Parametry z oblasti: Zkoušení

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • PODMINENY_TERMIN. Aut.přednastav., lze-li se na term. přihlásit bez splněn. prerekvizit

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit automatické přednastavení volby 'Přihlášení i bez splněných podmiňujících předmětů' v (portálovém) formuláři pro výpis termínu. Pokud bude parametr nastaven na hodnotu A, bude tato volba ve formuláři pro výpis zkouškového termínu defaultně nezaškrtnutá. Pokud nebude parametr nastaven nebo bude nastaven na hodnotu N, bude zmíněná volba defaultně předzaškrtnutá. Konečné zaškrtnutí/odzaškrtnutí této volby bude moci při vypisování termínu vždy provést uživatel vypisující termín.

 • PRIHLASENI_BEZ_ZP. Autom. přednastavení, zda se lze na term. přihlásit bez splněného ZP

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit automatické přednastavení volby 'Přihlášení i bez splněného zápočtu před zkouškou' v (portálovém) formuláři pro výpis zkouškového termínu. Pokud bude parametr nastaven na hodnotu N, bude tato volba ve formuláři pro výpis zkouškového termínu defaultně nezaškrtnutá. Pokud nebude parametr nastaven nebo bude nastaven na hodnotu A, bude zmíněná volba defaultně předzaškrtnutá. Konečné zaškrtnutí/odzaškrtnutí této volby bude moci při vypisování termínu vždy provést uživatel vypisující termín.

 • PRIHLASENI_DLUH_POPLAT_STUDIUM. Může se student přihlásit na zkoušku při dluhu na poplatku za studium?

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno "N", systém neumožní studentovi přihlásit se na termín zkoušky (zápočtu či zápočtu před zkouškou), pokud nějaký jeho poplatek za studium (na soukromé škole, za delší studium či za další studium) je neuhrazen pět dní po době splatnosti. Je možné až na úroveň katedry. Zadaná katedra představuje pracoviště, které termín vypisuje. Parametr se nedá nastavit za fakultu, kterou student studuje, ale jen přes pracoviště předmětu, pro který se vypisuje termín či jeho nadřízené pracoviště. Pokud parametr není nastaven, nekontroluje se.

 • PRIHLASENI_PRI_NESPLNENI_ZP. Při vyplněném nesplněném zápočtu povolit přihl. na termín typu Zkouška

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Nastavením na N se při vyplněném nesplněném zápočtu nepovolí přihlášení na termín typu Zkouška (v pomocné hodnotě je pro doménu TYP_TERMINU uvedeno ZK). Zároveň se po vyplnění nesplněného zápočtu odzapíší studentovi případné neprošlé termíny typu Zkouška (v pomocné hodnotě je pro doménu TYP_TERMINU uvedeno ZK).

 • TERM_JEN_STUDENTI_UCITELE. Automatické předzaškrtnutí volby 'Jen pro studenty na RA zkoušejícího'

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametrem lze určit, zda bude v aplikaci pro vypisování termínů v příslušném formuláři automaticky předzaškrtnuta volba 'Jen pro studenty na RA zkoušejícího' při vypisování nového termínu. Toto chování lze zapnout nastavením parametru na hodnotu A. Při nenastavení parametru se bere jako výchozí nastavení hodnota N.