Nastavení přístupu (SY0120)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Nastavení uživatelského přístupu

Ovládání

Pomocí tohoto formuláře lze nastavovat parametry tzv. fine grain access control. Jedná se o definování množin záznamů v jednotlivých tabulkách, ke kterým má daný uživatel přístup. Doporučujeme toto nastavení neměnit.

Popis fine grain access control

Oracle umožňuje na úrovni databáze nastavi pro jedotlivé způsoby přístupu k tabulce (select, update, insert, delete) defaultní WHERE clausuli. Podmínka, která se za WHERE dodává je definována tzv. policy funkcí, která vrací text podmínky - predikát. Tabulka se poté de facto chová jako pohled. Fine grain access control je součástí pouze enterprise edition. Zda je fine grain access control ve vaší databázi nainstalován lze zjistit pomocí SELECT * FROM V$OPTION.

Možnosti formuláře

Ve formuláři lze v prvním poli vybrat tabulku nebo pohle, nad kterým chtete fine grain access control aplikovat. Je kontrolováno, aby se jednalo pouze o tabulku nebo pohledy uživatele INSTALL2. Ve druhém poli je název polici, obecně lze užít jakýkoliv název, ale použitá konvence je následující, první 4 písmena odpovídají operaci (S - select, U - update, i - insert, D - delete), následuji podtržítko a poté FAK je-li omezení na fakultu, KAT je-li omezení na katedru, OWNER je-li omezení na vlastníka a SPEC ve všech ostatních případech. V pop-up listu u dalšího pole je výběr všech dostupných polici funkcí. Standardní jsou JEN_FAK, JEN_KAT a JEN_OWNER a poté jsou zde ještě nestandardní funkce většinou jednoúčelové specielní pro jednotlivé tabulky. Pokud by bylo potřeba dodefinovat další funkce není to problém. Následující zaškrtávací pole označují operace, pro které má být fine grain acces control použit (Sel, Ins, Upd, Del). Zaškrtnutím Chk docílíte toho, že bude fine grain acces cotrol zafunguje i na hodnoty v databázi po UPDATE nebo INSERT. Zaškrtnutím En příslušnou policy zapínáte. Stisknitím tlačítka REFRESH se provede obnovení všech příkazů v databázové cache paměti s novou polici.

Přístup

  • Administrátor