Seznam studentů pro předzápis (ZST_PLA1)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava tiskne seznam studentů pro předzápis na nástěnku ve formátu A3.

Ovládání

Sestava tiskne seznam studentů pro předzápis. Jde o znakovou sestavu s tiskem do souboru v textovém tvaru s escape sekvencemi pro tisk na jehličkové tiskárně na A3. Sestava slouží k vyvěšení seznamu na nástěnku pro studenty. Sestava obsahuje hlavičku s názvem fakulty a stud. programu a následuje příslušný seznam studentů ve zhuštěném tvaru. Nová hlavička se tiskne vždy na novou stránku. Údaje jsou řazeny abecedně pro daný st. program. Výběr studentů je dle fakulty a studijního programu

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka