Podle oboru po předmětech - anonymní (PJ0056)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání anonymních výsledků testů přijímací zkoušky.

Ovládání

V bloku Obor studia - kombinace zadáme filtr pro výběr oboru a vybereme ho. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy.

V druhém bloku Předmět se následně zobrazí předměty přijímací zkoušky. Tyto předměty musí být přiřazeny k oboru ve formuláři Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040), záložka Předměty př. zkoušky. Vybereme předmět, jehož výsledky chceme zapisovat. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy.

Třetí blok Výsledky uchazeče zobrazuje všechny uchazeče, kteří jsou přihlášeni na vybraný obor. Do prázdného pole nad sloupcem Datum zkoušky je možné předvyplnit datum, které se automaticky doplňuje k aktuálnímu uchazeči po zadání získaných bodů.

Po kliknutí na tlačítko vedle rodného čísla se pro aktuální záznam (modře podbarvený) vyvolá formulář Zadání uchazeče po oborech (PJ0020), zobrazující detailní informace o uchazeči a jeho výsledcích.

Přístup

Není omezen