Parametry z oblasti: Saldo

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • SALDO_AKTIVNI. Parametr určuje, zda je IS/STAG propojen se systémem FIS.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'N', 'A','I'

  Parametr určuje, zda je IS/STAG propojen se systémem FIS v rámci projektu SALDO. Možné hodnoty jsou: A (je propojen se systémem FIS) I (je propojen se systémem FIS pro všechny uživatele KROMĚ INSTALL2 - ten může tedy dělat nutné změny na straně IS/STAG aniž by se posílaly zprávy do FIS a aniž by byla aplikována pravidla SALDA - např. lze rozpárovávat na straně IS/STAG atd. Použít pouze na nezbytně nutnou dobu při ladění drobných neshod mezi STAG a FIS!!!) N (není propojen se systémem FIS Pokud parametr není nastaven, předpokládá se hodnota N.

 • SALDO_IPS_PLATBA_TIMEOUT. Koli vteřin čekat ve formuláři PZ0030 při čekání na potvrzení od IPS

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Koli vteřin čekat ve formuláři PZ0030 po přidání nové pohledávky studentovi s formou úhrady IPS. Formulář pak čeká zadaný počet vteřin a pak se pokusí zjistit, zda byla pohledávka již uhrazena ze studentského účtu IPS či nikoliv. Není-li parametr uveden, je použita výchozí hodnota 3 vteřiny.

 • SALDO_PRO_PR. Zda je SALDO aktivní i pro pohledávky přijímacího řízení.

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'