Diploma Supplement (GST_DSUP)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava Diploma supplement je sestava na výpis dodatku k diplomu. Editovat výstupní soubor lze tak, že se vygeneruje do RTF a otevře ve Wordu. Zde může dojít k tomu, že se soubor špatně otevře, stránky se zobrazí na šířku a ne na výšku. (Ve Wordu 2000 k tomu nedochazí). Jedná se o chybu, která není způsobena sestavou, ale chybou Wordu.Vše lze napravit následujícím postupem: 1. Klikněte vedle jakéhokoli textového pole (ne na něj), nejlépe na bílou plochu vpravo od prvního odstavce. 2. Zvolte menu Soubor - Vzhled stránky. 3. Klikněte na záložku Formát papíru (resp. Velikost papíru) a Orientaci změnte "na šířku"a pak zpět "na výšku" (tím dojde k přehození hodnot Šiřka a Výška), zvolte Použít na celý dokument. 4. Potvrďte stiskem tlačítka OK

Ovládání

Zadejte studenta (např. E12345) a spusťte

Poznámky

Od verze 1.14 je sestava Diploma Supplement (GST_DSUP) upravena pro použití i na jiných VŠ nežli na ZČU. Pro správný výpis údajů o škole, je třeba založit a zadat následující parametry do tabulky PARAMETRY_STAGU:

DSUP_WWW - WWW školy na které je odkazováno v Diploma Supplement DSUP_EMAIL - Email školy na který je odkazováno v Diploma Supplement DSUP_ADR_ULICE - ulice školy DSUP_ADR_CISLO - čp školy DSUP_ADR_PSC - psč města školy DSUP_ADR_MESTO - město školy

Všechny parametry je třeba založit s následujícími vlastnostmi / nastavením:

NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ = FAKULTA TYP = CHAR PRACOVIŠTĚ = REK vyplňuje se VŽDY sloupec řetězec "Czech republic" se do adresy přidává automaticky samo…

Dále je NUTNÉ mít vyplněny tyto sloupce v tabulce CG_REF_CODES v položce s rv_domain='ORGANIZACE': sloupec POM_HODNOTA = 'Název univerzity' - např. "Západočeská univerzita v Plzni" sloupec ENGLISH = 'University name in English' - např. "University of West Bohemia in Pilsen"

Řetězce '(in Czech)' a '(in English)' jsou přidávány na konec výsledného textu publications v sestavě automaticky.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka