Seznam uch. na termínu - Obor (GPR_TER2)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam uch. na termínu s informací o oboru, na který se uchazeč hlásí.

Ovládání

Sestava tiskne seznam uchazečů včetně adresy na termínu podle abecedy s uvedením oboru, na který se uchazeč hlásí. Uchazeč se pak zobrazí tolikrát, na kolik oborů podal přihlášku. Tímto se sestava liší od ostatních sestav uchazečů na termínu.

Ve formuláři nastavíme parametry omezující výběr uchazečů do výstupního textového souboru.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program (Kód, Typ, Forma), Studijní Obor, Kombinace, Místo, Datum termínu, Název komise a další omezující parametry. Lze omezit i  Výběr uchazečů na všechny, přijaté, nepřijaté, nerozhodnuté. U studentů můžeme zobrazit číslo univerzitní nebo číslo oborové, datum narození nebo rodné číslo.

Pod čarou lze nastavit, jak chceme uchazeče třídit (podle abecedy, podle univerzitního čísla, podle oborového čísla).

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Přijímací řízení

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka