Adresní štítky jednosloupcově -soubor (Z_STITK1)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava Adresní štítky je sestava na výpis adres studentů. Max. počet výpisů na stránku je 8, výpis je jednosloupcový. Sestava je navržena na 12palcový papír (traktor)/72 řádků. Aby bylo zaručeno správné rozložení je zapotřebí, aby na tiskárně bylo nastaveno, že nemá automaticky přecházet přes konec stránky na další stránku (skip over perforation). Tím se zaručí tisk i na poslední řádek na papíru, skok na nový papír je nařízen řídícím znakem v souboru stitky1.txt. Sestava vypisuje adresu následujícím způsobem:

Jméno Příjmení Ulice číslo Obec + část obce PSČ + dodací pošta Stát (je-li jiný než ČR) Zobrazí-li se místo "Dodací pošty" symbol " *****", je v db uvedeno: Nepoužívat, není aktuální! Uvedený způsob by měl odpovídat standardu České pošty uvedeném na jejich stránkách. Také to znamená, že se na adresním štítku může vyskytnout údaj o obci 3x, jednou v ulici (např. Kunovice 13), dále pak v obci (Kunovice) a nakonec v dodací poště. Shodli jsme se však, že to nemá žádny vliv na doručitelnost, kontroly jestli k něčemu takovému v adrese docházi jsou složité a ne zcela jednoznačné.

Ovládání

Sestava vybere adresy studentů dle zadaných parametrů. Jde o znakovou sestavu s tiskem do souboru v textovém tvaru. Parametr Prechod. bydl. umožňuje výběr nejprve přechodné adresy bydliště (Ano), není-li tato adresa uvedena, pak vypíše trvalé bydliště studenta. U cizinců se vypisuje vždy nejprve přechodná adresa, je-li uvedena, jinak se vypisuje trvalé bydliště. Parametrem Občanství nastavíte státní příslušnost studentů vypisovaných sestavou. Je-li v adrese uvedena část obce, vypisuje se tato za názvem obce a pomlčkou. Např.: Praha-Podolí. Až na počet vypisovaných sloupců sestava funguje naprosto shodně jako Adresní štítky dvousloupcově -soubor (Z_STITK2)

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka