Příspěvek z MŠMT na studenty (GST_PLAT)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava zobrazuje informaci, od kdy škola nebude již dostávat příspěvek na studenta.

Sestava nevypisuje, od kdy má student platit. Tuto informaci zobrazuje portlet pro studijní referentky Poplatky za studium - práce s aplikací.

Ovládání

Vybírají se jen studenti, kteří:

 • studují nebo mají studium přerušeno

 • jsou vykazováni na SIMS

 • mají pro daný rok studia zavedený záznam

Položky "Celková odstudovaná doba""Výrok SIMS" se vztahují k datu verifikace SIMS uvedenému v položce "Datum verifikace".

Položka "Aktuální odstudovaná doba" udává celkovou odstudovanou dobu k zadanému datu (uvedenému na začátku sestavy).

Položka "Výrok SIMS" udává, zda škola na studenta dostává příspěvek z MŠMT nebo ho do půl roku přestane dostávat nebo ho již nedostává.

Sestava obsahuje dva parametry "Doba přes od""Doba přes do", pomocí kterých si můžeme určovat, kolik dnů zbývá nebo o kolik dnů již překračuje student datum, kdy MŠMT přestane škole na studenta poskytovat příspěvek.

Příklad nastavení parametrů:

 • Když nastavíme "Doba přes od" = 0 a "Doba přes do" = 9999, sestava vypíše jen studenty, na které škola již nedostává příspěvek.

 • Když nastavíme "Doba přes od" = -180 a "Doba přes do" = 0, sestava vypíše jen studenty, na které škola do půl roku přestane dostávat příspěvěk.

 • Když nastavíme "Doba přes od" = 0 a "Doba přes do" = 365, sestava vypíše jen studenty, na které škola nedostává příspěvek maximálně rok.

 • Když nastavíme "Doba přes od" = 365 a "Doba přes do" = 9999, sestava vypíše jen studenty, na které škola nedostává příspěvěk víc jak rok.

Pokud je parametr Započítávat jen čistou odstudovanou dobu nastaven na A, potom se do celkové odstudované doby bere jen čistá odstudovaná doba daného studia včetně předchozích přestupných studií bez předchozích neukončených studií (položka P63 SIMS). Pokud je parametr nastaven na N, potom se do celkové odstudované doby berou i předchozí neúspěšná studia (položka P62 SIMS) resp. pokud se jedná o doktorandské studium, potom se do celkové doby studia započítává doba daného typu studia (položka P64 SIMS).

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka