Parametry z oblasti: Časová omezení, zadávání známek

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • DEADLINE_ZNAMKY. Časové omezení pro zadávání známek

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: DATE, roční parametr

  Nastavení tohoto parametru umožňuje znemozní změny (včetně vkládání či mazání) známek. Jedná se o roční parametr, tj. lze samostatně omezit libovolný akademický rok. Pokud je nastavena globální hodnota, pak platí pro všechny akademické roky (i budoucí). Datum udává první den, kdy již nelze změny provádět, tj. např. pokud je parametr nastaven na 20.1.2010, pak poslední změnu je možno provést 19.1.2010 ve 23:59:59. Parametr neplatí pro role Administrátor, Prorektor, Tajemník fakulty a Studijní referentka.

 • DEADLINE_ZNAMKY_NEABSOLVOVANE. Časové omezení pro zadávání nebsolvovaných předmětů

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Pokud je nastaveno na A, je možno opravovat neuspešná hodnocení (4, 5, Fx, F, nesplnil, …) pro pokusy menší než 3 i po době dané parametrem DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI.

 • DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI. Kolik dní po vloženém datumu je možné dělat změny

  Nejnižší úroveň: KATEDRA, datový typ: NUMBER

  Specialita ZČU. Parametr udává, kolik dní od vloženého data je možné měnit údaje o výsledku zkoušky, zápočtu. Po uplynutí nastavené doby takové záznamy není možné ani zrušit. Tato omezení neplatí pro role Administrátor, Prorektor a Tajemník fakulty. Hodnota je určena pracovištěm měněného předmětu, nikoliv aktuálního uživatele.