Počty studentů na univerzitě (GST_POC3)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Počty studentů na univerzitě

Ovládání

Sestava tiskne celkové počty studentů v rámci univerzity

Nastavením parametru Jen krátkodobé pobyty na 'A' lze vybrat studenty, kteří mají položku Financování nastavenu na 51-69.

Při nastavení parametru Vykazován na 'A', aby byl student vybrán, musí být:

  • položka VYKAZOVAN v tabulce STUDINI_PROGRAMY rovna 'A' a zároveň

  • položka VYKAZOVAN v tabulce OBORY rovna 'A' a zároveň

  • položka VYKAZOVAN v tabulce STUDENTI rovna 'A'

Pokud alespoň jedna z výše uvedených položek bude rovna 'N', pak se student při nastavení parametru Vykazován na 'A' nevybere.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Management

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka