Uchazeči podle abecedy - Prezence k zápisu (G_PR_PRZ)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Uchazeči podle abecedy - Prezence k zápisu

Ovládání

Seznam uchazečů pro účely prezenční listiny k zápisu do prvního ročníku. Řazeno podle abecedy. V sestavě je kolonka pro podpis a případnou poznámku.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program, Obor/kombinace, Typ, Forma, Místo, Omezení výběru uchazečů (všechny, přijaté, nepřijaté, nerozhodnuté), Rozhodnutí o přijetí, Datum termínu, Výsledek zápisu

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty