Přepočtené celkové průměry (GST_PRU)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přepočtené celkové průměry

Ovládání

Sestava přepočítává celkový průměr studenta následujícím způsobem:

  1. Do akademického roku 2002 včetně se nesplněné předměty, které jsou následně splněné, nezapočítávají do celkového průměru (předmět je považován za splněný, je-li splněný i jeho libovolný následník).

  2. Od akademického roku 2003 jsou započítávány všechny nesplněné předměty.

V sestavě se zobrazí pouze studenti, kteří spadají do obou různě počítaných období, tj. musí mít studium od roku 2003 i před rokem 2003 alespoň v jednom akad. roce.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka