Parametry z oblasti: Časová omezení

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • DEADLINE_PLANY. Časové omezení pro přípravu studijních plánů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) studijních plánů (včetně zařazení předmětů do bloků, modulů či segmentů). Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Tento parametr bere v úvahu fakultu programu, fakultu oboru i katedru garantující obor. Pokud alespoň pro jedno z těchto pracovišť je již změna zakázána, pak již není možné žádné změny v daném plánu provést.

 • DEADLINE_PREDM. Časové omezení pro přípravu předmětů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru znemožní změny (včetně vkládání či mazání) předmětů. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59.

 • DEADLINE_PREDM_UCIT. Časové omezení pro zadávání a opravy učitelů u předmětu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Parametr DEADLINE_PREDM_UCIT umožňuje vkládat, opravovat nebo rušit učitele u předmětu ještě i v době, kdy jsou opravy ostatních údajů o předmětu již zakázány. Parametr se nevztahuje na garanta předmětu. Změny garanta se řídí parametrem DEADLINE_PREDM.

 • DEADLINE_ROZVRH. Časové omezení pro přípravu rozvrhu

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) rozvrhových akcí. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Omezení neplatí pro role adminstrátor, prorektor a univerzitní rozvrhář

 • DEADLINE_ROZVRH_LS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu LS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na letní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.

 • DEADLINE_ROZVRH_VYJIMKY. Uživatel. role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Kombinace vybraných uživatelských rolí

  Další uživatelské role, oddělené čárkou, které mají výjimku z DEADLINE_ROZVRH. Povoleny jsou role: FS - fakultní superrozvrhář a FR - fakultní rozvrhář.

 • DEADLINE_ROZVRH_ZS_ZOBRAZIT_OD. Čas.omezení pro zobrazení rozvrhu ZS daného ak. roku - od kdy zobrazit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Udává datum, od kterého budou teprve vidět rozvrhové akce na zimní semestr daného akademického roku na portálu v rozvrzích. Lze použít v případech, kdy nechcete, aby uživatelé viděli rozpracované rozvrhy, které rozvrháři teprve vytvářejí. Přihlášení uživatelé s rolemi rozvrháře či administrátora vidí vždy rozvrhy všechny.

 • DEADLINE_ZNAMKY. Časové omezení pro zadávání známek

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemožnit změny (včetně vkládání či mazání) známek. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Parametr neplatí pro role Administrátor, Prorektor, Tajemník fakulty a Studijní referentka.

 • DEADLINE_ZNAMKY_NEABSOLVOVANE. Časové omezení pro zadávání nebsolvovaných předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na A, je možno opravovat neuspešná hodnocení (4, 5, Fx, F, nesplnil, …) pro pokusy menší než 3 i po době dané parametrem DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI.

 • DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI. Kolik dní po vloženém datumu je možné dělat změny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Specialita ZČU. Parametr udává, kolik dní od vloženého data je možné měnit údaje o výsledku zkoušky, zápočtu. Po uplynutí nastavené doby takové záznamy není možné ani zrušit. Tato omezení neplatí pro role Administrátor, Prorektor a Tajemník fakulty. Hodnota je určena pracovištěm měněného předmětu, nikoliv aktuálního uživatele.

 • DEADLINE_ZNAMKY_STATNICE. Časové omezení pro zadávání známek u stát. předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Parametr má stejný význam jako parametr DEADLINE_ZNAMKY, ale s rozsahem platnosti pouze pro státnicové předměty (tj. pro předměty obhajoby a předměty státní závěrečné zkoušky). Nastavení parametru má pro státnicové předměty vyšší význam než nastavení parametru DEADLINE_ZNAMKY. Pokud není parametr nastaven, pak i pro státnicové předměty platí nastavení parametru DEADLINE_ZNAMKY. Smyslem tohoto parametru je případně prodloužit v akad. roce u státnicových předmětů možnost udělit/změnit hodnocení oproti klasickým předmětům.

 • KLAUZURY_LS_DO. Časové omezení DO pro odevzdání klauzurní práce za LS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • KLAUZURY_LS_OD. Časové omezení OD pro odevzdání klauzurní práce za LS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • KLAUZURY_LS_ZVEREJNIT_OD. Časové omezení OD pro zveřejnění klauzurní práce za LS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • KLAUZURY_ZS_DO. Časové omezení DO pro odevzdání klauzurní práce za ZS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • KLAUZURY_ZS_OD. Časové omezení OD pro odevzdání klauzurní práce za ZS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • KLAUZURY_ZS_ZVEREJNIT_OD. Časové omezení OD pro zveřejnění klauzurní práce za ZS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

 • PR_KONEC_PRIJIMACIHO_RIZENI. Datum, kdy je na fakultě ukončeno přijímací řízení pro daný akad. rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: DATE, roční parametr

  Pro každý akademický rok, pro který se přijímací řízení provádí (provádí se např. na jaře 2018 pro následující akademický rok, tedy 2018/19) se stanovuje datum ukončení přijímacího řízení. Tento datum je důležitý, protože den po něm se např. dle požadavku GDPR anonymizují údaje uchazeče, které již nejsou potřeba pro případné další správní řízení či pro statistické účely. Pokud datum nebude pro daný akademický rok uveden, bere se jako datum 30.9. daného roku (např. pro akademický rok 2018/19 to tedy bude 30.9.2018).

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_LS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro LS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v LS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_DEADLINE_ZS. Od kdy není možnost aktualizace změn programu a literatury pro ZS

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data nelze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS měnit a mazat program a literaturu, vkládání nových záznamů je povolené. Např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • PROGRAM_PREDMETU_START_LS. Aktualizace změn programu a lit. pro vyučované v ZS i LS povolena od

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Od tohoto data lze u předmětů aktuálního roku vyučovaných v ZS i LS znovu upravovat program a literaturu. Slouží k tomu, aby se předmět do této doby neměnil pro studenty, kteří ho měli zapsaný v ZS. Aktuální rok je v případě této kontroly definován v období 1. 9. - 31. 8. Omezení se nevztahuje na role Administrátor, Prorektor a Externí uživatel.

 • UBYTSTIP_DATUM_DO. Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, do kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. V datumu, ktery je v tomto parametru uveden, jiz zadávat žádosti nelze. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze zadávat naposledy "9.1.2016 ve 23:59:59". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.

 • UBYTSTIP_DATUM_OD. Datum, od kterého je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího st.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: DATE

  Datum, od kterého včetně je možné zadávat žádosti o přiznání ubytovacího stipendia. Například - je-li parametr nastaven na "10.1.2016", pak lze začít zadávat "10.1.2016 v 00:00:01". Pokud nemáte uvedeno žádné datum, potom není omezeno. Omezení platí pro podávání žádostí studenty a nevztahuje se na vkladání žádostí přes evidenční kartu.