Smlouvy a granty týkající se mobilit — Záložka Donoři

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Donoři je určena pro uživatele s rolí Koordinátor instituce. Koordinátor instituce zde zakládá nebo upravuje jednotlivé záznamy donorů.

V horní části záložky se nachází seznam již vytvořených záznamů donorů. Nový záznam donora lze založit kliknutím na odkaz 'Vložit nového donora'. Detail záznamu donora si lze zobrazit kliknutím na pořadové číslo u konkrétního záznamu donora.

Záložka Detail

Záložka Detail obsahuje formuář pro založení/editaci záznamu donora.

Záložka Detail

Obrázek 384. Záložka Detail. 

Záložka Granty

Záložka Granty obsahuje seznam grantů spadajících pod zvolený záznam donora. Nový grant lze do seznamu vložit kliknutím na odkaz 'Vložit nový grant'. Detail konkrétního grantu si lze zobrazit kliknutím na pořqdové číslo u konkrétního grantu. Pokud není grant doposud přiřazen u některého výběrového řízení, lze jej případně i odstranit kliknutím na odkaz 'Smazat'.

Záložka Granty

Obrázek 385. Záložka Granty. 

Záložka Detail

Záložka Detail obsahuje formulář se základním nastavením/definicí zvoleného grantu. Zrčuje se zde platnost grantu od-do, program financování, celková částka grantu atd. Dále zde lze zvolit pro jaké mobility a jaké uchazeče je grant určen.

U grantu lze zvolit volitelně i název grantu. Název grantu by měl v 30ti znacích obsahovat hlavní informace, kterými bude grant rozpoznán jako např. rok(y) platnosti, financování, pro koho je atd. Pokud není název zadán, je grant v místech jeho použití identifikován automatickým řetězcem složeným z názvu donora, názvu programu financování, kódu a popisu fianncování a období platnosti grantu od - do.

Záložka Detail

Obrázek 386. Záložka Detail. 

Záložka Přiřazeno u výběrových řízení

Záložka Přiřazeno u výběrových řízení obsahuje seznam výběrových řízení u nichž je zvolený grant již přiřazen.

Záložka Přiřazeno u výběrových řízení

Obrázek 387. Záložka Přiřazeno u výběrových řízení.