody týkající se tvorby/ukládání/formátu atd. souboru s el. podobou VŠKP. Pokud je URL v parametru vyplněna, zobrazí se na portále v části pro upload VŠKP studentem odkaz na tuto stránku.

 • VKP_EVIDENCNI_LIST. Zda se má studentovi u VŠKP zobrazit odkaz na tisk Evidenčního list

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

 • VKP_HLASKA_U_ODEVZDANE_PRACE. Hláška pro VŠKP s již vyplněným datem odevzdání.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze vložit textové hlášení pro studenta, které bude zobrazeno v portletu 'Kvalifikační práce (S001)' v případě, kdy se jedná o již odevzdanou VŠKP studenta. Hlášení bude zobrazeno jednak v části pro doplnění údajů o VŠKP (a to hned pod hláškou informující studenta, že je již vyplněno datum odevzdání práce a údaje již nelze upravovat) a dále se bude hlášení zobrazovat i v části pro odevzdání el. podoby VŠKP. Hláška bude vypsána tučným červeným písmem v rámečku určeném pro zobrazování varovných hlášení (tmavě žluté pozadí).

 • VKP_HODNOC_OBHAJ_V_PROHLIZENI. Zobrazení hodnocení/známky z obhajoby VŠKP v aplikaci Prohlížení.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze povolit zobrazení uděleného hodnocení z obhajoby VŠKP u dané VŠKP v portálové aplikaci Prohlížení. Hodnocení z obhajoby VŠKP se v Prohlížení zobrazí pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A'.

 • VKP_KLICOVA_SLOVA_NAPOVEDA_URL. URL na nápovědu pro klíčová slova v aplikaci pro doplnění údajů o VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Do parametru lze vložit url na vlastní nápovědu pro kolonku Klíčová slova v portálové aplikaci/formuláři pro doplnění údajů o VŠKP. Pokud bude je parametr nastaven, odkaz na nápovědu u tohoto formulářového políčka pak vede na vloženou url. Url je nutné vložit i s počátečním http:// nebo https:// nebo podob.

 • VKP_KNIHOVNE_PREDAT_KDY. Parametr udává, kdy se má kvalifikační práce předávat knihovně.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PO_OBHAJOBE','PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS'

  Parametr udává, kdy se má kvalifikační práce předávat knihovně. Parametr je znakový a je definován tímto výčtem: PO_OBHAJOBE - úspěšné či neúspěšné na libovolný pokus, PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS - jen úspěšně obhájené nebo neobhájené na 3. pokus. Jiné nežli uvedené hodnoty nejsou povoleny, pozor, jsou bez diakritiky a velkými písmeny! Úroveň parametru je KATEDRA, implicitně se počítá s PO_OBHAJOBE na úrovni univerzity.

 • VKP_NAPOV_PRO_DAT_ODEVZD_VSKP. Text vysvetlující studentovi, co znamená datum odevzdání jeho VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná ceská varianta textu, odelovac | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze definovat text, který bude pak zobrazen studentovi v aplikaci 'Moje studim / Kvalifikační práce' jako vysvětlení (tooltipová nápověda) pojmu/položky 'Datum odevzdání' VŠKP. Do parametru je nutné zadat vždy dvě verze textu a to nejprve českou verzi textu a následně anglickou verzi textu. Obě verze textu musí být odděleny znakem | (svislítko). Parametr je v základním nastavení předvyplněn na hodnotu 'Datem odevzdání je myšleno datum odevzdání a kontrola papírové (tištěné) podoby VŠKP. Nejedná se tedy o datum odevzdání elektronické podoby VŠKP (tedy souboru s el. podobou VŠKP).|Submission date refers to the date a paper (printed) version of the Thesis has been delivered and checked. It does not need to be the same as the date of uploading the digital file with the thesis.'.

 • VKP_NEODEVZDANE_PO_PRIHLASENI. Určuje zda zveřejnit neodevzdanou kv. práci nepřihlášenému uživateli

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze nastavit, že se nepřihlášenému uživateli nemají zobrazovat v portálovém prohlížení doposud neodevzdané kvalifikační práce. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A', nebudou se dosud neodevzdané kv. práce nepřihlášenému uživateli zobrazovat. Nastavení/změna tohoto parametru se v porálové aplikaci projeví až po jejím restartu (nebo po restartu celého portálu). V případě, že není parametr nijak nastaven, bere se jako defaultní hodnota 'N'.

 • VKP_PODKLAD_VYSL_VKP_PRISTUPNE. Zda VŠKP bude obsahovat větu "Výsledky VŠKP budou veřejně přístupné"

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Při nastavení parametru na hodnotu A se bude na podkladu pro VŠKP tisknout i věta "Výsledky této VŠKP budou veřejně přístupné".

 • VKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_ZMENY. Případný zákaz změn v podkladu pro VŠKP ze strany studenta

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr umožňuje studentovi zakázat provádění změn v podkladu pro kvalifikační práci, pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A' a student má již zadané téma VŠKP, resp. je tato zadaná VŠKP vedená jako platná.

 • VKP_POSUDEK_GENEROVANY_VZDY. Vždy vytvářet automaticky generovaný PDF soubor s posudkem.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, pak se bude vyučujícímu v portletu 'Moje výuka/Hodnocení VŠKP (S066)' při uložení změn ve formuláři 'Formulář pro vložení obsahu posudku' vždy přegenerovávat automaticky vygenerovaný PDF soubor s posudkem i spolu s jeho uložením do systému. Vyučující tedy bude mít možnost ovlivnit (odložit) pouze prvotní nagenerování PDF posudku na základě hodnot z formuláře 'Formulář pro vložení obsahu posudku' a následně po jeho prvotním nagenerování a uložení do systému se již vždy bude při každém uložení následných změn v tomto formuláři automaticky generovat a v systému ukládat nový PDF soubor s posudkem k VŠKP. Parametr má tedy smysl nastavovat jen tehdy, pokud je pracovištěm jednak definován 'Formulář pro vložení obsahu posudku' a pokud má vyučující obecně právo vkládat do systému soubor s posudkem, tedy typ souboru s posudkem oponenta nebo vedoucího.

 • VKP_POSUDEK_JEN_GENEROVANY. Umožnit vložit vyuč. jen automaticky generovaný PDF soub. s posudkem

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud je parametr nastavený na hodnotu A, pak se nebude vyučujícímu v portletu 'Moje výuka/Hodnocení VŠKP (S066)' nabízet možnost vložení vlastního souboru s posudkem k VŠKP, ale bude případně pouze možné provést automatické nagenerování a uložení PDF posudku k VŠKP na základě hodnot zadaných skrze formulář 'Formulář pro vložení obsahu posudku'. Parametr má tedy smysl nastavovat jen tehdy, pokud je pracovištěm jednak definován 'Formulář pro vložení obsahu posudku' a pokud má vyučující obecně právo vkládat do systému soubor s posudkem, tedy typ souboru s posudkem oponenta nebo vedoucího.

 • VKP_POZADOVANE_UDAJE. Parametr na kontrolu vyplnění požadovaných údajů u VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Parametrem lze definovat skupinu údajů o VŠKP, které jsou pak vedené jako požadované údaje. Student je pak v aplikaci pro doplňování údajů o VŠKP upozorňován na případné nevyplnění některého z těchto údajů. Dále si lze také v aplikaci Prohlížení/Kvalifikační práce nechat zobrazit seznam VŠKP, které nemají vyplněny všechny požadované údaje. Parametr může nabývat libovolnou kombinaci (velkých) písmen z následujícího seznamu, kde každé písmeno reprezentuje jeden údaj o VŠKP: 'A' - Název práce (dle studenta) 'B' - Název práce v angličtině 'C' - Souběžný název 'D' - Podnázev 'E' - Anotace 'F' - Anotace v angličtině 'G' - Klíčová slova 'H' - Anglická klíčová slova 'I' - Přílohy volně vložené 'J' - Rozsah práce 'K' - Jazyk práce 'L' - Soubor s el. podobou kv. práce

 • VKP_PRACE_FORMA. Forma odevzdávaní práce VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'T','TE','E'

  Forma odevzdávaní práce VŠKP. Jde o to, kdy se bere práce za odevzdanou a zamezí se studentovi soubor s textem samotné práce a také metadata opravovat. Pokud je nastaveno "T" nebo "TE", čeká se až sekretářka katedry nastaví datum odevzdání. Pokud je zvoleno "E", tak systém nastaví datum odevzdání potom, co mine datum plánovaného odevzdání a zároveň je soubor s textem práce odevzdán. Pokud není parametr nastaven, bere se jakoby byl nastaven na "T".

 • VKP_SKRYT_DOPLNENI_UDAJU. Zakázání používání portál. formul. pro doplnění údaju o VŠKP studentem

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu A nebude v studentské aplikaci pro vyplnění podkladu pro zadání VŠKP a doplnění údajů o VŠKP přístupný formulář pro doplnění údajů o VŠKP. Místo něj bude zobrazen pouze seznam aktivních VŠKP studenta.

 • VKP_TEXT_PROHLASENI_K_ODSOUHL. Text prohlášení k potvrzení studentem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  Parametrem lze definovat text, pro který bude požadováno jeho odsouhlasení studentem před odevzdáním prvního souboru s el. podobou VŠKP. Pokud je parametrem nějaký text definován, pak se tento text zobrazí studentovi v portletu 'Kvalifikační práce (S001)' v části určené pro vložení souboru/ů s el. podobou jeho VŠKP. Pod tímto textem se pak zobrazí studentovi možnost potvrdit souhlas s uvedeným textem. Po udělení souhlasu studentem s textem se objeví na stránce i komponenta pro odevzdání souboru s el. podobou VŠKP. Datum a čas potvrzení souhlasu studenta s textem z parametru se ukládá u záznamu dané VŠKP. Datum potvrzení souhlasu studenta se i s textem samotným bude studentovi nadále zobrazovat v této části aplikace. Text je nutno zadat do parametru v české i anglické verzi a to v pořadí česká verze následovaná oddělovacím znakem "svislítka" | a za svislítkem pak anglická verze textu. (Studentům, kteří vložili nějaký soubor s el. podobou své VŠKP dříve než byl nastaven tento parametr, se zobrazí jak možnost potvrzení souhlasu s textem, tak i komponenta pro upload souborů s el. podobou VŠKP s již studentem odevzdanými soubory.)

 • VKP_TISK_ZADANI_STUDENTEM. Možnost povolit tisk zadání VŠKP studentovi z portálu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze zpřístupnit studentovi tisk zadání VŠKP skrze portálovou aplikaci pro doplnění údajů o VŠKP. Pokud je parametr nastaven na hodnotu A, bude se studentovi v aplikaci pro doplnění údajů o VŠKP zobrazovat odkaz na tisk zadání VŠKP ve formátu PDF. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu N , odkaz se zobrazovat nebude

 • VKP_UVEREJNENI_PRACE. Parametr udává, zda se má na www zveřejnit vlastní text práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'PO_VLOZENI', 'PO_OBHAJOBE', 'PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE', PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS', 'NEUVEREJNIT', 'PO_VLOZENI_JEN_SKOLA','PO_OBHAJOBE_JEN_SKOLA', 'PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU_JEN_SKOLA'

  "Parametr udává, zda se má v portálovém prohlížení zveřejnit vlastní text kvalifikační práce. Parametr je znakový a je definován výčtem: PO_VLOZENI - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG, PO_OBHAJOBE - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný),PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU- vlastní text je viditelný a stáhnutelný 40 dnů po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný), PO_USPESNE_OBHAJOBE - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné, PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS - vlastní text je viditelný a stáhnutelný ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné nebo po neúspěšné obhajobě na 3. pokus, NEUVEREJNIT - vlastní text není zveřejněn vůbec i pokud je zadán do IS/STAG. Jiné nežli uvedené hodnoty nejsou povoleny, pozor, jsou bez diakritiky a velkými písmeny! Úroveň parametru je KATEDRA, implicitně se počítá s PO_VLOZENI na úrovni univerzity. Pokud je zvolena některá z možností končící řetězcem '_JEN_SKOLA', pak je elektronická podoba kvalifikační práce přístupná pouze přihlášenému uživateli. Pro hodnoty parametru bez koncovky '_JEN_SKOLA' je soubor případně přístupný bez ohledu na přihlášení uživatele."

 • VKP_VKLADANI_HODN_VYUCUJICIM. Povoluje (zakazuje) vkládání hodnocení kvalifikačních prací

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Povoluje vkládání hodnocení (kvalifikačních prací) od vedoucího, školitele nebo oponenta přímo vedoucímu, školiteli nebo oponentovi práce. Pokud je parametr nastaven na N, není umožněno vkládat známku/hodnocení z VŠKP. V případě nastavení na A je umožněno vložit známku/hodnocení. V případě,že není parametr nijak nastaven, bere se jako výchozí hodnota parametru N. Nastavení práv pro vedoucího/školitele/oponenta VŠKP pro vkládání souboru s posudkem je možné provést ve formuláři SY0280.

 • VKP_ZADANI_KONZUL_VED_PRAK_CAS. Konzultanty zobrazovat na zadání VŠKP jako vedoucí praktické části.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A a u VŠKP je evidován i nějaký konzultant, pak se tento konzultant tiskne v sestavě 'Zadání VŠKP' jako Vedoucí praktické části. Klasický vedoucí je pak vytištěn jako Vedoucí teoretické části.

 • VKP_ZADANI_TISK_BEZ_OPONENTU. Nezobrazovat na tiskové sestavě Zadání VŠKP oponenty.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A', 'N'

  Parametrem lze zabránit zobrazení jmen oponentů zadaných u VŠKP na tiskové sestavě Zadání VŠKP. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A', nebudou se oponenti zadaní u VŠKP zobrazovat na tiskové sestavě Zadání VŠKP. Pokud není parametr nastaven nebo je nastaven na hodnotu 'N', budou se případně zadaní oponenti u VŠKP zobrazovat na tiskové sestavě Zadání VŠKP.

 • VKP_ZADANI_TISK_TEXT_POD_NADP. Text pod hlavním nadpisem na zadání VŠKP.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  V parametru je zadán text, který se zobrazuje na zadání VŠKP pod hlavním nadpisem. Do parametru je nutné zadat vždy dvě verze textu a to nejprve českou verzi textu a následně anglickou verzi textu. Obě verze textu musí být odděleny znakem | (svislítko).Parametr je v základním nastavení předvyplněn na hodnotu '(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)|(project, art work, art performance)'.

 • VKP_ZADANI_TISK_TEXT_POD_RAZIT. Text pod razítkem na zadání VŠKP.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: První povinná česká varianta textu, odělovač | a pak povinná druhá anglická varianta textu

  V parametru je zadán text, který se zobrazuje na zadání VŠKP v místě určeném pro razítko, tedy mezi místy určenými pro podpis. Do parametru je nutné zadat vždy dvě verze textu a to nejprve českou verzi textu a následně anglickou verzi textu. Obě verze textu musí být odděleny znakem | (svislítko). Parametr je v základním nastavení předvyplněn na hodnotu 'L.S.|L.S.'.

 • VKP_ZAKAZ_UPRAV_POSUD_PO_OBHA. Zákaz změn posudků po vložení hodnocení VŠKP po obhajobě.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je parametr nastaven na hodnotu A nelze již provést změnu u vloženého posudku oponenta/vedoucího k VŠKP, pokud je již tato VŠKP po obhajobě a má udělené nějaké hodnocení. Nelze tedy pak již provést jednak smazání nebo update souboru s posudkem VŠKP vloženého do systému (nový soubor přiložit případně lze, pokud nebyl dosažen max. počet vložených souborů) a dále také nelze upravovat ani případně data posudku, pokud byl posudek vkládán pomocí formuláře pro vložení obsahu posudku. Tento parametr nemá vliv, provádí-li operaci role administrátor, prorektor, knihovna či knihovna-správce.

 • VSKP_AK_ROK_OBHAJOBY_ZVYSIT_O. Předdef. počet let o který má být navýšen ak. rok obhajoby od akt.roku

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 3

  Předdefinovaný počet let, o který má být navýšen ak. rok obhajoby od aktuálního roku.

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO. Předefinované datum konce registrace na témata VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATETIME, roční parametr

  Předdefinované datum konce registrace na témata VŠKP. Při zadávání témat se toto datum bude přednastavovat.

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM. Zda je přednastavené datum konce registrace nezměnitelné.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO editovatelná. Pokud není parametr VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO uveden, bere se VSKP_DATUM_REGISTRACE_DO_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD. Předefinované datum začátku registrace na témata VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATETIME, roční parametr

  Předefinované datum začátku registrace na témata VŠKP. Při zadávání témat učitelem či sekretářkou se toto datum bude přednastavovat.

 • VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZM. Zda je přednastavené datum počátku registrace nezměnitelné.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD editovatelná. Pokud není parametr VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD uveden, bere se VSKP_DATUM_REGISTRACE_OD_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA. Které typy témat může vedoucí práce studentovi editovat.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace typů témat

  Textový parametr, který určí, zda může vedoucí práce editovat studentovi téma. Jedná se o kombinaci písmen označujících typ tématu: S (zadané studentem) a D (doplněné studentem).

 • VSKP_EXPORT_KNIHOVNA_ZPUSOB. 

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'NORMALNI', 'UPRAVY'

  Je-li 'NORMALNI' (nebo nezadáno), nabízí OAI-PMH endpoint běžný seznam prací pro export do knihovny. Je-li 'UPRAVY', nabízí endpoint seznam prací, které již jednou exportovány byly a pak byly v IS/STAG upraveny

  Je-li 'NORMALNI' (nebo nezadáno), nabízí OAI-PMH endpoint běžný seznam prací pro export do knihovny. Je-li 'UPRAVY', nabízí endpoint seznam prací, které již jednou exportovány byly a pak byly v IS/STAG upraveny

 • VSKP_MAX_POCET_REG_CELKOVE. Zda parametr VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI platí pro celé studium.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda má parametr VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI omezovat počet témat, na která se může student přihlásit, v rámci celého studia. Pokud není nastaven, omezuje se počet registrací pouze v rámci jednoho akademického roku.

 • VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI. Max. počet témat, na která se může student přihlásit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Max. počet témat, na která se může student přihlásit

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU. Předdefinovaný maximální počet řešitelů tématu VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Předdefinovaný maximální počet řešitelů tématu VŠKP. Při zadávání témat se toto číslo bude přednastavovat.

 • VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM. Zda je maximální počet řešitelů tématu VŠKP nezměnitelný.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_MAX_POCET_RESITELU editovatelná. Pokud není parametr VSKP_MAX_POCET_RESITELU uveden, bere se hodnota parametru VSKP_MAX_POCET_RESITELU_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU. Předdefinovaný maximální počet zájemců o téma VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Předdefinovaný maximální počet zájemců o téma VŠKP. Při zadávání témat se toto číslo bude přednastavovat.

 • VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM. Zda je maximální počet zájemců o téma VŠKP nezměnitelný.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU editovatelná. Pokud není parametr VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU uveden, bere se hodnota parametru VSKP_MAX_POCET_ZAJEMCU_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI. Infor. kat. a stud. ref . o založení stud. či doplň. typu tématu (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda se mají zasílat oznámení rolím studijní referentka a sekretářka katedry v okamžiku, kdy je založeno téma studentem nebo je rámcové téma přiděleno studentovi. Toto oznámení se pošle bez ohledu na aktuální stav schvalování tématu (na rozdíl od standardního oznámení, které se rolím KA a SR posílá až po finálním schválení tématu, ve kterém je téma připravené pro převedení ve formuláři AN0030). Pokud není parametr nastaven, bere se jako 'N' (neposílat).

 • VSKP_PODKLADY_FORMA. Výchozí (předdefinované) nastavení formy VŠKP.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'T','TE','E'

  Výchozí (předdefinované) nastavení formy VŠKP.

 • VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM. Zda je forma práce nezměnitelná.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_PODKLADY_FORMA editovatelná. Pokud není parametr VSKP_PODKLADY_FORMA uveden, bere se hodnota parametru VSKP_PODKLADY_FORMA_NEZM jako N (lze editovat).

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI. Výchozí (předdefinované) nastavení hodnocení VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'Z','S'

  Výchozí (předdefinované) nastavení hodnocení VŠKP.

 • VSKP_PODKLADY_HODNOCENI_NEZM. Zda je hodnocení práce nezměnitelné.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená v parametru VSKP_PODKLADY_HODNOCENI editovatelná. Pokud není parametr VSKP_PODKLADY_HODNOCENI uveden, bere se hodnota parametru VSKP_PODKLADY_HODNOCENI_NEMENITELNE jako N (lze editovat).

 • VSKP_PODKLADY_PRO_FAKULTU. Automatické nastavení omezení na fakultu dle katedry podkladu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Po založení podkladu, při hodnotě parametru "A", se automaticky založí, že je určeno pro studenty fakulty od katedry podkladu. Pokud nebude parametr zadán, bere se, jako by byl nastaven na "N".

 • VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT. Případný zákaz odstranění podkladu pro VŠKP ze strany studenta.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr umožňuje studentovi zakázat možnost odstranění podkladu pro kvalifikační práci, pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A' a student má již zadané téma VŠKP, resp. je tato zadaná VŠKP vedená jako platná.

 • VSKP_PO_PRIDELENI_ODMAZAT_OST. Zda se po přidělení tématu mají ostatní registrace odmazat.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda se po přidělení tématu studentovi mají ostatní jeho registrace na témata odmazat. Parametr je možné nastavit až ná úroveň katedry, přičemž tato se bere od katedry zadané u tématu. Pokud není parametr nastaven, bere se jako N (neodmazávat).

 • VSKP_POVINNY_ANGLICKY_NAZEV. Zda je anglický název tématu povinný

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda je anglický název tématu povinný. Pokud není uveden, je anglický název tématu nepovinný

 • VSKP_PRACOVISTE_NEZM. Zda je pracoviště tématu nezměnitelné

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Textový parametr, který určí, zda není hodnota přednastavená jako pracoviště tématu editovatelná. Pokud není tento parametr nastaven, pracoviště lze editovat. Parametr se netýká rolí Administrátor, Prorektor, Student a Studijní referentka.

 • VSKP_PRACOVISTE_TYP. Která pracoviště se mají studentům nabízet k vyplnění do podkladu VŠKP

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace písmen KF

  Nastavuje, zda se při volbě pracoviště pro podklad vysokoškolské kvalifikační práce studentům nabízejí pouze katedry, fakulty nebo oboje. Hodnota parametru se určuje podle fakulty, na které student studuje. Pokud není nastaven, nabízejí se všechna pracoviště.

 • VSKP_SYNCHRO_HODNOCENI. Zda hodnocení úspěšně obhájené VŠKP kopírovat k předmětu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr říká, zda se má automaticky kopírovat úspěšné hodnocení VŠKP k odpovídajícímu předmětu studenta. Hodnocení se nakopíruje k takovému předmětu, který má v položce Způsob ukončení předmětu hodnotu domény TYP_ZK_NEW takovou, že v pomocné hodnotě je nastaveno O(bhajoba). Typicky se tedy jedná o všechny předměty Obhajoba …

 • VSKP_VOLITELNA_LITERATURA. Pokud je nastaveno, nemusí být u tématu VŠKP vyplněná LITERATURA.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno, nemusí být u tématu VŠKP vyplněná LITERATURA.

 • VSKP_ZADAVANE_TYPY_TEMAT. Textový parametr, který určí, jaké typy témat mohou být vypisovány.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace typu témat

  Textový parametr, který určí, jaké typy témat mohou být vypisovány. Hodnoty jsou zadávány formou výčtu typů témat z číselníku CG_REF_CODES z položky TYP_TEMATU. Jedná se o typy témat V (zadané vyučujícím), R (rámcové) a S (zadané studentem). Pokud není uveden, mohou být vypisována témata všech typů.

 • VSKP_ZADAVANI_DO. Datumový parametr, který určí, do kdy mohou být vypisována témata VŠKP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATETIME, roční parametr

  Datumový parametr, který určí, do kdy mohou být vypisována témata VŠKP.

 • VSKP_ZADAVANI_KDO. Textový parametr, který určí, kdo může vypisovat témata.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace vybraných uživatelských rolí

  Textový parametr, který určí, kdo může vypisovat témata. Hodnoty jsou zadávány formou výčtu rolí z číselníku CG_REF_CODES z položky ROLE oddělených čárkou. Jedná se o role VY, ST, KA, SR, VK. Pokud není uveden, témata mohou zadávat všechny z těchto určených rolí.

 • VSKP_ZNEMOZNIT_ZMENY_VY. Zakazuje úpravy vyučujícímu v tématu po přidělení studentovi.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Uživatelská role vyučující (vedoucí práce) a její zastupující role (studijní referentka, katedra) budou mít při nastavení na hodnotu 'A' zakázané úpravy všech typů témat v případě, že je téma již přidělené studentovi. Pokud není parametr nastaven, bere se jeho hodnota jako 'N' a žádná omezení v úpravách tématu se neaplikují. Tento parametr bude mít přednost před nastavením parametru VSKP_EDIT_STUDENTOVO_TEMA.

 • VSKP_ZVEREJNENO_OD. Datumový parametr, který určí, od kdy jsou témata zveřejněna.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Datumový parametr, který určí, od kdy jsou témata zveřejněna pro registraci studentům. Pokud není uveden budou témata zveřejněna okamžitě po schválení.

 • WWW_UVEREJNENI_POSUDKU. Parametr udává, zda se mají na www zveřejnit posudky opon. a vedoucího

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: in('PO_VLOZENI', 'PO_VLOZENI_JEN_SKOLA', 'PO_OBHAJOBE','PO_OBHAJOBE_JEN_SKOLA','PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU','PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU_JEN_SKOLA', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE_JEN_SKOLA', 'PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS',

  Parametr udává, zda se mají v portálovém prohlížení zveřejnit posudky oponenta a vedoucího diplomové práce. Parametr je znakový a je definován výčtem: PO_VLOZENI - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG, PO_OBHAJOBE - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby nejsou přístupné),PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU- vlastní text je viditelný a stáhnutelný 40 dnů po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný), PO_USPESNE_OBHAJOBE - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby nejsou přístupné) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné, PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS - posudky jsou viditelné a stáhnutelné ihned po vložení do IS/STAG a zadání výsledku obhajoby (do té doby není přístupný) přičemž hodnocení obhajoby musí být úspěšné nebo po neúspěšné obhajobě na 3. pokus, NEUVEREJNIT - posudky nejsou zveřejněny vůbec i pokud jsou zadány do IS/STAG. Dále jsou možné ještě hodnoty PO_VLOZENI_JEN_SKOLA, PO_OBHAJOBE_JEN_SKOLA, PO_USPESNE_OBHAJOBE_JEN_SKOLA a PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS_JEN_SKOLA - tyto tři hodnoty mají stejné vlastnosti jako jejich předchozí varianty ovšem s tím rozdílem, že jsou pak posudky viditelné jen pro přihlášeného uživatele. Jiné nežli uvedené hodnoty nejsou povoleny, pozor, jsou bez diakritiky a velkými písmeny! Tento parametr ma take vliv na zverejnovani záznamu o průběhu obhajoby a souboru s průběhem obhajoby. Pokud je zvolena některá z možností končící řetězcem '_JEN_SKOLA', pak je případný zaznam i soubor s průběhem ohajoby zobrazen pouze přihlášenému uživateli. Pro ostatní hodnoty parametru je záznam i soubor zobrazen vždy. Úroveň parametru je KATEDRA, implicitně je zadáno PO_VLOZENI na úrovni REK.

 • ZOBRAZIT_ROZSIRENY_SOUHLAS. Text souhlasu je rozšířen o dovětek uvedený v řetězci nastavení param.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Text souhlasu se zprac. os. údajů je rozšířen o dovětek, který je uvedený v řetězci v nastavení parametrů. Např. o text: "Souhlas se zpracováním a použitím foto/video materiálu s absolventem, které bude pořízeno na akcích klubu, fakultních či univerzitních akcí ".

 • ZUS_ELEKTRONICKY_ZAPIS_SZZ. Zda umožnit v aplikaci zapisovatel státnic výstup elekt. zápisu o SZZ.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda umožnit v aplikaci zapisovatel státnic výstup elektronického zápisu o SZZ.

 • ZUS_GENEROVAT_PDF_OBHAJOBU. Zda automaticky generovat a uložit do DB obhajobu VŠKP jako PDF soubor

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  V případě nastavení parametru na hodnotu A bude při uložení textu s průběhem obhajoby (skrze formulářové pole pro vložení průběhu obhajoby VŠKP v portálové aplikaci Zapisovatel u státnic) vygenerován automaticky i PDF soubor s průběhem obhajoby a ten bude také uložen do databáze.