Parametry z oblasti: Diploma Supplement

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • DSUP_ADR_CISLO. DSUP_ADRESA cislo

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_ADR_MESTO. DSUP_ADRESA mesto

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_ADR_PSC. DSUP_ADRESA psc

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_ADR_ULICE. DSUP_ADRESA ulice

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_DATUM_NA_DODATKU. Defaultní hodnota parametru sestavy Z_DS_TEX Datum na DS.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Přednastavení defaultní hodnoty parametru sestavy Z_DS_TEX Datum na DS. Pro hodnotu "A" parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "diplomu", pro hodnotu "N" nebo null parametru Stagu se parametr sestavy přednastaví na hodnotu "tisku".

 • DSUP_DODATECNE_INFORMACE. Urcuje jaké všechny informace jsou uvedeny v bode 6.1. - Dodatecné inf

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Určuje jaké všechny informace jsou uvedeny v bodě 6.1. - Dodatečné informace. Hodnota parametru obsahuje jednotlivá písmena, čímž se uvádí, které informace jsou v bodě uvedeny a zároveň se tím určuje i pořadí těchto informací. Písmena a jejich významy: F - info, že část studia byla absolvována v prezenční/kombinovaná formě, S - texty uvedené přímo u studenta v ES0010 v položce "Doplňkové informace k DS", R - informace o regulovaném povolání (od studijního programu), P - absolvování určitého zaměření/specializace, C - absolvování certifikátu, M - maior-minor studium.

 • DSUP_DRUHOPIS_NADPIS. Text přidaný do nadpisu diploma supplementu v případě druhopisu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text přidaný do nadpisu diploma supplementu v případě druhopisu

 • DSUP_DRUHOPIS_PODPIS. Urcuje kdo podepisuje DRUHOPIS Dodatku k diplomu.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Určuje kdo podepisuje DRUHOPIS Dodatku k diplomu. Možnosti a hodnoty jsou zcela stejné jako u parametru PODPIS_NA_DS.

 • DSUP_DRUHOPIS_TEXT_POTVRZENI. Text vložený na konec dokumentu při tisku druhopisu dipl. supplementu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text vložený až na konec dokumentu při tisku druhopisu diploma supplementu. V hodnote parametru se muze vyskytovat (libovolnekrat) nekolik specialnich retezcu, ktere se nasledne nahrazuji za konkretni hodnoty: 1. $DATUM$ - nahrazeno datem vystaveni diplomu (pokud toto datum neni uvedeno, je pouzito aktualni datum). 2. $FAKULTA$ - Nahrazeno ceskym nazvem fakulty studenta. 3. $FACULTY$ - Nahrazeno anglickym nazvem fakulty studenta.

 • DSUP_DRUHOPIS_TEXT_ZA_PODPISEM. Text za jménem podpisujících při tisku druhopisu dipl. suplementu

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Text, který je připojen za jméno podpisujících při tisku druhopisu diploma supplementu

 • DSUP_EMAIL. Email školy, na který je odkazováno v Diploma Supplement

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Parametr bude zrušen současně se zrušením první verze DS (sestava gst_dsup) - spouští se z menu Studenti.

 • DSUP_FORMAT_TISKU. Přednastavení formátu tisku DS na A3 nebo A4 - nepoužívá se v DS2

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A3','A4'

  Přednastavení formátu tisku DS na A3 nebo A4. V novém dodatku diplomu DS2 se tento parametr již neužívá.

 • DSUP_KOD_U_PROGRAMU. Zobrazení kódu u studijního programu v odstavci 2.2 ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zobrazení kódu u studijního programu v odstavci 2.2 ? Pokud ano (A), tiskne se v odstavci 2.2 DS kód studijního programu. Pokud ne (N), kód studijního programu se v odstavci 2.2 DS netiskne. Defaultní hodnota parametru je (N).

 • DSUP_POPIS_HODNOCENI. Vysvětlující text, který je vložen na (nový) DS do sekce 4.5

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Vysvětlující text, který je vložen na (nový) diploma supplement do sekce 4.5.

 • DSUP_SLOUPCE_V_TAB_HODNOC. Pořadí sloupců Kredity,Známka,Datum,(Jazyky) v odstavci 4.3.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametr definuje pořadí tisku sloupců Kredity, Známka, Datum, (Jazyky) v odstavci 4.3. Defaultní hodnota parametru je: Kredity, Známka, Datum.

 • DSUP_TIT_TEXTY_VELKYM_PISMEM. Velké písmo v nadpisech odstavců (1-7)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Velké písmo v nadpisech odstavců (1-7)? Pokud ano (A), tisknou se v nadpisu všechna písmena velká, pokud ne (N) , tisknou se v nadpisu písmena malá. Defaultní hodnota parametru je (N).

 • DSUP_VYJEZDY_DATUMY. Zda na DS zobrazovat datumy od-do u výjezdů (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda na DS zobrazovat datumy od-do u výjezdů (jsou-li u výjezdu uvedeny). Výchozí hodnota je 'A' (zobrazovat).

 • DSUP_WWW. WWW školy, na které je odkazováno v Diploma Supplement

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

 • DSUP_ZOBRAZIT_ZADNI_STRANU. Vytisknout i zadní stranu u nového DS s inf. o školském syst. (A/N)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Určuje, zda bude součástí výstupu nového diploma supplementu i zadní strana (obsahující informace o školském systému v ČR). Není-li nastaven, je výchozí hodnotou A.

 • DSUP_ZOBRAZ_STAT_HODNOCENI. Zobrazovat na DS kapitola 4.4. statistiku hodnocení?

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zobrazovat na DS kapitola 4.4. statistiku hodnocení? Zobrazuje se grafické rozložení známek množiny studentů, mezi které student patří za zvolené období. Stejné jako na ToR. Pokud není nastaveno, bere se "N" (nezobrazovat).

 • DSUP_ZOBRAZ_UZNANO. Jak zobrazit uznáno v hodnocení?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Parametrem se určuje znak, který se bude zobrazovat u předmětů, které mají hodnocení "uznáno". Defaultní hodnota tohoto znaku je "P".

 • MEZISOUCTY_KREDITU. Na konce tabulek předmětů a výjezdů tisknout mezisoučty kreditů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Na konce tabulek předmětů a výjezdů tisknout mezisoučty kreditů

 • PODPIS_NA_DS. Určuje kdo podepisuje Dodatek k diplomu - (rektor), (dekan) nebo (oba)

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  • rektor

   - rektor

  • dekan

   - děkan (ředitel, …)

  • oba

   - rektor i děkan (ředitel, …)

  malá písmena parametru se musí dodržet

 • SOUCET_KREDITU_DS. Na konec tabulky předmětů tisknout celkový počet získaných kreditů

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Má-li parmetr SOUCET_KREDITU_DS hodnotu 'A', tiskne se na konec přehledu vykonaných předmětů v odstavci 4.3 celkový součet kreditů z uvedených předmětů

 • TISK_ANOT_APRO_DS. Způsob tisku anotace na DS v odstavci 4.2

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Tisknou se anotace všech aprobací (A), nebo anotace studijního programu (N).

 • TISK_CELK_VYSL_SZZ. Tisk celkového výsledku SZZ na DS - A/N

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr určuje zda se na DS bude tisknout/netisknout (A/N) celkový výsledek SZZ.