Počty uchazečů podle středních škol (G_PR_SS)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přehled podle středních škol

Ovládání

Sestava vypisuje seznam středních škol, ze kterých se uchazeči hlásí. Pro každou školu je vyčíslen počet přihlášek jejich studentů a počet úspěšných přihlášek, tj. přijatých uchazečů.

Výběr je řazen sestupně podle počtu přihlášek.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program, Obor/kombinace, Typ, Forma, Místo

Přístup

  • Administrátor

  • Management

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty