Parametry z oblasti: Plagiáty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • ODEVZDEJ_HESLO. Heslo účtu pod kterým se IS/STAG připojuje do Odevzdej.cz.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Heslo neosobního účtu, pod kterým se bude IS/STAG připojovat do Odevzdej.cz.

 • ODEVZDEJ_ID_SKOLY. ID instituce, které je přiděleno od Odevzdej.cz.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  ID instituce, které je přiděleno od Odevzdej.cz. Pokud je NULL, potom není Odevzdej.cz v IS/STAG zapnuto.

 • ODEVZDEJ_UZIVATEL. Uživatelské jméno pod kterým se IS/STAG připojuje do Odevzdej.cz.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Uživatelské jméno neosobního účtu, pod kterým se bude IS/STAG připojovat do Odevzdej.cz.

 • THESES_DATUM_ODEVZDANI_OD. Práce s jakým datem odevzdání (a pozdějším) se do Theses posílají

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE

  Datum odevzdání kvalif. práce, od kterého se posílají práce do Theses. Dřívější práce se tak nikdy nepošlou. Pokud není parametr uveden nebo je NULL, práce se na dané univerzitě/fakultě/katedře do Theses neposílají. Parametr se týká katedry (a její případně nadřízené fakulty) kvalifikační práce, nikoliv fakulty studenta.

 • THESES_HESLO. Heslo do Theses.cz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Heslo účtu pod kterým se IS/STAG připojuje do Theses.cz

 • THESES_KOMU_ZOBRAZIT. Komu zobrazit informace o kontrole plagiátorství kvalifikační práce

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Komu (jakým uživatelským rolím ve vztahu ke kvalifikační práci) zobrazit informace o kontrole plagiátorství kvalifikační práce. Skládá se z písmen: A - autor (student) V - vedoucí nebo školitel uvedený práce O - oponent uvedený u práce I - konzultant na univerzitě uvedený u práce J - konzultant mimo univerzitu uvedený u práce S - sekretářka katedry (pod kterou práce náleží) - čili pro uživatele s rolí KATEDRA. K - vedoucí katedry (pod kterou práce náleží) - vysloveně pro uživatele, kteří jsou v číselníku pracovišť vedeni jako vedoucí dané katedry. R - studijnní referentka (fakulty autora práce) - uživatelé s rolí REFERENTKA. T - tajemník fakulty (fakulty autora práce) - uživatelé s rolí TAJEMNIK D - děkan (fakulty autora práce) - vysloveně pro uživatele, kteří jsou v číselníku pracovišť vedeni jako vedoucí dané fakulty. P - prorektor L - školitel studenta (u doktorandů - uveden ve studenti.ucit_idno) E - předseda komise, která je přiřazena autorovi práce (studentovi) C - jakýkoliv člen komise, která je přiřazena autorovi práce (studentovi)

 • THESES_POSOUDIT_PODOBNOST. Komu umožnit měnit příznak "posouzení podobnosti" u kvalif. práce.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Komu (jakým uživatelským rolím ve vztahu ke kvalifikační práci) umožnit měnit příznak "posouzení podobnosti". Skládá se ze stejných písmen jako parametr THESES_KOMU_ZOBRAZIT.

 • THESES_PRACE_DETAIL_URL. URL pro THESES jako info o práci. Defaultně vede na WWW_CLEAN_URL

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

 • THESES_PROTOKOL_VEDOUCI_URL. URL stránky sloužící k tisku protokolu: Prohlášení o kvalif. práci.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  URL stránky sloužící k tisku protokolu: Prohlášení o kvalif. práci. V tomto URL mohou být spec. podřetězce, které se při jejich použití nahradí konkrétními údaji. %ADIPIDNO% se nahradí adipIdno kvalif. práce, %UCITIDNO% se nahradí ucitIdno.

 • THESES_TYPY_PROGRAMU. Jaké typy stud. prog. se na dané katedře posílají do Theses.

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Jaké typy stud. prog. se na dané katedře (katedře kv. práce) do Theses posílají. Výchozí hodnota není-li uvedeno je "06789".

 • THESES_UZIVATEL. Uživatelské jméno do Theses.cz

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Uživatelské jméno pod kterým se IS/STAG připojuje do Theses.cz