Parametry z oblasti: Spisovka

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • SPIS_CJ_STUDIA. Jak se má generovat číslo jednací v rámci přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Jak se má generovat číslo jednací v rámci studia - 'JEDNOTLIVE' - každá písemnost ve spisu studenta bude mít své jedinečné číslo jednací, 'SHODNE' - všechny písemnosti ve spisu budou mít stejné číslo jednací jako první písemnost umístěná do spisu. Číslo jednací první písemnosti bude buď převzato z přijímacího řízení (v případě převodu z přijímaček) nebo vygenerováno.

 • SPIS_EPR_ELEKTRONICKY_OBRAZ. Zda do spisové služby přenášet elektronický binární obraz e-přihlášky

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda do spisové služby přenášet elektronický binární obraz podané e- přihlášky. Pozor, tato funkce musí být taktéž implementována v propojení s konkrétní spisovou službou.

 • SPIS_ID_INSTALACE. Identifikátor instalace spisové služby.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Formát pro komunikaci se spisovými službami (http://mvcr.cz/ess/v_1.0.0.0) vyžaduje na některých místech (u identifikátorů) tzv. identifikátor instalace. V tomto parametru je tento identifikátor uveden. Identifikátory jsou ve formátu "firma.produkt.instalace.custum" - tento parametr obsahuje část "forma.produkt.instalace". Vyplňují vývojáři IS/STAG při nasazování propojení s ESS na škole.

 • SPIS_KDO_PRIRADI_CISLO_SPISU. Kde se bude přiřazovat číslo spisu - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

 • SPIS_KDO_PRIRADI_CJ. Kde se bude přiřazovat číslo jednací - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

 • SPIS_KDO_PRIRADI_ID_PISEMNOSTI. Kde se bude přiřazovat ID písemnosti - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

 • SPIS_KDO_PRIRADI_ID_VYRAZENI. Kde se bude přiřazovat ID vyřazení - IS/STAG nebo Spisovka

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'STAG','SPISOVKA'

  Vyřazení znamená zaslání dopisu na poštu.

 • SPIS_PREFIX_CISLO_SPISU. Prefix čísla spisu generovaného v IS/STAG pro Spisovku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prefix čísla spisu generovaného v IS/STAG pro Spisovou službu

 • SPIS_PREFIX_ID_PISEMNOSTI. Prefix ID písemnosti generovaného v IS/STAG pro Spisovku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prefix ID písemnosti generovaného v IS/STAG pro Spisovou službu

 • SPIS_PREFIX_ID_VYRAZENI. Prefix ID vyřazení generovaného v IS/STAG pro Spisovku

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Prefix ID vyřazení generovaného v IS/STAG pro Spisovou službu. Vyřazení znamená odeslání na poštu.

 • SPIS_PRENOS_SOUBORU_PR_DO_ESS. Zda v okamžiku převodu uchazeče na studenta přenést soubory do ESS

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEN_SCHVALENE', 'VSECHNY'

  Zda v okamžiku převodu uchazeče na studenta přenést všechny soubory od přijímacího řízení z IS/STAG (tabulka SOU_SOUBORY) do spisové služby jako přílohu k písemnosti e-přihláška.

 • SPIS_PROPOJENO. Zda je na škole aktivní propojení s externí spisovou službou

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda je na škole aktivní propojení s externí spisovou službou

 • SPIS_PR_RIZENI_CISLO_SPISU. Jak se má generovat číslo spisu v rámci přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEDNOTLIVA_PRIHLASKA','FAKULTA_AKROK'

  Jak se má generovat číslo spisu u přijímacího řízení - 'JEDNOTLIVA_PRIHLASKA' - každá přihláška bude mít své jedinečné číslo spisu, 'FAKULTA_AKROK' - přihlášky v rámci fakulty a roku budou mít vygenerovaný spis dohromady a to s označním např. "prefix_FAV_2012".

 • SPIS_PR_RIZENI_CJ_UCHAZECE. Jak se má generovat číslo jednací v rámci přijímacího řízení

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'JEDNOTLIVE','SHODNE'

  Jak se má generovat číslo jednací v přijímacín řízení - 'JEDNOTLIVE' - každá písemnost přihlášky bude mít své jedinečné číslo jednací, 'SHODNE' - všechny písemnosti v rámci přihlášky budou mít stejné číslo jednací.

 • SPIS_ROLE_POUZIT_PRIO_REF. Seznam zkratek uživ. rolí pro které použít pro ESS prioritní referentk

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola: Libovolné dvoupísmenné zkratky role oddělené čárkou

  Seznam zkratek uživ. rolí pro které použít pro ESS prioritní referentku

 • SPIS_TELO_EMAILU_ST. Tělo emailu odesílaného studentovi prostřednictvím spisové služby.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Tělo emailu, který je odesílán prostřednictvím spisové služby v okamžiku, kdy je písemnost pro studenta vypravována emailem.

 • SPIS_TELO_EMAILU_UCH. Tělo emailu odesílaného uchazeči prostřednictvím spisové služby.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Tělo emailu, který je odesílán prostřednictvím spisové služby v okamžiku, kdy je písemnost pro uchazeče vypravována emailem.

 • SPIS_UZAVRENI_SPISU_PO_DNU. Kdy se má uzavřít studentův spis ve spisové službě - počet dnů od ukon

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 999

  Po kolika dnech od datumu ukončení studentova studia se má uzavřít jeho spis ve spisové službě. Pokud není nastaveno, bere se 0 a spis bude uzavřen v okamžiku, kdy studijní referentka ukončí studentovi studium. Pokud se uživatel bude snažit vložit novou písemnost do uzavřeného spisu a spisovka vrátí chybu, že to už nejde, znamená to, že uživatel musí ve spisovce spis ručně otevřít a po ukončení činnosti znovu ručně uzavřít.