Katalogy - soubor (Z_KAT)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vypisuje seznam studentů na předmětu (zkouškový resp. zápočtový katalog) v daném semestru pro vyplňování výsledků.

Ovládání

Parametr Uznané známky je nastaven na N, tj. nevybírají se uznané předměty.

Parametr Pouze opakovaně zapsané v LS nastavený na A vypisuje pouze studenty, kteří mají předmět zapsaný v daném roce v ZS i LS (bez ohledu na příznak předmětu Vícezápis).

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka