Adresní štítky (Z_ST_UCH)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vytiskne do souborů adresy uchazečů o studium ve formátech, které jsou popsány v dokumentaci volaných sestav. U všech uchazečů se nejprve vypisuje přechodné bydliště (kontaktní adresa), není-li toto uvedeno, vypisuje se trvalé bydliště. Pomocí parametru Zobrazovat adresu můžete vybrat tisk adresy trvalého bydliště.Stát se vypisuje jen tehdy je-ji jiný než Česká republika (resp. 203).

Výstupní soubor ( stitky.txt) je formátovaný následujícím způsobem:

                os. č.                    os. č.
 PŘÍJMENÍ Jméno               PŘÍJMENÍ Jméno
  nar. rok narozeni              nar. rok narozeni
 Ulice číslo                 Ulice číslo
 Obec - Část obce              Obec - Část obce
 PSČ  Dodací pošta             PSČ  Dodací pošta
 Stát (je-li jiný než ČR)          Stát (je-li jiný než ČR)

Zobrazí-li se místo "Dodací pošty" symbol " *****", je v db uvedeno: Nepoužívat, není aktuální!

Ovládání

Výsledný soubor (výstup ze Z_PO_UCH): stit_2sl.txt Sestava tiskne adresní štítky uchazečů o studium pro účely korespondence. Tiskne na formát A4 vždy 2 sloupce štítků.

Pomocí paramerů Jméno od (>=):Jméno do (<): lze blíže specifikovat výběr lidí. Je možno zadat řetězec VELKÝCH písmen např od: MU do: NOV.

Chcete-li vyhledat jedno příjmení zadejte do obou parametrů stejný řetězec. Například Jméno od (>=):NOVÁK Jméno do (<): NOVÁK. Sestava vybere všechny Nováky. Zadáte-li Od: NOVAK Do: NOVAL sestava vybere jak NOVÁK, tak NOVAK dlouhá a krátká písmena nejsou rozlišována.

Sestava hledá od "Jména od" včetně, a do "Jména do" včetně. Upozornění: zadáte-li Do Z, sestava nevybere jména začínající písmenem Z, protože jakékoli slovo začínající tímto písmenem je větší než samotné písmeno Z

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Přijímací řízení

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty